Cikkek

Antigonus I Monophthalmus (egy szem) (382-301)

Antigonus I Monophthalmus (egy szem) (382-301)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Antigonus I Monophthalmus (egy szem) (382-301)

I. Antigonus Monophthalmus (egyszemű) Nagy Sándor egyik legfontosabb tábornoka volt, és utódai közül az egyik legtehetségesebb. Bármelyik kollégájánál közelebb került Alexander birodalmának újraegyesítéséhez a Diadochi (utódai) háborúi során, végül egy olyan koalícióba esett, amely utódtársainak többségét ellene egyesítette. Egy macedón nemes fia volt, és parancsnoka annak a hadseregnek, amelyet Nagy Sándor vezetett Ázsiába ie 334 -ben.

Kr. E. 333 -ban Sándor serege elérte Frygia fővárosát Celaenae -ban (modern dinár). A város túl erős volt ahhoz, hogy az ostrom alá vonja, anélkül, hogy nem kívánt késedelmet okozna, és így Sándor beleegyezett a helyőrség feltételes megadásába, majd tovább lépett. Antigonus 1500 zsoldost kapott és Phrygia szatrapája címet. 330/29 -ben Lyciat és Pamphyliát adták hozzá szatrapiájához. Első feladata az átadás feltételeinek teljesítése volt. A következő évtizedben ő irányítja Phrygiát Celaenae -ból, segítve, hogy nyitva tartsák Alexander ellátó vonalait Macedóniába. Talán a legsúlyosabb fenyegetés még abban az évben következett be, Sándor nagy győzelme után az Issus -i csatában. Az összetört perzsa hadsereg egy része Kappadókiába és Paphlagóniába menekült, és Antigonusnak egy évre és három csatára volt szüksége, hogy legyőzze.

Sándor halála után (Kr. E. 323) Antigonus Frygiában maradt. A birodalom Babilonban megállapodott rendezésében megtartotta meglévő posztjait, és azt a feladatot kapta, hogy segítsen a kardiai Eumenesnek Kappadókia és Paphlagónia birtokába jutásában, akárcsak szomszédos szatrapjai. A görögországi lázadás (lamiai háború) megakadályozta, hogy Kis -Ázsia nyugati részének szatrápjai segítsenek Eumenesnek, de Antigonus egyszerűen úgy döntött, hogy nem segít. Ehelyett Perdiccas, a birodalom régense vállalta a feladatot. Amint Eumenes biztonságban volt szatrapiájában, Perdiccas Antigonushoz fordult, és kérte, hogy számoljon el szatrapiájáról. Antigonus tudatában volt annak, hogy ez volt a támadásának előfutára, Macedóniába, Antipatra menekült.

Az ebből eredő konfliktus (első diadochi háború) során Alexander utódai közül a két legfontosabbat megölték - Perdiccast meggyilkolták a csapatai és Craterust a csatában. Ezt követően Antigonus parancsot kapott az ázsiai királyi hadseregnek (i. E. 321), és elrendelte, hogy győzze le Cardia Eumenest, akit Perdiccas támogatójaként ítéltek el. Ez a hadjárat foglalkoztatta őt az első és a második diadoch háború közötti szakadékban. Vissza kényszerítette Eumenest Kis -Ázsia keleti részébe, majd ostrom alá vette Nóra erődjében.

A második diadoch -háborút Antipater, a birodalom idős régensének i. E. 319 -ben bekövetkezett halála váltotta ki. Egy másik idősebb tábornokot, Polyperchont nevezte ki utódjának régensnek, azonnali válságot okozva. Antipater fia, Cassander maga akarta a címet, míg Antigonus nem akarta, hogy újabb erős rivális bukkanjon fel.

Első lépése egyértelmű hiba volt. Felajánlotta Nóra ostromának feloldását, ha Eumenész beleegyezik, hogy csatlakozzon hozzá a Polyperchon elleni harcban. Eumenész beleegyezett ebbe, elengedték, majd ismét pártot váltott, és csatlakozott Polyperchonhoz Ázsia seregeinek tábornoka címmel. A háború két külön konfliktusra szakadt. 318 -ban Antigonus legyőzte ellenfelei flottáját a Boszporuszon, elszigetelve Eumenest. Az elkövetkező két évben Antigonosz Eumenest egyre keletebbre, Kis -Ázsián keresztül Föníciába és Perzsiába kényszerítette. Eumenésznek általában jobb volt a csatája, 317 -ben kisebb győzelmet aratott Paraetacenén, és 316 -ban döntetlent ért el Gabienénél. Azonban Gabiene -nál Antigonus esélyt észlelt ellensége poggyászának elfoglalására, és a csata után Eumenész serege eladta Antigonusnak vagyonuk visszaadása fejében.

Ez nagyon erős helyzetbe hozta Antigonust. Most ő irányította Sándor birodalmának nagy részét Ázsiában, Egyiptomon kívül. 316-5 alatt elkezdte a meglévő szatrapokat saját támogatóival helyettesíteni. Hozzáférhetett Perzsa kincstáraihoz Ekbatanában, Perszepoliszban és Szúzában is, és 25 000 tehetséget ragadott el seregeinek finanszírozására. Végül bekapcsolta Seleukuszt, a babiloni szatrapát. Perdiccas ellene tett lépéseinek visszhangjában Antigonus megparancsolta Seleucusnak, hogy készítsen beszámolókat szatrapiájáról. Seleukosz Ptolemaioszba menekült Egyiptomba, ahol figyelmeztette Antigonus vetélytársait ambícióiról.

Antigonusnak most minden riválisának koalíciója állt szemben. A Ptolemaiosz, Lysimachus és Cassander küldöttsége Szíriában találta meg, és követelte, hogy adja át Szíriát Ptolemaiosznak, Hellespontine Phrygia -t Lysimachusnak, Líciát és Kappadókiát Cassandernek, és állítsa vissza Babilóniát Seleucusnak. Azt is kérték, hogy ossza szét Eumenes kincstárát. Nem meglepő módon Antigonus visszautasította, a harc helyett döntött (harmadik Diadoch -háború).

A háború jól kezdődött Antigonus számára. Elfoglalta Joppát és Gázát, elfoglalva Coele-Szíriát. Tyros tovább bírta, és csak a 314 -ben tartó ostrom után esett el. Míg Tyrosban 315 -ben Antigonus kiáltványt adott ki, amelyben ismertette álláspontját, és megígérte, hogy támogatja a görög városok szabadságát és autonómiáját. Hívta is a föníciai királyokat Tíruszba, és megkezdte a flotta építését. Ekkor valószínűleg ő is megalapította a koinon a Nesiotes - (a Kükladikusok Ligája), az Égei -tengeri szigetek szövetsége. Görögországban szövetséget kötött Polyperchonnal, aki eddig Peloponnészoszra korlátozódott, és csapatokat és pénzt küldött Görögországba, unokaöccse, Polemaeus parancsnoksága alatt. Antigonosz maga az északi háborúra koncentrált, Lysimachus és Cassander ellen, fia, Demetrius pedig Szíriában maradt.

Pozíciója 312 -ben kezdett kibontakozni. Abban az évben Ptolemaiosz végre lépett, megtámadta Demetriust, és legyőzte őt Gázában. Antigonosz komoly tárgyalásokat kezdett Lysimachusszal és Cassanderrel, hogy felszabaduljon a szíriai helyzet helyreállításához. Ptolemaiosz csatlakozott a kilátásba, hogy egyedül kell szembenéznie Antigonosszal. A békeszerződést hivatalosan 311 -ben írták alá. Ez elismerte Kasszandert Európában, Lysimachust Trákiában, Ptolemaiost Egyiptomban és Antigonust Ázsiában. Antigonus visszaszerezte Coele Szíriát, de nem érte el fő céljait. Ennek a békének egyik mellékhatása volt Nagy Sándor fia, IV. Sándor meggyilkolása a következő évben Kasszander által.

Seleucust nem említették a békében. Gáza nyomán visszavette hatalmát Babilonban, majd a felső szatrápiákba (Irán) költözött. Antigonosz hadjáratot indított Szeleukosz ellen, de vereséget szenvedett a tisztázatlan dátumú és helyszínű csatában, de ez valószínűleg Babilon közelében történt 309 vagy 308 -ban. Ezt a vereséget valószínűleg a két férfi közötti békemegállapodás követte. A következő évben Antigonus új fővárost, Antigonéiát talált, közel Antiochia leendő helyéhez. A város élettartama rövid volt, Antigonosz halála után 300 -ban költöztették át.

A nyugtalan béke 306 -ban ért véget (negyedik diadochi háború), bár a harcok folytatódtak Görögországban. A harcok új fordulója Ptolemaiosz és Antigonus közötti konfliktussal kezdődött. Az első csatatér Ciprus volt. Kr. E. 306 -ban Antigonus megparancsolta fiának, Demetriusnak, hogy hódítsa meg a szigetet, amely hamarosan rá esett.

E diadal után Antigonus végül sorsdöntő lépést tett, és elnyerte a király címet (basileus). Amíg IV. Sándor élt, az utódok fenntartották azt a fikciót, hogy az ő nevében uralkodnak. 306 -ra a fiatal király négy éve halott volt, de Ciprus elfoglalása volt azóta Antigonus első egyértelmű sikere. Megosztotta új címét Demetriusszal, azonnal dinasztiát alapítva. A következő évben Antigonus összes fő riválisa is királynak vallotta magát.

A következő öt év eseményei nem estek jól Antigonus és Demetrius számára. Egy hatalmas támadással kezdték Egyiptomot, ami nem sikerült. Ezt követte Rodosz híres ostroma (305-4), amelyet Demetrius vezényelt, aki az ostromló erők parancsnoka szerepéért „városok elfoglalója” vagy „ostromló” becenevét kapta. Minden erőfeszítése ellenére Demetrius nem tudta elfoglalni a várost, részben azért, mert Ptolemaiosz képes volt ellátni a várost.

Az ostromot 304 -ben emelték annak érdekében, hogy kezeljék a görögországi Kasszander megnövekedett fenyegetését. Demetriust visszaküldték a szárazföldre, ahol elfoglalta Korinthosz földszorosát, elfoglalta Akrokorintust, Akhéát és Euboia nagy részét. 302 -ben Demetrius új Korinthusi Ligát hozott létre, és közel került Cassander legyőzéséhez, aki a békéért perelt. Antigonosz, aki most elvakult Macedónia meghódításának kilátásától, elutasította ezt a békeajánlatot. Az eredmény szövetség volt Cassander, Lysimachus, Ptolemaios és Seleucus között.

Az új szövetségesek kissé kétségbeesett tervet fogadtak el. Gyakorlatilag elhagyták Macedóniát, és átkeltek Kis -Ázsiába. Lysimachus és Cassander Antigonust tartották a helyükön, míg Seleucus keletről hozta hadseregét. Ahelyett, hogy Demetriust Macedóniába küldte volna, Antigonus visszahívta őt Ázsiába. 301 -ben a két fél összejött Ipsuson, a hellenisztikus kor egyik legnagyobb csatájában. Demetrius sikeres lovasrohamot vezetett, de aztán magával ragadta az üldözést. Eközben a fő csatatéren Seleucus elefántjai összetörték Antigonus hadseregét. Antigonust a csatatéren megölték, Demetrius pedig csak most szökött meg.

Antigonus halála véget ért a Diadochi háborúk fő szakaszának. Az utódok közül ő volt az utolsó, aki politikájának alapjává tette Alexander birodalmának újraegyesítését. Élete utolsó évében Seleucusnak esélye lett volna a birodalom nagy részeinek újraegyesítésére is, de nem ez volt a fő célja.

Antigonus halála nem fejezte be fia karrierjét. Demetrius Macedónia királya lett, mielőtt egy állandó háború után letették. Kissé ironikus módon Antigonus unokája, Antigonus Gonatas is végül Macedónia királya lesz, és megalapítja az Antigonid -dinasztiát, amely ott uralkodik, amíg Perseust a rómaiak közel másfél évszázaddal le nem állítják.


Antigonid dinasztia

Az Antigonid dinasztia ( / æ n ˈ t ɪ ɡ oʊ n ɪ d / görögül: Ἀντιγονίδαι) a hellenisztikus királyok dinasztiája volt, amely Nagy Sándor általános Antigonus Monophthalmus ("Egyszemű") fővezére, főleg Macedóniában uralkodott.

Történelem

Az Antipatrid -dinasztia után Macedónia nagy részén Antigonus többnyire Kis -Ázsiában és Észak -Szíriában uralkodott. Kísérletei, hogy átvegye az egész Sándor birodalom irányítását, vereségéhez és halálához vezetett az ipszusi ütközetben ie 301 -ben. Antigonosz fia, I. Demetrius Poliorcetes túlélte a csatát, és néhány évvel később sikerült magához ragadnia Macedónia irányítását, de végül elvesztette trónját, és I. Seleucus Nicator foglyaként halt meg. A zűrzavar időszaka után Demetrius fia, Antigonus II Gonatas képes volt a család ellenőrzését megalapítani a régi Macedón Királyság felett, valamint a görög városállamok többsége felett, ie 276-ig. [2]

Örökség

Ez volt az egyik a négy dinasztiából, amelyet Sándor utódai alapítottak, a többi a Szeleukida -dinasztia, a Ptolemaiosz -dinasztia és az Attalid -dinasztia volt. A dinasztia utolsó sarja, a macedóniai Perseus, aki Kr.e. 179 és 168 között uralkodott, bebizonyította, hogy nem tudja megállítani az előrenyomuló római légiókat, és Macedon veresége a Pydnai csatában a dinasztia végét jelezte. [3]

Dinasztia

Az Antigonid dinasztia uralkodó tagjai:

Antigonid uralkodók
király Uralkodás (Kr. E.) Társ (ok) Hozzászólások
Antigonus I. Monophthalmus (nyugat -ázsiai antigonid királyság) Kr.e. 306–301 Stratonice Nagy Sándor egyik fővezére a király halála után az úgynevezett "temetési játékok" egyik fő résztvevője.
Demetrius I. Poliorcetes (Macedon, Cicilia) Kr. E. 294–287 Phila
Ptolemais
Deïdameia
Lanassa
? Eurydice
? Névtelen illír nő
I. Antigonus Monophthalmus fia. Demetrius felesége, Phila Antipater lánya volt, és minden későbbi macedóniai Antigonid király őse, kivéve Antigonus III Dosont, fia, Antigonus II Gonatas révén. Antigonus III Doson Demetrius és Ptolemais házasságából származott, aki I. Poterémiás Soter lánya volt, és Doson édesapjának, a tisztességes Demetriusznak, Cirene -i királynak az anyja. Deïdameia Epirusz Aeacides lánya és Pyrrhus nővére volt, egy fia volt, Alexander, Demetrius által. Demetriusnak további két fia született, vékony Demetrius és Corrhagus, az előbbit egy névtelen illír nő, utóbbit egy Eurydice nevű nő. I. Demetrius Poliorcetes volt Macedónia első antigonid királya.
Antigonus II Gonatas (Macedón) Ie 276–239 Phila Demetrius Poliorcetes és Phila fia, I. Antigonus Monophthalmus unokája. Felesége, Phila, húga, Stratonice lánya volt. Csak egy ismert törvényes gyermek, Demetrius II Aetolicus.
Demetrius a vásár (Cirene) c. Kr.e. 250 Larissa olimpiája
Berenice II
I. Demetrius Poliorcetes és Ptolemaïs fia. Antigonus III Doson és nyilvánvalóan Echecrates olimpiás atyja.
Demetrius II Aetolicus (Macedónia) Kr. E. 239–229 Macedón Stratonice
Epirus Phthia
Korinthusi Nicaea
Chryseis
II. Antigonosz és Phila fia. Macedón Stratonice I. Antiochus Soter és Stratonice lánya volt. Epiruszi Phthia II. Epirusz Sándor és Epirusz II. Olimpia lánya volt. Korinthusi Nikaia Demetrius unokatestvérének, Korinthosz Sándornak az özvegye. Chryseis volt Demetrius foglya. [4] Csak ismert fiának, Chryseis Fülöpnek volt egy macedóniai Stratonice -i lánya, Apama III.
Antigonus III Doson (Macedón) Ie 229–221 Chryseis A vásár Demetrius fia és Larissa olimpiája. Gyermekek ismeretlenek.

V. Fülöp (Macedónia)
Kr. E. 221–179 Argosz polikrátiája II. Demetrius és Chryseis fia. [4] Legalább négy gyermek: makedóniai Perseus, Apame, Demetrius és Philippus.

Perseus (Macedónia)
Kr. E. 179–168
(i. e. 166 -ban halt meg)
Laodice V. Macedón utolsó uralkodója. V. Laodice a szeleukida király, Seleukosz IV. Filozófus lánya volt. Legalább két fia, Fülöp és Sándor.

A görög lázadó Róma és macedónia utolsó királya, Andriscus azt állította, hogy Perseus fia.


Antigonus I. Monophthalmus, Kr. E. 382–301, i. E. 306 -ban királlyá nyilvánítja magát, a Diadochi háborúk vagy Sándor utódai háborúi - stock illusztráció

Egyszerű hozzáférésű (EZA) fiókja lehetővé teszi, hogy a szervezet tagjai a következő célokra töltsenek le tartalmat:

 • Tesztek
 • Minták
 • Kompozitok
 • Elrendezések
 • Durva vágások
 • Előzetes szerkesztések

Felülírja a Getty Images webhelyen található állóképek és videók szabványos online összetett licencét. Az EZA -fiók nem engedély. Annak érdekében, hogy a projektet az EZA -fiókjából letöltött anyaggal véglegesítse, licencet kell szereznie. Engedély nélkül nem használhatók tovább, például:

 • fókuszcsoportos bemutatók
 • külső bemutatók
 • a szervezeten belül kiosztott végső anyagok
 • a szervezeten kívül terjesztett anyagok
 • a nyilvánosság számára terjesztett anyagok (például reklám, marketing)

Mivel a gyűjteményeket folyamatosan frissítik, a Getty Images nem tudja garantálni, hogy egy adott termék elérhető lesz a licenc idejéig. Kérjük, gondosan tekintse át a Getty Images webhelyen található, a Licencanyaghoz tartozó korlátozásokat, és ha kérdése van velük, lépjen kapcsolatba a Getty Images képviselőjével. Az EZA -fiókja egy évig a helyén marad. A Getty Images képviselője megbeszéli Önnel a megújítást.

A Letöltés gombra kattintva vállalja a felelősséget a kiadatlan tartalom használatáért (beleértve a használathoz szükséges engedélyek beszerzését), és vállalja, hogy betart minden korlátozást.


Egyszemű Antigonosz: Az utódok legnagyobbja

Az egyik érdekem már egy ideje, hogy jobb képet kapjak arról, hogy mi történt Nagy Sándor és a halála után. Ezt az időszakot gyakran figyelmen kívül hagyják vagy összefoglalják, amíg Róma színre nem lép. Tehát az egyik elsődleges utódról szóló könyv határozott érdeklődést mutatott, és az a tény, hogy olyan személy volt, akitől olvastam a korábbi könyveket, csak segített.

Annak ellenére, hogy ez technikailag egy személyről szól, hadtörténeti mű, nem életrajz. Annak ellenére, hogy annyi antigonoszt ad, és apos Az egyik érdekem már egy ideje az, hogy jobb képet kapjak arról, hogy mi történt Nagy Sándor halála után. Ezt az időszakot gyakran figyelmen kívül hagyják vagy összefoglalják, amíg Róma színre nem lép. Tehát az egyik elsődleges utódról szóló könyv határozott érdeklődést mutatott, és az a tény, hogy egy olyan személy volt, aki korábban olvastam az előző könyveket, csak segített.

Annak ellenére, hogy ez technikailag egy személyről szól, hadtörténeti mű, nem életrajz. Annak ellenére, hogy ez annyit ad Antigonus életéből, amennyi a forrásokból rendelkezésre áll, nincs igazi kísérlet arra, hogy a kissé gyér feljegyzésekből részletesen érzékelje, milyen volt. A könyv nagy része Antigonus hadjárataival foglalkozik, amelyek élete nagy részét elfoglalták. Ezenkívül némi elképzelésünk van arról, hogy a többi utód mit művelt, beleértve a Sándor halála utáni időszakot is, amikor Antigonus távol van a központi eseményektől, csak kormányzóként jár el.

A „Legnagyobb utódok” alcím nem igazolható túl jól. Minden bizonnyal magas rangjánál ő volt az utódok közül a legerősebb, és rengeteg pénzt vonhatott be adóként/adóként. De nem tartott sokáig. Az ipsusi csata megölte, és megtörte királyságának hatalmát, így fia, Demetrius (aki ebben a könyvben is nagy figyelmet kap) folytathatja. Míg túlélte, csak a fia alakult ki stabil királyságban, és bár annak tekintélye volt, hogy maga Macedónia legyen, ez nem is tartozott Antigonus királyságához. Most inkább a nagy hatalomról van szó, amely nagy ellenségeket vonz, de még mindig elmarad Ptolemaiosz vagy Seleucus tartós hatásától.

Mégis, ez egy jó könyv, amely jó munkát végez a zavaros idők kronológiájának összeállításában (néha „macedón szappanoperának” is nevezik), és tisztességes térképeket tartalmaz az összes leírt nagy csatáról. . több


Tartalom

Az Antipatrid -dinasztia után Macedónia nagy részén Antigonus többnyire Kis -Ázsiában és Észak -Szíriában uralkodott. Kísérletei, hogy átvegye az egész Sándor birodalom irányítását, vereségéhez és halálához vezetett az ipszusi ütközetben ie 301 -ben. Antigonosz fia, I. Demetrius Poliorcetes túlélte a csatát, és néhány évvel később sikerült magához ragadnia Macedónia irányítását, de végül elvesztette trónját, I. Seleucus Nicator foglyaként halt meg. A zűrzavar időszaka után Demetrius fia, Antigonus II Gonatas képes volt a család ellenőrzését megalapítani a régi Macedón Királyság felett, valamint a görög városállamok többsége felett, ie 276-ig. [2]

Ez volt az egyik a négy dinasztiából, amelyet Sándor utódai alapítottak, a többi a Szeleukida -dinasztia, a Ptolemaiosz -dinasztia és az Attalid -dinasztia volt. A dinasztia utolsó sarja, a macedóniai Perseus, aki ie 179 és 168 között uralkodott, bebizonyította, hogy nem tudja megállítani az előrenyomuló római légiókat, és Macedon veresége a Pydnai csatában jelezte a dinasztia végét. [3]

Az Antigonid dinasztia uralkodó tagjai:

Antigonid uralkodók
király Uralkodás (Kr. E.) Társ (ok) Hozzászólások
Antigonus I. Monophthalmus (nyugat -ázsiai antigonid királyság) Kr.e. 306–301 Stratonice Nagy Sándor egyik legfőbb tábornoka, a király halála utáni úgynevezett "temetési játékok" jelentős résztvevője.
Demetrius I. Poliorcetes (Macedon, Cicilia) Kr. E. 294–287 Phila
Ptolemais
Deïdameia
Lanassa
? Eurydice
? Névtelen illír nő
I. Antigonus Monophthalmus fia. Demetrius felesége, Phila Antipater lánya volt, és minden későbbi macedóniai Antigonid király őse, kivéve Antigonus III Dosont, fia, Antigonus II Gonatas révén. Antigonus III Doson Demetrius és Ptolemais házasságából származott, aki I. Poterémiás Soter lánya volt, és Doson édesapjának, a tisztességes Demetriusznak, Cirene -i királynak az anyja. Deïdameia Epirusz Aeacides lánya és Pyrrhus nővére volt, egy fia volt, Alexander, Demetrius által. Demetriusnak további két fia született, vékony Demetrius és Corrhagus, az előbbit egy névtelen illír nő, utóbbit egy Eurydice nevű nő. I. Demetrius Poliorcetes volt Macedónia első antigonid királya.
Antigonus II Gonatas (Macedón) Ie 276–239 Phila Demetrius Poliorcetes és Phila fia, I. Antigonus Monophthalmus unokája. Felesége, Phila, húga, Stratonice lánya volt. Csak egy ismert törvényes gyermek, Demetrius II Aetolicus.
Demetrius a vásár (Cirene) c. Kr.e. 250 Larissa olimpiája
Berenice II
I. Demetrius Poliorcetes és Ptolemaïs fia. Antigonus III Doson és nyilvánvalóan Echecrates olimpiás atyja.
Demetrius II Aetolicus (Macedónia) Kr. E. 239–229 Macedón Stratonice
Epirus Phthia
Korinthusi Nicaea
Chryseis
II. Antigonosz és Phila fia. Macedón Stratonice I. Antiochus Soter és Stratonice lánya volt. Epiruszi Phthia II. Epirusz Sándor és II. Epirusz Olimpia lánya volt. Korinthusi Nikaia Demetrius unokatestvérének, Korinthosz Sándornak az özvegye. Chryseis volt Demetrius foglya. [4] Csak ismert fiának, Chryseis Fülöpnek volt egy macedóniai Stratonice -i lánya, Apama III.
Antigonus III Doson (Macedón) Ie 229–221 Chryseis A vásár Demetrius fia és Larissa olimpiája. Gyermekek ismeretlenek.

V. Fülöp (Macedónia)
Kr. E. 221–179 Argosz Polikrátiája II. Demetrius és Chryseis fia. [4] Legalább négy gyermek: makedóniai Perseus, Apame, Demetrius és Philippus.

Perseus (Macedónia)
Kr. E. 179–168
(i. e. 166 -ban halt meg)
Laodice V. Macedón utolsó uralkodója. V. Laodice a szeleukida király, Seleukosz IV. Filozófus lánya volt. Legalább két fia, Fülöp és Sándor.

A görög lázadó Róma és macedónia utolsó királya, Andriscus azt állította, hogy Perseus fia.


Antigonus I. Monophthalmus (egyszemű) (382-301)-Történelem

Gaius Sallustius Crispus (i. E. 86 - 35/4)

Római történész és az egyik nagy latin irodalmi stylist, aki politikai személyiségekkel, korrupcióval és pártversenyekkel foglalkozó elbeszélő írásai miatt jeleskedett.

Sallust családja valószínűleg a helyi arisztokráciához tartozott, de ő volt az egyetlen ismert tagja a római szenátusnak. Így politikai karrierbe kezdett, mint novus homo ("új ember"), vagyis nem született az uralkodó osztályba, ami baleset volt, amely történelmi ítéleteinek tartalmát és hangvételét egyaránt befolyásolta. Korai pályafutásáról semmit sem lehet tudni, de valószínűleg szerzett némi katonai tapasztalatot, talán keleten, az i. E. 70-60 között. Első politikai tisztsége, amelyet 52 -ben töltött be, a plebs tribünje volt. Az iroda, amelyet eredetileg az alsóbb osztályok képviseletére terveztek, Sallust idejében az egyik legerősebb magisztrátussá fejlődött. Az a bizonyíték, miszerint Sallust quaestorship, a közigazgatási hivatal pénzügyei, néha körülbelül 55 éves, megbízhatatlan.

Az 53 -as választási zavargások miatt a törvényszékeken kívül nem voltak rendes kormánytisztviselők, és a következő év erőszakkal kezdődött, ami Clodius meggyilkolásához vezetett, egy hírhedt demagóg és a praetorság jelöltje (a konzuli rangsor alatti ranglista) , egy banda, Milo vezetésével. Ez utóbbi konzuli jelölt volt. Az ezt követő tárgyaláson Cicero megvédte Milót, míg Sallust és társai tribunusai Cicerót megtámadó beszédekben zaklatták az embereket. Bár ezek az események nem voltak maradandó jelentőségűek, Sallustnak az év politikai viszályai során szerzett tapasztalatai fő témát jelentettek írásaihoz.

50 -ben Sallustot kizárták a szenátusból állítólagos erkölcstelenség miatt. A következő évben Sallust Julius Caesarnál keresett menedéket, és amikor a polgárháború Caesar és Pompeius között abban az évben kitört, Caesar egyik légiójának parancsnoksága alá került. Egyetlen rögzített akciója sikertelen volt. Két évvel később, kijelölt praetornak küldték, hogy megfékezze a lázadást Caesar csapatai között, ismét sikertelenül. 46 -ban részt vett Caesar afrikai hadjáratában (szerény sikerrel), és amikor a Numidian területéről (a mai Algéria) megalakult az Afrika Nova, Sallust lett az első kormányzója. Hivatalban maradt 45 -ig vagy 44 elejéig.

Rómába visszatérve Sallust zsarolással és tartományának kifosztásával vádolták, de Caesar közbenjárásával soha nem állították bíróság elé. A bizonyítékok moralizáló ellentéteket vonnak Sallust viselkedése és cenzúrázó írásai között, és forrást sugallnak a rosszul megszerzett vagyonhoz, amely a csodálatos Sallustian Gardens-t (Horti Sallustiani) hozta létre. Úgy tűnik, hogy az erkölcseivel kapcsolatos hagyomány a pletykákból és a történész és az örökbefogadott fia, Augustus minisztere, Sallustius Crispus, a nagy gazdagságú és fényűző ember közötti zűrzavarból ered.

Sallust politikai pályafutása nem sokkal Rómába való visszatérése után véget ért. Nyugdíjazása önkéntes lehetett, ahogy ő maga állítja, vagy Julius Caesar kegyének visszavonása vagy akár Caesar 44 -es meggyilkolása kényszerítette rá.

Sallust talán még a Triumvirátus megalakulása előtt kezdett el írni 43. végén. Sallust a polgárháború idején született. Ahogy felnőtt, a külföldi háború és a politikai viszály mindennapos volt, így nem meglepő, hogy írásait erőszak foglalkoztatja. Első monográfiája, Bellum Catilinae (Kr. E. 43-42) Catiline háborúja), a korrupcióval foglalkozik a római politikában, és felkutatja Catiline összeesküvését, aki egy kegyetlenül ambiciózus patrícius, aki ie 63 -ban megkísérelte megszerezni a hatalmat, miután nemesi társai gyanúja és a nép iránti egyre növekvő bizalmatlanság megakadályozta, hogy törvényesen elérje. . Catilint a felsőbb osztályok egyes tagjai támogatták, akiket vagy ambíció, vagy az a remény késztetett arra, hogy Catiline hatalomra lépése megoldja pénzügyi problémáikat. De támogatta Olaszország elégedetlen veteránjait, elszegényedett parasztjait és túlterhelt adósait is. Sallust véleménye szerint Catiline bűne és az általa bemutatott veszély példátlan volt. Valójában a riadt kortársak talán még eltúlozták az incidens jelentőségét, ha a kormány nem cselekedne olyan határozottan, mint tette, katasztrófa következhetett be. Sallust leírja az összeesküvés menetét, valamint a szenátus és az akkor konzul Cicero intézkedéseit. Elbeszélését tetőpontra juttatja az összeesküvők sorsáról szóló szenátori vitában, amely 63. december 5 -én zajlott. Sallust szemében Caesar és Cato a polgári erényt képviselték, és ők voltak a viták jelentős szónokai a halálesetekről. ezek közül az emberek egy korszak végét jelentik a köztársaság történetében. Ebben a munkában való eltérés azt jelzi, hogy a köztársasági szétesés fő tényezőjének a pártviszályokat tekintette.

Sallust második monográfiájában Bellum Jugurthinum (Kr. E. 41-40) A Jugurthine -i háború), részletesebben feltárta a Rómában felmerült pártharcok eredetét, amikor háború tört ki Jugurtha, Numidia királya ellen, aki a Kr.e. 2. század végén fellázadt Róma ellen. Ez a háború lehetőséget adott Gaius Marius konzulátusának felemelkedésére, aki Sallusthoz és Cicerohoz hasonlóan "új ember" volt. Hatalomra lépése sikeres támadást jelentett a hagyományosan kizárólagos római politikai elit ellen, de olyan politikai konfliktust okozott, amely Sallust véleménye szerint háborút és pusztulást eredményezett. Sallust a háború kezdeti rossz irányítását tekintette Rómának a "hatalmas kevesek" hibájáért, akik feláldozták a közös érdeket saját kapzsiságukra és kizárólagosságukra. A késői köztársaság idején Rómában bekövetkezett politikai zűrzavarnak társadalmi és gazdasági okai voltak (Sallust nem hagyta figyelmen kívül), de lényegében hatalmi harc alakult ki a szenátust irányító arisztokrata csoport és azon szenátorok között, akik népi támogatást kértek az oligarchia megkérdőjelezéséhez . Ez az alapja Sallust sematikus elemzésének az akkori eseményekről és a nemesség, vagy a szenátus, valamint a nép vagy a plebejusok közötti összecsapásról. Az A történelem, amelyből csak töredékek maradtak, leírja Róma történelmét ie 78–67 között. Itt a Sallust a témák szélesebb körével foglalkozik, de a pártkonfliktusok és a politikailag hatalmasok elleni támadások továbbra is központi gondot jelentenek. Mindkettőben észlelhetők a triumvirátussal szembeni ellenségeskedésre utaló utalások Sallust részéről Bellum Jugurthinum és a Történetek. Két "Letter to Caesar" és egy "Invective Against Cicero", Sallustian stílusú, gyakran jóváírták, bár valószínűleg helytelenül, Sallustnak.

Sallust befolyása áthatja a későbbi római történetírást, függetlenül attól, hogy az emberek reagáltak-e ellene, ahogy Livius (i. E. 59 i. E. 17.), vagy kihasználta és finomította az ő modorát és nézeteit, mint Tacitus (56-k. 120. körül). Sallust elbeszéléseit beszédekkel, karaktervázlatokkal és kitérőkkel elevenítették fel, és az archaizmus és az innováció ügyes ötvözésével klasszikus stílust teremtett. És a moralisták örömére elárulta, hogy a római politika nem minden, amit a hivatalos retorika ábrázolt.


A történelem

A korai bronzkori régészeti leletek alapján Bodrum története i. E. 3000-4000-ig vezethető vissza. Azonban egyetértés van abban, hogy Halikarnasszoszt a dóri telepesek alapították gyarmatként, és később a karianok fontos városává vált. Hosszú történelme során Bodrum, mint Caria fővárosa számos uralkodó és betolakodó hatalmi székhelyévé vált. Kr.e. 700 körül Caria és Lydia voltak a főhatalmak Kis -Ázsiában 3, de a perzsák megszállták őket ie 546 -ban.

A perzsa uralom alatt Hecatomnus lett a Caria első szatrapája 4. A Hecatomnus család kiemelkedő szerepet játszott Halicarnassus történetében. Három fia volt, Mausolus, Idrieus és Piksodaros, valamint két lánya, Artemisia II és Ada. A legidősebb fiú, Mausolus feleségül ment legidősebb nővéréhez, II. Miután Hecatomnus Kr. E. 377 -ben meghalt, fiai és lányai életkoruknak megfelelően satrapák lettek. A legidősebb fiú, Mausolus ie 377 -ben követte apját. Mausolus Caria fővárosát Mylasából Halicarnassusba költöztette, és ie 367 -ben javította az új fővárost. Kr. E. 364-360 között megépítette a Myndos-kaput és az azt körülvevő falakat. Caria lett a térség legkiemelkedőbb hatalma, és Mausolus körülbelül 24 évig uralkodott. Amikor Mausolus meghalt, felesége, Artemisia II lépett trónra. II. Artemisia halála után Hecatomnus második fia, Idrieus Kr. E. 351 -ben vette át a szatrap címet. Amikor Idrieus meghalt, feleségének, Ada 5 -nek sikerült, 344 -ben. Később Hecatomnus legfiatalabb fia, Piksodaros hatalomra került azzal, hogy megfosztotta Adát, Hecatomnus lányát, és Kr. E. 340 -ben Alindába száműzetésbe küldte. Valamiért Piksodaros úgy döntött, hogy nem tudja egyedül irányítani az országot, és kérte, hogy a perzsa birodalom küldjön újabb szatrapát Kariának a hatalom megosztására. A perzsa birodalom Othontopates -t küldte, aki később Caria egyedüli uralkodója lett. Othontopates feleségül ment egy másik Adához, az apheniszi Piksodaros lányához. Halikarnasszoszból száműzve Ada, Hecatomnus lánya lett Alinda királynője.

A macedón király, Sándor, Nagy megnyerte a csatát a perzsák ellen, és megkezdte Anatólia meghódítását, Kr. E. 334 -ben érkezett Halikarnasszosz külvárosába. Legyőzte a kariánusokat és elpusztította Halikarnasszuszt. A Carians erős ellenállást tanúsított az ostrom alatt. A görög filozófus és történész, Arrianus Alexander szerint a kariánusok sok katonát elveszítettek, akik az árkokba estek a Myndos kapujában zajló harcok során. Miután Sándor elfoglalta a várost, Kr. E. 326 -ban Adát ismét Caria uralkodójává tette. Később Sándor egyik tábornokának halálával, egy szemű Antigonus I. Monophthalmus (382-301) Kr. E. 313-ban a terület uralkodója lett. Caria először a Seleucid 6 Birodalom, majd a Pergamon Királyság 7 uralma alá került.

Az egyiptomi király, II. Ptolemaiosz Philadelphus, ie 281 -ben kezdte uralkodni Halikarnasszosz felett. V. Fülöp király i. E. 201-ben rövid időre megszállta a várost, és Antiókhosz szír király, Nagy megpróbálta elfoglalni a várost, de nem sikerült (ie 197-196). A pergamoni királyság a rómaiakkal kötötte az Apamea -békeszerződést, és minden harc nélkül átadta nekik a várost. Halikarnasszosz, addigra egy kis város, a Római Birodalom ázsiai tartományának része lett (ie 129 9). Kr. E. 80 -ban Verres kalóz megtámadta. Kr. E. 60 -ban még szegény és elhanyagolt város volt. Caesar's murderers Brutus and Cassius used Myndos 10 as their military post in 48 AD and caused a lot of destruction in the area. The temple of Mars was built at this time.

Caria was given its freedom in 27 AD but it could not keep it long. In 395 AD it was brought under the Byzantine rule. After officially accepting the Christianity, Halicarnassus became the Episcopalian center in 400 AD. During the Crusades Byzantine ruled the area (1096-1099 AD) and in 1402 the Ottoman rulers gave Halicarnassus to the Saint Jean Knights, who wanted to build a castle in the city. Saint Jean Knights started the construction of the castle around 1406 and 1407. The knights caused lot of damage to the ancient works of art in the city, especially to the Mausoleum 11 of Mausolus.

Halicarnassus became part of the Ottoman Empire with the conquest of Rhodes by Sultan Suleyman the Magnificent on January 5, 1523. When the Ottoman Empire was defeated in the World War I, the area was invaded by the Italians. The Italian invasion ended on July 5, 1921 before the new Republic of Turkey was founded in 1923.

Some references mention that Mausolus started building the Mausoleum. Some other references, however, suggest that it is his wife who started the project. In any case since Mausoleum was not finished in his time his wife Artemisia II continued overseeing the construction. Mausoleum was still not completed by the time Artemisia II died. The Architects and sculptors finished it after her death in 353 BC.


Antigonus I Monophthalmus (one-eye) (382-301) - History


The Ancient World

kb. 2500 B.C. - 900 A.D.


The epics of Homer, the wars of Caesar, and temples and palaces characterize the image of classic antiquity and the cultures of ancient Greece and the Roman Empire. They are the sources from which the Western world draws the foundations of its philosophy, literature, and, not least of all, its state organization. The Greek city-states, above all Athens, were the birthplace of democracy. The regions surrounding the Mediterranean Sea and great parts of Northwest Europe were forged together into the Roman Empire, which survived until the time of the Great Migration of Peoples. Mighty empires also existed beyond the ancient Mediterranean world, however, such as those of the Mauryas in India and the Han in China.Nagy Sándor

The Rise and Fall of a World Power:
From Macedonia to the Diadochoi


The two most important and longest lasting of the Diadochoi kingdoms were those of the Seleucids in Syria and the Ptolemies in Egypt. These kingdoms were ended by Roman conquest.

6 Seleucus I Nicator, founder of the Seleucid dynasty, received the province of Babylonia after Alexander's death.


6 Seleucus I Nicator


Starting in 312 B.C., he extended his rule through Syria and Mesopotamia and eastward into India. In 305 Seleucus took the title of king and solidified his domain through numerous alliances and military expeditions. He brought Greek and Macedonian settlers into his realm and founded many cities. His son Antigonus I Soter (king from 280 B.C.) introduced the Seleucid ruler cult, settled Celts in Galatia, and founded Antioch.

The most prominent of his descendents was 9 Antiochus III the Great (king from 223 B.C.), who subjugated the Armenian, Bactrian, and Parthian kingdoms and, between 202 and 194, occupied Phoenicia, the western and southern coasts of Anatolia, and Thrace.


9 Antiochus III the Great


War with Rome in 192-189 resulted when he crossed over to Europe and forced the Greek cities of Asia Minor under his rule. In 189-188 B.C. Antiochus had to withdraw from Asia Minor down to Taurus.

His successors dissipated their powers in fratricidal wars until the Roman general Pompey dethroned the last Seleucid ruler in 64 B.C. and made a Roman province of what was left of the empire.

As a friend of Alexander, 7 Ptolemy I Soter, founder of the Ptolemaic dynasty, wrote Alexander's biography and started the state cult around him.


7 Ptolemy I Soter


He won Egypt in 323 B.C. and took the title of king in 305. In alliance with Seleucus I, he attacked Macedonia several times. Ptolemy solidified his rule in Egypt, generally adopting Egyptian religious concepts and the image of sovereign.

He founded the Mouseion, the 8 Serapeion, and the great 12 library of Alexandria.

His son Ptolemy II installed the Egyptian national cult around his own dynasty and constructed the 10 Pharos lighthouse of Alexandria, one of the Seven Wonders of the Ancient World.


8 Sphinx on the Serapeion in Alexandria


12 The destruction of the Royal Library
of Alexandria by a fire in 47 B.C.


10 The Pharos lighthouse in Alexandria,
one of the Seven Wonders of antiquity

11 Ptolemy III Euergetes (king from 246 B.C.) advanced to the Euphrates and Asia Minor and defended the empire against the expansionist ambitions of the Seleucids. After him, insignificant and often shortlived kings reigned until Ptolemy XII Neos Dionysos (king 80-51 B.C.). who completely relied on the power of Rome. The story of his daughter Cleopatra VII, the last of the Ptolemaic dynasty, belongs to the Roman era under Julius Caesar.


11 Ptolemy III Euergetes

Ptolemy II (308-246 B.C., king from 285 B.C.) married his sister Arsinoe II (ca. 316-271 B.C.) according to old Egyptian custom.
He extended the kingdom from Egypt into Nubia and the Arabian Peninsula and gained maritime strength in the Mediterranean.
The couple, deified as the "Theoi Adelphoi," were generous patrons of the arts and sciences and made Alexandria a cultural center of the world.Ptolemy II Philadelphus and his wife Arsinoe II


Macedonia after Alexander's Death


The struggle of the Diadochoi for Macedonia and Greece was played out through family intrigues. Alexander's dynasty fell, and almost all of the Diadochoi joined in the scramble for power in Europe.

Upon Alexander's death in 323 B.C., his strongest generals proceeded to divide power. They controlled the richest satrapies, leading the strongest and largest armies, and fought for control of the empire.

4 Antipater, whom Alexander had appointed viceroy, ruled 3 Macedonia until his death in 319 . .


3 Map of ancient Greece showing Macedonia in the north in red, Thracia in yellow, Epirus in green, copper engraving,
18th century


4 King Antipater in battle, copper engraving,
17th century

The Macedonians in Alexander's army wanted to hold on to the Argead dynasty and chose Alexander's half-brother Philip III Arrhidacus as king in 325 B.C.

Alexander IV, who was born after the 2 death of his father, also had dynastic claims.

Antipater became regent of the empire in 321, while at the same time 1 Olympias, Alexander the Great's mother, tried to secure influence as head of the dynasty.


1 Olympias, wife of Philip II and mother of Alexander the Great
2 Dying Alexander, marble sculpture, second century B.C.

Antipater decided on the loyal general Polyperchon as his successor, but his own son Cassander wanted control and allied himself with Antigonus I, who had established an empire in Asia. Cassander and Antigonus unseated Polyperchon and allied themselves with King Philip III and his wife Eurydice. Polyperchon in turn allied himself with Olympias, and together they had the royal couple killed and from 317 ruled as regents in the name of the child Alexander IV. Thereupon, Cassander started a campaign of revenge against the royal house. He marched out of Athens with the army at his side in 316, had Olympias executed, and drove out Polyperchon. He took the young Alexander IV and his mother Roxana as prisoners and put them to death in 310. With this, Cassander had annihilated Alexander's dynasty. Through shifting alliances with other Diadochoi rulers (Lysimachus, Ptolemy I, and Seleucus I), he was able to gain recognition from all as "viceroy of Europe" by 311 B.C. After engaging in serious clashes with Antigonus beginning in 307, Cassander's position finally became untenable around 300 B.C.

5 Thessalonica, Cassander's wife, who had tried to decide his succession, was murdered by her son Antipater.

In 294 Antipater was finally deposed by Demetrios I Poliorcetes, who gave way to the rule of the Antagonids over Macedonia and Greece.The peace between the successors ot Alexander recognized the effective division between Antigonus, who was supreme in Asia Cassander. who dominated Greece and Macedon Lysimachus, who ruled Thrace Ptolemy, who governed Egypt and Seleucus, who ruled the eastern satrapies. Soon after his death in 297, his dvnasty came to an end.


5 King Antipater I kills his mother Thessalonica


The descendents of Antigonus I finally succeeded in gaining power in Macedonia and thus over Greece. Their successors waged war against the growing power of Rome.

Antigonus I Monophthalmus ("the One-eyed," ca. 382-301 . .) and his son Demetrius I Poliorcetes "the Besieger" were the last of the Diadochoi to hold onto Alexander's plans for a world empire. From their power base in Asia, they invaded Greece and took Athens claiming to be "liberators." After the expulsion of Cassander, Antigonus assumed the title of king in 306 B.C. and revived the Corinthian League for the liberation of all of Greece. In 301 Antigonus fell at Ipsus against Lysimachus and Seleucus I.

Demetrius was able to bring a large part of Greece, Macedonia, and Asia Minor under his control but was captured by Seleucus I in 285 B.C.
His son Antigonus II Gonatas (king 283-239 B.C.), however, was able to maintain Antigonid control of Macedonia and most of the Greek cities through alliances until the country was invaded and conquered by the Romans in 168 B.C.

By about 250 B.C. the situation was generally settled, and Macedonia was again the undisputed master of Greece. Demetrius II (king 239-229 B.C.) son of Antigonus I, secured victories over the Celts and the Dardanians and dominated the Aegean Sea, defeating the battle fleets of the Egyptian Ptolemies at Cos in 258 . . and at Andros in 245 B.C. Antigonus III Doson (regent, then king 229-221 B.C.) brought Sparta under their sovereignty, and Antigonus united almost all of the Greek peninsula in the "Hellenic League" in 224.

However, conflict began to develop with the rising power of Rome, which sought to hinder Macedonia's consolidation of its strength in Europe.

6 Philip V of Macedonia (king from 221 B.C.) allied himself with the Carthaginian general Hannibal in 215 B.C. to expand westward against Rome.


6 King Philip V forces Theoxena and her husband Poris
to commit suicide for fleeing Macedonia

During the First Macedonian War (215-205 B.C.) Philip was relatively successful, gaining access to the Adriatic Sea, but when a few Greek cities pulled out of the 8 Second Macedonian War (200-197 B.C.), he was defeated by the Romans.

In the following years he became entangled by internal Greek unrest. Philip's son 7 , 9 Perseus was the last king of Macedonia. After suffering several 10 defeats by Rome, Perseus was captured in 168 and paraded through the streets of Rome in a victory procession in 167.
Macedonia was then divided into four republics and finally made part of the Roman Empire as a new province.


8 The Greeks are set free at the
Isthmic Games, 196 B.C.,
after the Second Macedonian War


7 King Perseus of Macedonia in profile,
contemporary cameo


9 Perseus marches through the Thessalian
canyons to Illyria during the Third Macedonian War


10 Roman legionnaires break the Macedonian
phalanx in the Battle of Pydna, 168 B.C.


The philosopher Epicurus,
kb. 270 B.C.

During the period of Antigonid rule over Greece, Athens remained a center of culture and philosophy. In 306 B.C. Epicurus founded his school, whose followers strove for individual happiness andpeace. The Stoics, named after their meeting place in the columned hall on the Agora of Athens, first met around 300 B.C. and with their austere rationalism stood in opposition to the hedonism of the Epicureans.


The Stoa Poikile ("painted colonnade"),
at the Agora in Athens, where philosophy
was taught and after which the
Stoics were named

Please note: site admin does not answer any questions. This is our readers discussion only.


What Antigonuss Have Visited This Page?

I do not know how you feel about it, but you were a male in your last earthly incarnation. You were born somewhere around the territory of Burma approximately on 1800. Your profession was seaman, dealer, businessman, and broker.

Your psychological profile shows you had a natural talent of psychologist and knew how to use the opportunities. Cold-blooded and calm in any situation. Your problem - to learn determination and persistency. Every misfortune should crash upon your strong will.


Complete Eassays

Antigonus. Www.ancient. Antigonus I Monophthalmus ("the One-Eyed") (382 -301 BCE) was one of the successor kings to Alexander the Great, controlling Macedonia and Greece.

When Alexander the Great died in 323 BCE, a debate ensued over his massive kingdom stretching from Greece to India. It was eventually divided among three of his most loyal generals and their families -- Ptolemy I and his descendants (among them Queen Cleopatra) would rule Egypt Seleucos and his family ruled Syria and the Near Eastern provinces, and lastly, the descendants of Antigonus ruled Macedonia and Greece. En.m.wikipedia. Antigonus (Ancient Greek: Ἀντίγονος), a Greek name meaning "comparable to his father" or "worthy of his father", may refer to: Rulers[edit] Three Macedonian kings of the Antigonid dynasty that succeeded Alexander the Great in Asia: Antigonus II Mattathias (died 37 BC), the last ruler of the Hasmonean kingdom of Judea Military leaders[edit]

En.m.wikipedia. Biography[edit] Career[edit] Antigonus was appointed governor of Greater Phrygia in 333 BC.

He was primarily responsible for defending Alexander's lines of supply and communication during the latter's extended campaign against the Achaemenid Persian Empire. Following Alexander's victory at Issus, the Persian mercenary commander Memnon of Rhodes ordered a counter-attack into Asia Minor in an attempt to sever Alexander's lines of supply and communication however, Antigonus defeated the Persian forces in three separate battles. Antigonus I Monophthalmus. Dandamis character from plutarch. Alexander%20the%20Great%20according%20to%20Plutarch. (died 323 B.C.E.)

Map of Alexander's route Translated by John Dryden IT being my purpose to write the lives of Alexander the king, and of Caesar, by whom Pompey was destroyed, the multitude of their great actions affords so large a field that I were to blame if I should not by way of apology forewarn my reader that I have chosen rather to epitomize the most celebrated parts of their story, than to insist at large on every particular circumstance of it. It must be borne in mind that my design is not to write histories, but lives. And the most glorious exploits do not always furnish us with the clearest discoveries of virtue or vice in men sometimes a matter of less moment, an expression or a jest, informs us better of their characters and inclinations, than the most famous sieges, the greatest armaments, or the bloodiest battles whatsoever. Alexander's lineage Alexander's horse Conflict with Philip. Montaigne hindu sage. Dandamis.

Andreas Vesalius. Paracelsus. Panaetius. Chrysippus. Alcmaeon. Life and Works 1.1 Medical Writer or Philosopher?

Alcmaeon, son of Peirithous (otherwise unknown), lived in the Greek city of Croton on the instep of the boot of Italy. Diogenes Laertius, in his brief life of Alcmaeon (VIII. 83), asserts that he wrote mostly on medical matters. There is, however, little direct evidence for his work as a practicing physician. Later writers in the medical tradition, such as Galen (DK A2), treat him as a philosopher-scientist rather than as a physician, so that some scholars (Mansfeld 1975 cf. Www.researchgate. Hekint. Steph Magowan Royal Holloway, University of London Alcmaeon of Croton remains one of the lesser known Presocratic writers, not only because of the sparse nature of his extant work but also because of his fragmentary treatment in modern scholarship.

He is mentioned in passing but rarely fully examined, often even excluded entirely in work dealing with the Presocratics. More recently he has enjoyed renewed interest from the medical community, where he has been identified as an early pioneer of neuroscience, psychology, and dissection.1 Alcmaeon was from Croton, a prosperous colony in Magna Graecia founded c. 710 BC.

Www.encyclopedia. Alcmaeon of Croton (a Greek city-state in southern Italy) was a pioneer in the study of human psychology and physiology.

He published one book in the late sixth or first half of the fifth century BCE. Only two or three fragments of the book survive, but substantial reports of his views are preserved in authors such as Theophrastus. It is controversial whether Alcmaeon was primarily a physician and medical writer or whether he dealt with physiological issues as part of a typical pre-Socratic account of the cosmos. Beginning in the second century CE, some authors call him a Pythagorean, but the earliest sources do not.

En.m.wikipedia. Bronze medal devoted to Alcmaeon of Croton Alcmaeon of Croton (in Magna Graecia) (/ælkˈmiːən/ Greek: Ἀλκμαίων ὁ Κροτωνιάτης, Alkmaiōn, gen.: Ἀλκμαίωνος 5th century BC) has been described as one of the most eminent natural philosophers and medical theorists of antiquity.

He has been referred to as "a thinker of considerable originality and one of the greatest philosophers, naturalists, and neuroscientists of all time. "[1] His work in biology has been described as remarkable, and his originality made him likely a pioneer. Because of difficulties dating Alcmaeon's birth, his importance has been neglected.[2] Plato.stanford. Alcmaeon of Croton. En.m.wikipedia. Erasistratus (/ˌɛrəˈsɪstrətəs/ Greek: Ἐρασίστρατος c. 304 – c. 250 BC) was a Greek anatomist and royal physician under Seleucus I Nicator of Syria.

Along with fellow physician Herophilus, he founded a school of anatomy in Alexandria, where they carried out anatomical research. He is credited for his description of the valves of the heart, and he also concluded that the heart was not the center of sensations, but instead it functioned as a pump. Erasistratus was among the first to distinguish between veins and arteries. He believed that the arteries were full of air and that they carried the "animal spirit" (pneuma). He considered atoms to be the essential body element, and he believed they were vitalized by the pneuma that circulated through the nerves. Life[edit] He lived for some time at the court of Seleucus I Nicator, where he acquired great reputation by discovering the disease of Antiochus I Soter, the king's eldest son, probably 294 BC. Medicine[edit] Notes[edit] Www.britannica. Erasistratus Of Ceos, (flourished c. 250 bc), Greek anatomist and physician in Alexandria, regarded by some as the founder of physiology.

Known especially for his studies of the circulatory and nervous systems, Erasistratus noted the difference between sensory and motor nerves, but thought that the nerves were hollow tubes containing fluid. The-neurology-of-erasistratus-2329-6895.1000111. Visit for more related articles at Journal of Neurological Disorders Abstract Erasistratus was born c. 325 B.C. on the island of Ceos (Chios), and died c. 250 B.C.

He is remembered for his discoveries especially in physiology which were based on human and animal dissections and experiments. Www.squaducation. One of the first Greek doctors to carry out the dissection of a human body was Herophilus he was born two hundred and fifty years before Christ, which just shows how long we doctors have been discovering new things. According to Herophilus, his most important discovery was that the brain controlled the body not the heart. Well, we all know that the heart is the source of the body’s innate heat and is the organ most closely related to the soul.

Herophilus later discovered there is a difference between arteries and nerves, and that there are different parts to the stomach such as the duodenum and the prostate. There was another Greek doctor Erasistratus who, when dissecting a heart, noticed it had four one-way valves, and this led him to believe that the human heart was some kind of a pump, now how silly is that? Erasistratus didn’t even believe in the four humours, and let’s face it, if you can’t balance a patient’s four humours how can you possibly hope to cure them of illness?

Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria: Edition, Translation . - Heinrich von Staden, Herophilus, Herophilus Chalcedonius - Google Books. En.m.wikipedia. Herophilos (/hɪˈrɒfɪləs/ Greek: Ἡρόφιλος 335–280 BC), sometimes Latinised Herophilus, was a Greek physician deemed to be the first anatomist. Born in Chalcedon, he spent the majority of his life in Alexandria. He was the first scientist to systematically perform scientific dissections of human cadavers. He recorded his findings in over nine works, which are now all lost. Www.britannica. Herophilus, (born c. 335 bc, Chalcedon, Bithynia—died c. 280), Alexandrian physician who was an early performer of public dissections on human cadavers and often called the father of anatomy. As a member of the well-known scholastic community in the newly founded city of Alexandria during the single, brief period in Greek medical history when the ban on human dissection was lifted, Herophilus studied the ventricles (cavities) of the brain, the organ he regarded as the centre of the nervous system traced the sinuses of the dura mater (the tough membrane covering the brain) to their junction, known as the torcular Herophili and classified the nerve trunks—distinguishing them from tendons and blood vessels—as motor or sensory.

He rendered careful accounts of the eye, liver, salivary glands, pancreas, and genital organs of both sexes. Erasistratus. Herophilos. 1497. Avertissement de redirection. Hadrian. Apuleius. Tibullus. Petrarch. Philitas of Cos. Juvenal. Propertius. Sextus Propertius was a Latin elegiac poet of the Augustan age. He was born around 50–45 BC in Assisium and died shortly after 15 BC.[1] Propertius' surviving work comprises four books of Elegies (Elegiae). He was a friend of the poets Gallus and Virgil and, with them, had as his patron Maecenas and, through Maecenas, the emperor Augustus. Although Propertius was not as renowned in his own time as other Latin elegists,[2] he is today regarded by scholars as a major poet.[3][4] Life[edit] Very little information is known about Propertius outside of his own writing. During Propertius' childhood, his father died and the family lost land as part of a confiscation,[8] probably the same one which reduced Virgil's estates when Octavian allotted lands to his veterans in 41 BC.

Propertius published a first book of love elegies in 25 BC, with Cynthia herself as the main theme the book's complete devotion gave it the natural title Cynthia Monobiblos. Poetry[edit] Textual problems[edit] Notes[edit] Propertius. Pitus Peston And the Golden Age of Roolandoo - Everett M. Hunt - Google Books. Livia Drusilla. Julius Caesar. Augustus. Petrone T. Anabasis. Lucius Cassius Longinus. Www.britannica. Battle of Alesia, (September 52 bce). Alesia (52 BCE) Battle of Alesia. Coordinates: Lucius Cassius Longinus. M.wikidata. Biography.yourdictionary. Mohammed II (1432-1481), called Faith or Conqueror, was the Ottoman Turkish sultan from 1451 to 1481.

Mehmed the Conqueror. Ottoman sultan. Mohammed II. Mohammed II may refer to: Mehmed ii. Atomism. Suetonius. Francis I of France. Dionysius I of Syracuse. Agesilaus II. Erasmus. Dutch Renaissance humanist, philosopher, Catholic priest and theologian (1466-1536) Desiderius Erasmus Roterodamus ( English: Erasmus of Rotterdam[note 1] 28 October 1469 – 12 July 1536) was a Dutch philosopher and Christian scholar who is widely considered to have been one of the greatest scholars of the northern Renaissance.[2][3][4] As a Catholic priest, Erasmus was an important figure in classical scholarship who wrote in a pure Latin style.Hozzászólások:

 1. Socrates

  Csatlakozom. Így történik. Kommunikálhatunk ezen a témán.

 2. Nikasa

  Gratulálok, hasznos ötleted

 3. Ezechiel

  What a good topic

 4. Fauzuru

  It that was necessary for me. I Thank you for the help in this question.Írj egy üzenetet