Cikkek

Közpolitika - történelem

Közpolitika - történelem


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Közigazgatás

Szerkesztőink átnézik, amit beküldtek, és eldöntik, hogy módosítják -e a cikket.

Közigazgatás, a kormányzati politikák végrehajtása. Manapság a közigazgatást gyakran úgy tekintik, mint amely magában foglal bizonyos felelősséget a kormányok politikájának és programjainak meghatározásában. Konkrétan ez a kormányzati műveletek tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése.

A közigazgatás minden nemzet sajátossága, kormányzati rendszertől függetlenül. A nemzeteken belül a közigazgatást központi, köztes és helyi szinten gyakorolják. Valójában a különböző kormányzati szintek közötti kapcsolatok egy nemzeten belül egyre nagyobb problémát jelentenek a közigazgatásban.

A világ nagy részén a magasan képzett adminisztratív, végrehajtó vagy direktív osztályok létrehozása a közigazgatást külön hivatássá tette. A közigazgatási szerveket általában közszolgálatnak nevezik. Az Egyesült Államokban a közszolgálathoz történelmileg kötődő elitista osztályzatokat tudatosan elhagyták, vagy a 20. század elejétől, ennek eredményeként a köztisztviselőket elismerték szakemberekként és értékelték szakértelmüket.

A közszolgálat hagyományosan szemben áll más, az államot teljes munkaidőben szolgáló szervekkel, például a katonasággal, az igazságszolgáltatással és a rendőrséggel. A speciális szolgáltatások, amelyeket néha tudományos vagy szakmai közszolgálatoknak is neveznek, inkább technikai, mint általános adminisztratív támogatást nyújtanak. Hagyományosan a legtöbb országban megkülönböztetik a hazai közszolgálatot és azokat a személyeket, akik külföldön diplomáciai feladatokat látnak el. A köztisztviselő tehát azon személyek összessége, akik közvetlenül az állam belügyeinek intézésében dolgoznak, és akiknek szerepe és státusza nem politikai, minisztériumi, katonai vagy konzervatív.

A legtöbb országban a közszolgálat nem foglalja magában az önkormányzatokat vagy az állami vállalatokat. Néhány országban azonban - különösen azokban az egységes államokban, ahol a tartományi közigazgatás a központi kormányzat része - néhány tartományi személyzet köztisztviselő. Az Egyesült Államokban a kormányzat minden szintjének megvan a maga közszolgálata - szövetségi, állami és helyi -, és a közszolgálat kifejezetten a kormányzati szolgálat azon része, amelyet vizsgával léptek be, és állandó megbízatást kínálnak.

Bizonyos jellemzők közösek minden közszolgálatban. A magas rangú köztisztviselőket az állampolitikát megfogalmazók szakmai tanácsadóinak tekintik. Egyes országokban a magasabb közalkalmazotti stresszes képesítéssel kapcsolatos pályakezdési követelmények olyan műszaki területeken, mint a számvitel, a közgazdaságtan, az orvostudomány és a mérnöki munka. Más országokban a jogi képzést megfelelőnek tartják, más országokban pedig nincs szükség speciális műszaki vagy tudományos fegyelemre a vezető tisztségekre pályázók között. Bármi legyen is a végzettségük, a magas rangú köztisztviselők abban az értelemben professzionálisak, hogy a közügyekben szerzett tapasztalataikról úgy gondolják, hogy megismerik azokat a korlátokat, amelyeken belül az állampolitikát hatékonyan lehet megvalósítani, valamint a különböző cselekvési irányok valószínű adminisztratív eredményeiről. A közalkalmazottaktól minden országban elvárják, hogy tanácsot adjon, figyelmeztesse és segítse az állampolitikáért felelős személyeket, és ha ez eldőlt, gondoskodjon a szervezet végrehajtásáról. A politikai döntésekért a végrehajtó hatalom politikai tagjai felelnek (azok a tagok, akiket azért választottak meg vagy neveztek ki, hogy politikai irányítást adjanak a kormánynak, és általában a karrier köztisztviselők). Szokás szerint a köztisztviselők védve vannak a nyilvános vádaskodástól vagy tanácstalanságtól. Igazgatásuk cselekedeteit azonban különleges bírósági ellenőrzésnek vethetik alá, amelyek alól a végrehajtó hatalom egyetlen tagja sem védheti meg őket.

A közszolgálatokat szabványos hierarchikus vonalak szerint szervezik, amelyekben a parancsnoki struktúra a piramis-divatot a legalacsonyabb hivatalokból a legmagasabbra emeli. Ez a parancs engedelmeskedik a felettes törvényes parancsainak, és ennek a rendszernek a fenntartása érdekében a hivatalok hierarchiáját rögzített pozíciók jelzik, jól meghatározott feladatokkal, különleges hatáskörökkel, valamint fizetéssel és kiváltságokkal, objektíven értékelve. Egyes országokban előfordulhat, hogy a szolgálat által korábban nem alkalmazott személyeket közvetlenül kinevezik magasabb hivatalba, de még akkor is elismert belső előléptetési rendszer hangsúlyozza a hierarchikus piramis jellegét.

Ez a cikk a közigazgatás történelemen keresztül történő növekedését, valamint a különböző politikai rendszerek alatti fejlődését tárgyalja. Különös figyelmet fordítanak a közigazgatási jog és a bürokratikus struktúra problémáira. A közigazgatás szerves témájának megvitatásához, lát kormány gazdaságpolitikája. A közigazgatás különböző rendszereinek további tárgyalásához, lát politikai rendszer.


A politika megfogalmazásának kézzelfogható eredménye van: a törvényjavaslat a Kongresszus elé kerül, vagy egy szabályozó ügynökség elkészíti a javasolt szabályokat. A folyamat az örökbefogadással folytatódik. A politikát akkor fogadják el, amikor a Kongresszus törvényt fogad el, a szabályozás jogerőre emelkedik, vagy a Legfelsőbb Bíróság döntést hoz egy ügyben.

Politikai döntéshozó az, aki ötleteket és terveket hoz létre, különösen azokat, amelyeket egy vállalkozás vagy kormány hajt végre. A polgármester, az iskolaszék, a vállalati igazgatóság és az Egyesült Államok elnöke mind politikai döntéshozók. A politika a kormány vagy vállalkozás által követett tervekre vonatkozik.


Tartalom

Tervezett hatások Szerkesztés

A politika tervezett hatásai nagymértékben eltérnek a szervezettől és a kontextustól függően. Általánosságban elmondható, hogy a politikákat általában azért hozták létre, hogy elkerüljék a szervezetben észlelt negatív hatásokat, vagy valamilyen pozitív hasznot keressenek. [ idézet szükséges ]

A vállalati beszerzési politikák példát mutatnak arra, hogy a szervezetek hogyan próbálják elkerülni a negatív hatásokat. Sok nagyvállalat rendelkezik olyan szabályokkal, amelyek szerint minden bizonyos érték feletti vásárlást vásárlási folyamaton keresztül kell végrehajtani. Azáltal, hogy ezt a szabványos beszerzési folyamatot előírja a politikán keresztül, a szervezet korlátozhatja a pazarlást és szabványosíthatja a vásárlás módját. [ idézet szükséges ]

Kalifornia állam példát mutat a haszonszerzési politikára. Az elmúlt években drámaian megnőtt a hibrid autók száma Kaliforniában, részben a szövetségi törvényben bekövetkezett politikai változások miatt, amelyek 1500 dollár adókedvezményt biztosítottak (a fokozatos megszüntetés óta), valamint a magas forgalmú járműsávok használata a hibrid tulajdonosok számára (nincs hátsó hibrid jármű). Ebben az esetben a szervezet (állami és/vagy szövetségi kormány) a politika (adókedvezmények, autópálya -sávok) révén hatást (fokozott hibrid járművek tulajdonjogát és használatát) hozott létre. [ idézet szükséges ]

Nem kívánt hatások Szerkesztés

A politikáknak gyakran vannak mellékhatásai vagy nem kívánt következményei. Mivel a politikák által befolyásolni vagy manipulálni kívánt környezetek tipikusan összetett alkalmazkodó rendszerek (például kormányok, társadalmak, nagyvállalatok), a politika megváltoztatása ellentmondásos eredményeket hozhat. Például egy kormány politikai döntést hozhat az adók emeléséről, a teljes adóbevétel növelésének reményében. Az adóemelés mértékétől függően ennek összhatása lehet az adóbevételek csökkentése a tőkekiáramlás okozta vagy olyan magas kulcs alkalmazásával, hogy a polgárok elriasztják az adózott pénz megszerzését. (Lásd a Laffer -görbét.) [ idézet szükséges ]

A politikaalkotási folyamat elméletileg magában foglal egy kísérletet arra, hogy a lehetséges politikai hatások lehető legtöbb területét felmérje, hogy csökkentse annak esélyét, hogy egy adott politika váratlan vagy nem kívánt következményekkel jár. [3]

A politikatudományban a politikai ciklus egy olyan eszköz, amelyet egy szakpolitikai elem alakulásának elemzésére használnak. Más néven "stagista megközelítésnek", "szakaszok heurisztikusnak" vagy "szakaszos megközelítésnek" is nevezhetjük. Ez tehát inkább hüvelykujjszabály, mint a politika létrehozásának tényleges valósága, de befolyással volt arra, hogy a politológusok általában vélekednek a politikáról. [4] Elméletként Harold Lasswell munkásságából fejlesztették ki.

Harold Lasswell népszerű politikamodell -modellje hét különböző szakaszra osztotta a folyamatot, és kérdéseket tett fel arra vonatkozóan, hogy hogyan és miért kell a közpolitikát kialakítani. [5] Az (1) intelligencia, (2) előléptetés, (3) vényköteles, (4) meghívás, (5) alkalmazás, (6) felmondás és (7) értékelés közötti szakaszoktól kezdve ez a folyamat eredendően megpróbálja egyesíteni a politikát. végrehajtását a megfogalmazott politikai célokhoz. [6]

James E. Anderson egyik változata, az övé Közpolitikai döntéshozatal (1974) a következő szakaszokat tartalmazza:

  beállítás (Probléma azonosítás) - Bizonyos témák felismerése további kormányzati figyelmet igénylő problémaként.
 1. Politikai megfogalmazás - A probléma megoldásához rendelkezésre álló lehetőségek vagy alternatív cselekvési lehetőségek megvizsgálását foglalja magában. (értékelés, párbeszéd, megfogalmazás és konszolidáció)
 2. Döntéshozatal-A kormány dönt a végső lépésről, hogy megtartja-e a politikai helyzetet vagy megváltoztatja azt. (A döntés lehet „pozitív”, „negatív” vagy „nem cselekvés”)-A korábban hozott végső döntést a gyakorlatban alkalmazzák. - A közpolitika hatékonyságának felmérése a szándékok és eredmények alapján. A politika szereplői annak hatását és eredményeit megvizsgálva próbálják megállapítani, hogy a cselekvés sikeres vagy kudarc.

A nyolc lépésből álló szakpolitikai ciklust részletesen kifejlesztjük Az ausztrál politika kézikönyve Peter Bridgman és Glyn Davis: (most Catherine Althaus 4. és 5. kiadásában)

 1. A probléma azonosítása (amely áthatja az egész folyamatot)
 2. Politikai eszközök fejlesztése
 3. Koordinációk és koalíciók építése
 4. Programtervezés: döntéshozatal
 5. Politika végrehajtása
 6. Irányelvértékelés

Az Althaus, Bridgman & amp Davis modell heurisztikus és iteratív. Szándékosan normatív [ tisztázásra van szükség ] és nem diagnosztikai célokat szolgálnak [ tisztázásra van szükség ] vagy prediktív. A szakpolitikai ciklusokat jellemzően klasszikus megközelítésre jellemzik, és általában a döntéshozók szemszögéből írják le a folyamatokat. Ennek megfelelően egyes posztpozitivista akadémikusok a ciklikus modelleket nem reagáló és irreálisnak vitatják, inkább a szisztémás és összetettebb modelleket részesítik előnyben. [7] A politikai térben részt vevő szereplők szélesebb körét veszik figyelembe, beleértve a civil társadalmi szervezeteket, a médiát, az értelmiségieket, az agytrösztöket vagy a politikai kutatóintézeteket, a vállalatokat, a lobbistákat stb.

A házirendeket általában hivatalos írásos dokumentumokban teszik közzé. A szakpolitikai dokumentumokat gyakran a szervezeten belüli végrehajtó hatáskörök jóváhagyásával vagy aláírásával hozzák, hogy legitimálják a politikát, és bizonyítsák, hogy azt hatályosnak tekintik. Az ilyen dokumentumok gyakran szabványos formátumokkal rendelkeznek, amelyek a házirendet kibocsátó szervezetre jellemzőek. Bár az ilyen formátumok formailag különböznek, a házirend -dokumentumok általában tartalmaznak bizonyos szabványos összetevőket, például: [ idézet szükséges ]

 • A kijelentés, amely felvázolja, hogy a szervezet miért adja ki a házirendet, és mi legyen a politika kívánt hatása vagy eredménye.
 • An alkalmazhatósága és hatóköre nyilatkozat, amely leírja, hogy kit érint a politika, és mely intézkedéseket érinti a politika. Az alkalmazhatóság és hatókör kifejezetten kizárhat bizonyos személyeket, szervezeteket vagy tevékenységeket az irányelvi követelmények alól. Az alkalmazhatóságot és a hatókört arra használják, hogy a házirendet csak a kívánt célokra összpontosítsák, és lehetőség szerint elkerüljék a nem kívánt következményeket.
 • An hatálybalépés napjára amely jelzi, amikor a politika életbe lép. A visszamenőleges irányelvek ritkák, de megtalálhatók.
 • A felelősségek szakaszban, feltüntetve, hogy mely pártok és szervezetek felelősek az egyes szakpolitikai nyilatkozatok végrehajtásáért. Sok politika megkövetelheti valamilyen folyamatban lévő funkció vagy intézkedés létrehozását. Például a beszerzési házirend meghatározhatja, hogy beszerzési iroda jöjjön létre a vásárlási kérelmek feldolgozására, és hogy ez az iroda legyen felelős a folyamatban lévő műveletekért. A felelősség gyakran magában foglalja a vonatkozó felügyeleti és/vagy irányítási struktúrák azonosítását.
 • Politikai nyilatkozatok jelzi a házirend által létrehozott egyedi előírásokat, követelményeket vagy a szervezeti viselkedés módosításait. A szakpolitikai nyilatkozatok a szervezettől és a szándéktól függően rendkívül változatosak, és szinte bármilyen formát ölthetnek.

Egyes házirendek további részeket is tartalmazhatnak, többek között:

 • Háttér, feltüntetve minden olyan okot, előzményt, etikai háttérjelentést és/vagy szándékot, amely a házirend megalkotásához vezetett. motiváló tényezők. Ezek az információk gyakran igen értékesek, amikor a politikákat értékelni kell, vagy kétértelmű helyzetekben kell használni őket, mint ahogy a törvény szándéka hasznos lehet a bíróság számára az adott jogot érintő ügy eldöntésekor.
 • Definíciók, világos és egyértelmű definíciókat biztosítva a szakpolitikai dokumentumban található kifejezésekhez és fogalmakhoz. [idézet szükséges]

Theodore J. Lowi amerikai politológus négyféle politikát javasolt, nevezetesen elosztó, újraelosztó, szabályozó és alkotó cikkében "A politika, a politika és a választás négy rendszere" és az "Amerikai üzlet, közpolitika, esettanulmányok és politikai elmélet" c. A házirend foglalkozik a szervezet szándékával, legyen az kormányzati, üzleti, szakmai vagy önkéntes. A politika célja a "valós" világ befolyásolása, a meghozott döntések irányításával. Függetlenül attól, hogy formálisan írottak vagy sem, a legtöbb szervezet meghatározta az irányelveket. [8]

A politikákat sokféleképpen lehet osztályozni. Az alábbiakban bemutatunk egy példát több különböző típusú házirendről, a szervezet tagjaira gyakorolt ​​hatásuk szerinti bontásban. [8]

Forgalmazási irányelvek Szerkesztés

Az elosztási politikák kiterjesztik az árukat és szolgáltatásokat a szervezet tagjaira, valamint elosztják az áruk/szolgáltatások költségeit a szervezet tagjai között. Ilyen például a jóléti, közoktatási, autópálya- és közbiztonsági kiadásokat befolyásoló kormányzati politika, vagy egy szakmai szervezet juttatási terve. [8]

Szabályozási irányelvek Szerkesztés

A szabályozási politikák vagy megbízások korlátozzák az egyének és ügynökségek mérlegelési jogkörét, vagy más módon kényszerítenek bizonyos típusú magatartásra. Általában úgy gondolják, hogy ezeket a politikákat akkor lehet a legjobban alkalmazni, ha a jó magatartás könnyen meghatározható, és a rossz magatartás könnyen szabályozható és pénzbírsággal vagy szankciókkal büntethető. Egy példa a meglehetősen sikeres állami szabályozási politikára az autópálya sebességkorlátozása. [8]

Alkotási irányelvek Szerkesztés

Az alkotó politikák végrehajtó hatalmi szervezeteket hoznak létre, vagy törvényekkel foglalkoznak. Az alkotó politikák bizonyos körülmények között a költségvetési politikával is foglalkoznak. [8]

Újraelosztási irányelvek Szerkesztés

A politikák dinamikusak, nem csak a célok vagy törvények statikus listái. A szakpolitikai terveket végre kell hajtani, gyakran váratlan eredményekkel. A szociális politikák azok, amelyek végrehajtásuk során „a helyszínen” történnek, valamint a döntéshozatali vagy jogalkotási szakaszban. [8]

A politika kifejezés használatakor az alábbiakra is utalhat: [8]

 • Hivatalos kormányzati politika (jogszabályok vagy iránymutatások, amelyek szabályozzák a törvények végrehajtását)
 • Széles elképzelések és célok a politikai manifestumokban és füzetekben
 • A vállalat vagy szervezet politikája egy adott témában. Például egy vállalat esélyegyenlőségi politikája azt mutatja, hogy a vállalat célja, hogy minden alkalmazottjával egyenlő bánásmódban részesüljön.

A szervezet által ténylegesen végrehajtott intézkedések gyakran jelentősen eltérhetnek a megadott politikától. Ezt a különbséget néha a politikával kapcsolatos politikai kompromisszumok okozzák, más esetekben pedig a politika végrehajtásának és végrehajtásának hiánya. A végrehajtási politika váratlan eredményeket hozhat, amelyek olyan politikából erednek, amelynek hatóköre messzebb terjed, mint az eredetileg megoldandó probléma. Ezenkívül kiszámíthatatlan eredmények származhatnak a politika szelektív vagy egyedi végrehajtásából. [8]

 • Oki (ill. Nem oksági)
 • Determinisztikus (sztochasztikus, randomizált és néha nem determinisztikus)
 • Index
 • Memória nélküli (például., nem helyhez kötött)
 • Opportunista (ill. Nem opportunista)
 • Helyhez kötött (ill. Nem helyhez kötött)

Ezek a minősítők kombinálhatók, így például rendelkezhetünk stacionárius memória nélküli indexelési politikával.


Programtörténet

A Stanford interdiszciplináris programja a Public Policy 1980 óta erős egyetemi szakot kínál. A Public Policy Program 1979-ben jött létre, az első szakokat egyedileg tervezték meg. James Rosse (közgazdaságtan), Lincoln Moses (statisztika) és Nathan Rosenberg (közgazdaságtan) 1981 -ben kapta meg a diplomák megadására vonatkozó felhatalmazást a közpolitikai programban, reagálva a politikai döntéshozatal és a jogalkotási folyamat növekvő fontosságára és relevanciájára mind helyi szinten és országosan.

1979 és 1982 között Nathan Rosenberg volt a program igazgatója, majd Lincoln Moses (1982-85) és John Ferejohn (1985-86). Roger Noll, a Gazdasági Minisztérium munkatársa 1986 -ban kezdte meg a közpolitikai program igazgatói megbízatását. Terry Moe (1988), John Cogan (1993) és David Brady (1995-96) ideiglenes rendezőként szolgált, miközben Noll professzor szabadságon volt. David Brady (GSB, Államtudomány, Hoover Intézet) lett az igazgató 2002 -ben, Geoffrey Rothwell (közgazdaságtan) társigazgatóként.

2005 -ben Bruce Owen, a Stanford Gazdaságpolitikai Kutatóintézet (SIEPR) Gordon Cain vezető munkatársa lett a programigazgató. Szintén ebben az évben a közpolitika adminisztratív célokból a SIEPR hatálya alá került, miközben fenntartotta tudományos kapcsolatát a Bölcsészettudományi és Tudományos Iskolával. Gregory Rosston, szintén SIEPR, 2006-ban kinevezték a program igazgatóhelyettesévé, majd társigazgató lett. 2006 -ban a Kar Szenátusa jóváhagyta a Public Policy Programot egy posztgraduális programhoz, amely magában foglalta az M.P.P. (kétéves szakmai diploma) és közgazdász diplomát (egyéves diploma). Mindkét mesterképzés kezdetben csak a Stanford végzős hallgatói számára volt nyitott. 2007-2008 őszén megkezdődött az első végzős osztály, amely három diákból állt. Azóta a program folyamatosan bővült. 2009 őszén a program megkezdte a coterminal jelentkezések elfogadását is, amelyek lehetővé teszik az egyetemi hallgatók számára, hogy bármilyen tudományterületen egyetemi diplomát és közpolitikában mesterképzést szerezzenek.

Dr. Rosston 2014 őszén vette át a programigazgatói feladatokat. 2019 nyarán a Public Policy Program az Encina Hall Westbe költözött.


Milyen karriert folytatnak az EHPP hallgatók?

Dióhéjban az EHPP szak előkészíti a hallgatókat a jogi, közpolitikai, etikai és érdekvédelmi vezetői pozíciókba, szigorú, interdiszciplináris humanista és társadalomtudományi oktatást biztosítva számukra. Kiváló rugótáblaként is szolgál a különböző tudományterületeken végzett posztgraduális tanulmányokhoz. 


Vannak öregdiákjaink, akik a karrier széles skáláján dolgoznak, beleértve a joggyakorlatot, az üzleti életet és a pénzügyeket, a non-profit menedzsmentet és a kormányzatot.


Rólunk

Az Journal of Policy History egy interdiszciplináris, lektorált tudományos folyóirat, amely a történelmi perspektívák közpolitikai tanulmányok alkalmazásával foglalkozik. A folyóirat a közpolitika kialakulását és fejlődését kutató beadványokat szorgalmazza, amelyekben különböző módszereket és elméleteket alkalmaznak a közpolitikára és a politikára történelmi perspektívában. Miközben a szakpolitikai történelem iránt érdeklődő tudósok tájékoztatására törekszik, a folyóirat a politikai döntéshozókat is a közpolitika történelmi megközelítésén keresztül igyekszik tájékoztatni.
Ezeken az oldalakon információkat talál arról, hogyan küldhet kéziratokat a Journal of Policy History, a korábbi számok tartalmát, a szerkesztőket és a szerkesztőbizottságot, a múltbeli és jövőbeli házirendtörténeti konferenciákat, valamint a folyóiratra vonatkozó egyéb információkat.

A NAPLÓ A HÍREKBEN

Susan M. Reverby folyóiratban a New York Timesban közölt cikket az amerikai közegészségügyi orvosokról, akik szándékosan szifillissel fertőzték meg a guatemalaiakat, hogy tanulmányozzák a penicillin hatékonyságát. A The Nation október 25 -i számában Patricia J. Williams Naplója egy őrült jog professzoráról című rovatában is szerepelt.

MIT CSINÁLJUNK?

Megjelent az Arizonai Állami Egyetem Történeti, Filozófiai és Vallástudományi Iskola, a Politikai Történeti Intézet és a Cambridge University Press együttműködésében. Journal of Policy History hangot ad azoknak a tudósoknak, akik folytatják az Egyesült Államok és más nemzetek közpolitikájának tanulmányozását, a következőkre összpontosítva:

- A politika eredete és fejlődése történelmi kutatások révén

- Az egyes szakpolitikai területek és politikai intézmények történeti elemzése

- Folyamatosságok és a politika időbeli változásainak feltárása.

- A közpolitika interdiszciplináris kutatása

-Hasonló történelmi megközelítések a közpolitika kialakításához

FELIRATKOZÁSOK

Előfizetések a Journal of Policy History $ 61./év az észak -amerikai egyének számára. Az intézményi előfizetések nyomtatott és online ára 233 dollár. Észak -Amerikában. Látogasson el a Cambridge University Press oldalra további előfizetési információkért vagy online előfizetéshez.


A Chicagói Egyetem Hagyományának része

A Chicagói Egyetem, a világ egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, nemzetközileg elismert tudósoknak, kutatóknak és szellemi úttörőknek ad otthont. Az elmúlt évszázadban az egyetem közel 90 Nobel -díjas személyt hozott létre olyan területeken, mint az orvostudomány, a közgazdaságtan és a fizika - köztük hat jelenlegi oktató.

Az 1890-ben John D. Rockefeller ajándéka által alapított Egyetem megtestesíti első elnökének, William Rainey Harpernek, az oktatás úttörőjének elképzelését, aki hitt egy olyan intézmény erősségeiben, amely ötvözi az amerikai stílusú bölcsészettudományi főiskolát és a németet -stílusú diplomás kutatóintézet.

Harper a legelső kari ülésen, 1892 -ben megfogalmazta az egyetemmel kapcsolatos reményét és jövőképét, és azt mondta: „A kérdés az előttünk áll, hogyan válhatunk eggyé lélekben, nem feltétlenül véleményben.”

Az UChicago megvalósította Harper álmát, gyorsan nemzeti vezetővé vált a felsőoktatásban és a kutatásban: olyan tudósok intézménye, akik nem félnek átlépni a határokat, megosztani ötleteiket és nehéz kérdéseket feltenni.


Az UCSB hozzáadja a jogot a Public Policy programjához

Az UC Santa Barbara, mint egyetlen egyetem az országban, amely a Public Policy történelem szakát kínálja, vezető szerepet játszik ezen a területen. Mivel körülbelül 75 hallgató érdeklődik a történelem és a közpolitika területei iránt, logikus, hogy ez a szak rendkívül népszerű lenne, és az elmúlt negyedévben 35 hallgatóval bővült a beiratkozások száma. Most, 2020 -ban az UCSB átalakítja HPP szakát, hogy jogi tantervet is tartalmazzon, amelynek célja, hogy elősegítse a jövőbeli jogászok pályafutását. A HFA beszélt Randy Bergstrom, a History of Public Policy elnökével az új program tantervéről.

Q: Meséljen az őrnagyról és annak történetéről.

A: Az őrnagyot az 1980 -as években Robert Kelly hozta létre. A tanszék korai tagja volt az 1950 -es évektől. A politikai kultúra és politika történésze, megalkotta a Public History -t. Az elképzelése az volt, hogy a közpolitikáról való gondolkodásra kiképzett diákok jól felkészültek arra, hogy politikai vezetők legyenek.

Q: Le tudná írni a szak jelenlegi tantervét és a tervezettet? Konkrétan hogyan fog változni a tananyag?

A: Mindig is érdekelt volt a jogtörténet közpolitikával való elkészítése. Jelenleg 14 különböző oktatónk kínál tanfolyamokat a jelenlegi programban. A hallgatók bármilyen történelem tanfolyamon részt vehetnek, beleértve a szociálpolitikáról és a nemzetközi kapcsolatokról szóló tanfolyamokat. A hallgatókat mindig érdeklik a jogtörténeti tanfolyamok. Az új kurzusok közé tartozik az Egyesült Államok tudománypolitikája, az A History of Social Policy az Egyesült Államokban és a Politika és közpolitika az Egyesült Államokban.

Q: Milyen tanfolyamokat kínálnak?

A: A témák közé tartozik egy szakdolgozat, kutatási szemináriumok, tanfolyamok a szociálpolitikáról, a kapitalizmusról/közpolitikáról, a politikáról/közpolitikáról, a nemzetközi kapcsolatokról, az elnök történetéről (Alice O’Connor professzor tanítása), a történelmi közpolitika kérdéseiről. A meglévő tanfolyamokból is merítünk, beleértve az alulról induló aktivizmustól Afrika történetéig terjedő órákat.

Q: Véleménye szerint az osztály jól ismert és tisztelt?

A: Igen! Elég magas rangú. A tanszék meg kívánja őrizni újítói jellegét, és újragondolta a szakpolitikai szakot, hogy a jog jól láthatóan szerepeljen, tükrözve a tudományos hatalom gyűjteményét.

Q: Miért van hirtelen törvény hozzáadása?

A: Már korábban is gondoltak rá. Sikeresen elértük hallgatóinkat számos tanszékre, beleértve a jogot is. A hallgatók a közpolitika történetét a jogszabályok előkészítésének fő szakterületének tekintették, hasonlóan az olyan szakokhoz, mint a politológia és a szociológia. Itt az ideje, hogy tudassa a diákokkal, hogy van ilyen programunk.

Q: Ezzel a változással Ön szerint milyen kihívásokat jelenthet a diákok számára?

A: A diákok szűk keresztmetszetét szeretnénk kiküszöbölni. Ezzel együtt, ha a szakok száma növekszik, sok extra figyelmet fog felkelteni. Több helyet kell biztosítanunk a diákoknak. A kihívásokat örömmel fogadjuk. Biztosítanunk kell, hogy diákjaink vonzónak találják. A hallgatóknak jelenleg vezető szakdolgozatot kell írniuk, amely sok kutatást és útmutatást igényel. A növekedéssel nehéz lesz meghívni a hallgatókat erre a dolgozatra. Ezt továbbra is felajánljuk, de egy kutatási projekt is teljesítheti ezt.

Az UC Santa Barbara történelem docense, Randy Bergstrom bejelentette, hogy a tanszék joggal egészíti ki közpolitikai szakát.

Madison Kirkpatrick a UC Santa Barbara negyedik évfolyamos szociológia szakán, és gyakornok a Bölcsészettudományi és Képzőművészeti Osztályon.


A Colorado folyó vizének megosztása: Történelem, közpolitika és a Colorado River Compact

1997 -ben van a Colorado River Compact aláírásának 75. évfordulója. A hét Colorado -vízgyűjtő állam küldöttei 1922. november 9 -én, Új -Mexikóban találkoztak, hogy megvitassák, tárgyaljanak és végül kidolgozzák az egyezményt. Ezt követően november 24 -én aláírták a Santa Fe -i Kormányzók Palotájában. A Colorado -folyó kompakt felosztású vize a Felső- és Alsó -medence államai között, és ennek következtében meghatározó dokumentumnak tekinthető a Colorado -folyó kezelésében.

Fontosságának és nagyságának mércéjeként a kompakt a "Folyó Törvénye" záloga volt. A folyó törvénye összetett, egyesek azt mondhatják, hogy "választék", hogy jobban leírják az állami és szövetségi törvények és rendeletek, bírósági döntések és a Colorado -folyó kezelése céljából idővel kötött nemzetközi szerződések részenkénti összeállítását. A nyugat egyik legfontosabb folyójával foglalkozó kompakt objektum egyértelműen műemlékként áll az amerikai nyugati vízjogban.

Ahogyan egy műemlékhez illik, az egyezmény aláírása figyelemre méltó esemény, amelyre a nyugati vízi érdekek emlékeznek és ünnepelnek. Ennek megfelelően 1997. május 28-31-én Colorado River Compact Symposiumot tartottak a Santa Fe-i Bishops Lodge-ban, ahol a kompakt küldöttek 1922-ben találkoztak, hogy megünnepeljék a megállapodás aláírásának 75. évfordulóját. A szimpózium témája "A történelem használata a jelenlegi vízproblémák megértéséhez" volt.

Az alábbi megbeszélések nagy része a május 28–31-i Santa Fe-i konferencia ötleteire és információira támaszkodik, egyéni előadók, panelbeszélgetések, valamint informális megjegyzések és megjegyzések alapján.

A Compact: History & amp; Public Policy

A május 28-31-i szimpózium témája: "A történelem használata az aktuális vízproblémák megértéséhez" nagy vonalakban értelmezte a kompakt jelentőségét. Felkérte a résztvevőket, hogy tekintsék a kompaktumot történelmi eseménynek és közpolitikának. A kompakt létrehozásának és örökségének ilyen módon történő áttekintése megmutatta, hogy a történelem és a közpolitika közötti határ nem mindig egyértelműen meghatározott.

Egy bizonyos időben és helyen előforduló minden törvénynek és közpolitikának történelmi és kulturális jelentősége van. Ez a jelentőség azonban nagyobb figyelmet kap, amikor a Colorado folyóról van szó, a "Nyugat folyójáról". A Nyugat mindig is a mítoszok és legendák földje volt, szimbolikus jelentősége időnként átfedte, sőt el is homályosította a föld, a víz és az emberek fizikai valóságát. És a Colorado folyó osztja ezt a nagyszerűséget és misztikumot.

Ennek egy része a Colorado -folyó közpolitikai tanulmányait súrolja. Úgy tűnik, hogy az ilyen vizsgálatok szélesebb, mélyebb és változatosabb megközelítése szükséges. Ennek megfelelően a Colorado River Compact egy komplex történelmi, kulturális és közpolitikai dokumentum.

Azok számára, akik akkor érdeklődnek a nyugati víz fejlődése iránt, legyen szó a hidrológiáról, a történelemről vagy az aktuális eseményekről, a Colorado River Compact és tágabb értelemben a Colorado folyó kezelése gazdag vénává válik. A kompakt több, mint egy vízügyi téma, nagyszerűen képviseli a nyugati víz központi témáját, azaz a szűkös vízkészletek elosztását egymással versengő érdekek között a jelenlegi és jövőbeli növekedés és fejlődés biztosítása érdekében. A kompakt ez a téma nagy.

A konferencia témájának a Colorado -folyón túl is vannak következményei. A vízpolitika széles körű és interdiszciplináris szemlélete, amely a Colorado -folyó tanulmányaihoz természetesen hozzátartozik, más kisebb helyzetekben is alkalmazható, például a San Pedro, a Santa Cruz vagy a Verde folyók kezelésében. A történelem arra is használható, hogy megértsük a folyók jelenlegi vízproblémáit.

A Compact története

Az 1920 -as évek elején a Colorado -medence államai aggódtak a Colorado -folyóból való részesedésük miatt. Akkor, mint most is, Kalifornia növekedését aggodalommal tekintették. A növekvő növekedés megnövekedett vízigényt jelentett, és a többi Colorado -medencei állam attól tartott, hogy Kalifornia elsőbbséget biztosít a Colorado -folyó vizének. Ez a Kalifornia okozta a legkevesebb lefolyást a folyóhoz, ami fokozta a helyzetet.

(Konferencia -előadásában Pat Mulroy, a Dél -Nevadai Vízügyi Hatóság vezérigazgatója így nyilatkozott: "A dolgok megváltoztak, de ami ugyanaz marad, az az volt, hogy Kaliforniában volt a probléma akkor, és Kaliforniában a probléma ma.")

Az aggodalmat aligha csillapította az a szövetségi jelentés, amely azt javasolta, hogy „a Boulder -kanyonban vagy annak közelében” építsenek egy gátat, amely növelné Kalifornia hozzáférését a Colorado -folyóhoz. Az aggodalom riasztóvá vált, amikor az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1922 júniusában kimondta, hogy az előzetes kisajátítás törvénye az állam vonalaitól függetlenül alkalmazandó. Egy gyorsan növekvő állam, azaz Kalifornia, a Colorado folyó vizének elsőbbségi használatát állapíthatná meg a felső medence lassabban növekvő államainak rendkívüli hátrányára.

Az összehangolt erőfeszítések valamilyen formája szükségesnek tűnt. Delph Carpenter, Colorado ügyvédje felkeltette az alkalmat, és azt javasolta, hogy a Colorado River államai tárgyaljanak egy megállapodásról, amely meghatározza az egyes államok jogait a folyóvízhez. Abban az időben az államközi tömörülések a vízviták megoldására még nem kipróbált, nem tesztelt stratégia volt.

Carpenter indoklása, amiért az államok közötti megállapodást szorgalmazza, ma már ismerős megjegyzés. Nagyon óvatos volt, egyesek paranoiásnak mondták a szövetségi részvételt az államügyekben, és attól tartott, hogy az államok nem kapják meg a házukat annak érdekében, hogy a szövetségi kormány átvegye az irányítást, az államok hátrányára. Továbbá meg akarta állítani a pereket, amelyek idő- és erőforrásigényesek, és úgy vélte, hogy egy államközi egyezmény megvalósítja ezt a célt.

The compact's crowning accomplishment was the apportionment of Colorado River water, between Upper and Lower Basin states. The delegates initially intended to apportion river water directly to each state. A seemingly sensible approach, this strategy had the potential to prevent future conflicts among the states. The basis to determine each state's share was to be the amount of irrigable land within a state. Determining such acreage, however, proved to be a very contentious issue, one that threatened to undermine compact negotiations.

Further, as the discussions progressed it became clear to many of the delegates that the major disagreements on the table were between the upper and lower basins, not among the states within each basin. Also the data to determine appropriations to individual states simply was not available. A two-basin strategy was viewed as a means to resolve the difficulties, although it was not to the liking of all the delegates. Arizona's delegate W. S. Norviel complained, "It doesn't arrive at any conclusion, and . it leaves the two divisions to work out their own salvation."

Despite the objections, the adopted strategy was to divide Colorado River water equally between Upper and Lower Basin states, with the demarcation line set at Lee's Ferry, located in northern Arizona's canyon country close to the Utah border. Wyoming, Colorado, Utah, and New Mexico were designated Upper Basin states and California, Arizona and Nevada Lower Basin states. Each basin was to receive 7.5 million acre-feet (maf) per year. Along with their allocations, the Lower Basin states could increase their apportionment by one maf. This represented a bonus to ensure lower basin acceptance of the compact

(Actually, the Upper Basin states were obliged to deliver 75 maf at Lee's Ferry during each ten-year period. The extended time frame allowed the required delivery to be averaged over time to make up for years of low flow. )

The delegates figured allocations on hydrologic data from the Reclamation Bureau that indicated annual Colorado River flow at Lees Ferry to be 16.4 maf. In truth, however, Colorado River flow is a good deal less than that. Data from three centuries indicate an average flow of about 13.5 maf. Also, flows are highly erratic, ranging from 4.4 maf to over 22 maf.

Built into the compact then, between what it promised and what the river was prepared to deliver, was water scarcity. There is not enough water to go around. As a result, water scarcity is the root of most of the disputes and problems subsequently arising over the compact and the Law of the River. It is a situation that links past and present Colorado River issues and will be an abiding concern in the future.

When further examining the history of the compact and especially Arizona's role in it, water scarcity is seen as a driving force behind many developments. An historical review also shows how subsequent events affected the compact in ways that violated the political ideals of its framers. Arizona, in seeking to protect its Colorado River interests, was a key player in some of these undermining events.

Arizona Stands Firm

In reviewing the give and take of compact negotiators, one figure stands out as especially obstretuous and contrary, W. S. Norviel of Arizona. His insistence that the Lower Basin states receive all the water of their tributaries, plus half the river's flow at Lee's Ferry, almost wrecked the negotiations. The extra one maf that was allowed to the Lower Basin states was to placate Norviel, in a battle over whether tributary flow would be counted as part of a state's Colorado River allocation.

(Although Norviel's feistiness complicated and prolonged the proceedings, he was viewed as an effective fighter for his state's cause. Herbert Hoover, the federal chairman of the commission, described Norviel as "the best fighter on the Commission" and told him, "Arizona should erect a monument to you and entitle it 'One million acre feet.' ")

Even after the signing of the compact, Arizona played a divisive role, still acting "the dog in the manger," as described by Rita Pearson, director of the Arizona Department of Water Resources, at the recent conference. Within five months of the signing all states except Arizona ratified the compact. Arizona's Governor Hunt faulted the compact for not allocating water directly to the states, instead of to the basins. As per the compact, the law of prior appropriations would not apply between the basins, but if enforced within basins, Arizona would be competing with rapidly growing California.

The proposed Boulder Canyon project, which included construction of the All-American Canal and a high dam on the lower river, intensified animosity between Arizona and California. The project increased California's access to the Colorado River, to Arizona's distinct disadvantage. The bill approving the project passed despite Arizona's objections. Arizona then turned to the courts in an effort to get satisfaction, but without success.

In the early 1940s, Arizona began to reassess its strategy. To effectively use its Colorado River apportionment, the water would need to be delivered to the growing population in the south-central part of the state. State leaders realized that support for such a reclamation project would be contingent upon Arizona's ratification of the compact. On February 3, 1944, Arizona unconditionally ratified the compact, 22 years after it was negotiated. Negotiations for a Central Arizona Project commenced.

Formal approval for such a project, however, was not likely until California and Arizona resolved their dispute over Colorado River use. Lingering animosities prevented any agreement between the two states, and so in 1952, Arizona asked the U.S. Supreme Court for a judicial apportionment.

After 11 years the mammoth and complicated case concluded. The decision in Arizona v. California resulted in major power shifts, between the states and between the states and the federal government. Colorado River water was apportioned, with California receiving 4.4 maf, Arizona 2.8 maf and Nevada 300,000 af, with each state also awarded all the water in their tributaries. Arizona was a big winner, gaining almost all the advantages it sought in the 1922 compact. A nagging water supply problem was resolved.

In its quest for a settlement, however, Arizona cut across the grain of the original compact, and its victory is tinged with some sense of irony. The labors of the compact negotiators were greatly motivated by a desire to avoid costly and lengthy litigation. Yet, due to Arizona's efforts, the compact has had not only its day, but literally years in court. One of the most complicated and hotly contested cases in U. S. Supreme Court history, lasting 11 years and costing almost $5 million, Arizona v. California easily lived up to the worst fears of the compact negotiators.

Further, compact delegates distrusted, and in some cases actually feared federal involvement in Colorado River affairs. Arizona v. California opened the door to federal participation. The decision interpreted the Boulder Canyon Act as empowering the Secretary of Interior to act as water master of the Lower Colorado River, to apportion future surpluses and shortages among the states and even among users within the states.

Arizona's actions greatly contributed to undermining some of the political ideals that motivated the making of the compact. Future application and interpretation of the compact must reckon with this legacy. Yet Arizona was merely acting to protect its interests. California was using its congressional clout to frustrate Arizona's claims. However, in turning to the courts which generally sided with Arizona the state brought on unintended consequences.

Arizona's dispute with California might truly be described as "living history," having roots in the past but, at the same time, sounding a theme that remains very much in force today. Concern about California still stalks Colorado Basin states, especially, once again, Arizona, and greatly determines their Colorado River policies.

Colorado River Use Today

The compact "apportioned from the Colorado River in perpetuity to the Upper Basin and the Lower Basin" 7.5 maf each per year. The states within each basin were to work out each state's allocation. Unable to agree among themselves, the embattled Lower Basin states settled the matter in the courts.

The Upper Basin states proved more amenable to a cooperative settlement. (By reaching accord among themselves they avoided the more intrusive federal role that their quarrelsome southern states brought upon themselves.) A contract was signed in 1948 assigning 51.75 percent to Colorado, 23 percent to Utah, 14 percent to Wyoming and 11.25 percent to New Mexico.

Percentages were given rather than actual amounts because by this time the Upper Basin states were unsure of the amount of water they would have for themselves, after complying with the Law of the River and delivering 7.5 maf per year to the Lower Basin states.

The states vary to the extent they are currently using their Colorado River allocation. Development is occurring much more slowly in the Upper Basin states than in the Lower Basin and as result Utah, Wyoming, Colorado and New Mexico have not yet used their full allocation of Colorado River water.

The rapidly growing Lower Basin states have a more immediate need of their Colorado River apportionments. Southern Nevada anticipates that the state's 300,000 af Colorado River allocation along with its groundwater resources will meet its needs only until about 2015. Officials are vigorously exploring options for obtaining more water, including dipping into Arizona's hitherto unused portion.

The Central Arizona Project was to enable Arizona to more fully use its full 2.8 maf allocation of Colorado River water. Transported CAP water, however, has not sold as readily as expected. As a result, Arizona in recent years still used only part of its allocation, leaving from 300,000 to one maf in the river. With the establishment of a water bank, Arizona is expected to use almost its full allocation for the first time this year. Before the water bank, the state did not expect to use its full allocation until the mid-21st century.

Meanwhile at the end of the line is thirsty southern California. California long has profited from other states not using their full allocations. Conveniently located downriver, California has been diverting unused water apportioned to other states. Although allocated 4.4 maf of Colorado River water, California is using about 5.2 maf in 1997.

(The table above shows projections of Colorado River use for each basin state. Although the report is fairly recent, the 1990 figures still are considered estimates since obtaining final information is a lengthy process. Efforts are currently being made to facilitate the acquisition and tabulation of data to ensure a more timely release. Also, these figures do not take into consideration the effects of Arizona's new water bank. This recent development is considered an "assessment buster. ")

In this manner Colorado River water is shared and used. The system has worked up until now mainly because the states have not been using their full allocations. As each state's supply is fully appropriated the system will tighten. A milestone was reached in 1990 when Arizona, California, and Nevada consumed for the first time the total Lower Basin's 7.5 maf allocation.

Meanwhile each of the Lower Basin states has somewhat different goals in managing its Colorado River water. In response to a directive from the Secretary of the Interior, California is working on a plan to limit its use of Colorado River water to 4. 4 maf per year, its legally apportioned amount. Nevada is seeking to obtain additional Colorado River water for the rapidly growing Las Vegas area, and Arizona is devising plans to use its entire entitlement, by banking or recharging water not presently needed.

Along with working out their Colorado River plans and strategies the states also must contend with various issues that compact delegates did not address and that later arose to prominence. Some, like environmental concerns, were not recognized as important at that time, while others, like Indian water rights, were simply side-stepped by compact negotiators. The result was that Law of the River would be in the making for many years to come. Many of those neglected issues are among the most important facing westerners today.

Indian Water Rights

Drafters of the Colorado River Compact were not unduly concerned with Indian water rights. Article VII, the compact's token acknowledgment of Indian water rights, was inserted at the insistence of Herbert Hoover. Article VII simply states, "Nothing in this compact shall be construed as affecting the obligations of the United States of America to Indian Tribes."

It was not that Indian water rights was a nonissue at the time. The 1908 Supreme Court decision Winters v. United States recognized Indian water rights regardless of whether a tribe had used the water or not, with rights established at the time reservations were created. Further, the decision stated that the state in which a reservation is located must fulfill the tribal water right. Indian water rights then was a looming question, not one to be left hanging.

The neglected issue was to return with a vengeance in the 1963 Supreme Court decision Arizona v. California. Along with determining the Colorado River rights of Arizona, Nevada, and California, the decision also quantified federal reserved rights of the five Indian reservations along the lower Colorado River: Chemehuevi, Cocopah, Colorado River, Fort Mohave and Quechan (Fort Yuma).

The court granted the reservations enough water to irrigate all practica-bly irrigable acreage within their boundaries. The water was to come from the Lower Basin states' Colorado River apportionments. Under this standard, five Indian reservations with a total population of about 10,000 were granted approximately 900,000 af of water. The lower Colorado River reservations presently are using about 80 to 90 percent of their entitlement.

Because of this landmark case these tribes have the best water rights along the Lower Colorado River. From neglected interests or parties, Indians became major players.

Indians of the Upper Basin states do not have a comparable court case to define their water rights. Through federal legislation and court cases, however, the Upper Basin tribes have acquired about one maf.

Along with the above-mentioned tribes, other Arizona tribes have potential claims to Colorado River water. Walapai and Havasupai claim to have rights, although neither has taken any legal action. About 180 miles of the Havasupai reservation borders on the Colorado River.

Still unquantified and conceded to be potentially huge, the Navajo Tribe's water rights claim could cut into the Colorado River apportionment of four states: Arizona in the Lower Basin and New Mexico, Colorado and Utah in the Upper Basin, with the major burden on Arizona. The reservation is 25,000 square miles and is located entirely within the Colorado River basin. Its western boundary is the mainstem of the Colorado River, and two tributaries, the San Juan and the Little Colorado rivers, flow through tribal land.

Some officials have speculated on what the Navajo claim might be. Noting two such publicized figures, about two maf and five maf, Stanley Pollack, special counsel for the Navajo Tribe, remarked at the conference that he is unable to figure a claim under five maf. Pollack referred to the Navajo Tribe with its unquantified water rights as a "sleeping giant" and viewed Indian water right claims as possible "compact busters."

Quantification is not the only Indian water right to be settled. Lacking sufficient development to put all their water to use, some tribes view marketing as a means to earn needed income. Questions and controversies thus arise. For example, should tribes be allowed to market water out-of-state? States generally prefer limiting tribes to intra-state water marketing.

The legal status of tribes to market their water remains relatively undefined. Various entities, including individual states, the U.S. Department of the Interior and the tribes themselves, have expressed different opinions. Some officials believe a court case, possibly at the U. S. Supreme Court level, will be needed to settle the controversy.

In the matter of water transfers, tribes generally view themselves as sovereign entities, not unlike states. Gary Hansen, attorney for the Colorado River Indian Tribes, said that, under the Winter's Doctrine, tribes have complete control of all beneficial uses of their land and water. Tribes therefore have the right to lease their water to interested entities, without the interference of the states in which their reservations are located. As might be expected states contest this view.

Water Marketing

Water marketing is another issue to emerge to challenge the compact and the Law of the River. Water marketing would enable water in this case, Colorado River water to be transferred, leased, or sold, from one party to another. Different transactions are possible, between entities within a single state or different states, either states within the same basin or in different basins. (The legal and political acceptability of these options vary. ) Many view water marketing as a suitable, even a preferred strategy to help Colorado River states meet increasing and changing water demands. The Santa Fe conference included a panel on water marketing.

Seemingly sensible in theory, such arrangements, however, are very complicated to work out, especially when Colorado River water is at issue. Several factors complicate the situation, but according to conference panelists the principle constraint is politics.

Panelist Larry MacDonnell, a Colorado lawyer, called the Colorado River the most political river in the West, a situation that greatly complicates its management. He argued that the compact contributed to this situation in various ways. By dividing river water between Upper and Lower Basin states, the compact created competing interests, each maneuvering to achieve maximum advantage. Further, whereas in the West individual water users traditionally made allocation decisions for particular beneficial uses, the compact empowered individual states to allocate their apportionment of Colorado River waters. Decisions thus became more complicated and raised the political stakes.

Tim Quinn, general manager of the Metropolitan Water District of Southern California, described the perils of water marketing, at least in California where political pitfalls prove to be especially ominous. He said, "The institutions we are living with are not in alignment with the increased acceptability of water marketing . Any water transfers must run a gauntlet at the local, regional, state levels. We have a long road to travel before we have reform."

A Californian may well be disenchanted with the present water marketing arrangements since the state now is embroiled in an involved and embittered intrastate effort to market water. The parties in the transfer are the Imperial Irrigation District, the Metropolitan Water District and the San Diego County Water Authority. The proposed deal is a complicated, highly contested proposition at stake are vast amounts of money and the control of Colorado River water. The situation has attracted national attention, most recently in a front-page story in the July 11 Wall Street Journal. The article is subheaded: "Why Markets Seem Inevitable."

Meanwhile the federal government supports the transfer and marketing of Colorado River water. The Wall Street Journal article noted above quotes Interior Secretary Bruce Babbitt as saying, "Without water markets we can't solve the problem of meeting the future water needs of the West."

In its role as manager of the Colorado River, the U. S. Bureau of Reclamation (BuRec) released draft regulations in 1994 with provision for intrastate and interstate transfers of certain types of water: unused entitlements or water conserved in the Lower Basin. Controversy arose, with states objecting, Arizona the most vigorously, to what was perceived as a federal infringement on state Colorado River rights. BuRec subsequently stepped back, allowing the states and tribes an opportunity to devise their own water banking and marketing plans. Meanwhile BuRec is revising its regulations which when released will again support transfers and marketing.

Prompted by the federal action the Arizona Legislature in 1995 created a state water bank. The bank serves several purposes. For one, it is a strategy for Arizona to secure the unused portion of its 2. 8 million acre-foot Colorado River allocation.

Arizona feels very protective about its unused Colorado River allocation, aware that thirsty California and Nevada have designs on it. Up until CAP came on line in 1985, the state was able to use only about 1.5 maf of its 2.8 million allocation. As noted earlier even with CAP on-line Arizona still was not using its full allocation.

Arizona's water bank is to save some of that water for use in the state. Plans call for 260,000 af of Colorado River water to be delivered via the CAP aqueduct to central and southern Arizona, for underground storage in existing aquifers or to be exchanged with water districts that pump groundwater. Mainly because of the bank's activities, BuRec is predicting that Arizona will use its full entitlement for the first time in 1997.

Along with storing the state's unused Colorado River allocation, the Arizona water bank also provides water storage services to California and Nevada. These states can pay Arizona to store any of their unused Colorado River water and then receive credits depending upon how much water is stored. Pursuant to rules to be adopted by the Interior Secretary, Arizona would restore the water to the states in the future. Arizona would do this by using their stored groundwater instead of its Colorado River apportionment. The states could then pump water directly from the river up to the credited amount they stored in Arizona.

The Arizona water bank is not a marketing strategy. Instead, it provides an interstate service through its conjunctive use of Colorado River surface water and Arizona groundwater reserves. In this way it encourages greater flexibility in Colorado River management.

Despite present difficulties some officials view water marketing as the future of Colorado River management. MacDonnell claims water marketing represents the "third generation of the division of the waters of the river." The first generation occurred when the compact apportioned water between the Upper and Lower Basins. The second generation extends from 1922 to the present and is characterized by development determining water division. A strong presence during generations one and two, politics according to MacDonnell is expected to play a less heavy-handed role during the anticipated third generation. Market forces are likely to gain greater influence.

Before more transferring and marketing of Colorado River water occurs, basic questions about the interstate and intrastate movement of water must be answered. According to panelist Robert Johnson, Lower Basin States regional director, whatever breakthroughs occur in the near future regarding water marketing and transfer likely will apply only to intrabasin transfers. He said that at present the legal and political obstacles are sufficiently formidable to prevent exchanges between the Upper and Lower Basin states.

Colorado River Environmental Concerns

That the Colorado River Compact did not include provisions to protect the environment is no more surprising than that Model T's did not have seat belts. Ideas mature, ripen and have seasons. 1922 was not the season for environmental protection.

Environmental issues, however, are very prominent on the Colorado River today. Patricia Beneke, Assistant Secretary for Water and Science, U. S. Department of the Interior, stated at the conference that environmental concerns will be the next generation of issues on the Colorado River.

An environmental ethic arises as a force in contemporary life through a somewhat different historical process than, say, water marketing and to some extent Indian water rights. Espousing an environmental ethic involves a shift in thinking, a reorientation of values, away from the human-centered and toward acknowledging an obligation to the natural world.

Development, however, was the overriding concern of the 1922 compact. Its intent was "to secure the expeditious agricultural and industrial development of the Colorado Basin, the storage of its waters, and the protection of life and property from floods." Establishing Colorado River rights was a prerequisite to building flood control and storage projects, to better manage the river to serve human needs. This boosted states' potential to grow and develop.

Such a strategy, however was undertaken at a great cost to the environment, and a range of environmental concerns now beset the Colorado River, both in the United States and Mexico. For example, dams and diversions, with water used and reused, created conditions very unfavorable to native fish species. Not only do dams block fish passage, they also reduce spring flows, trap silt, and alter water temperatures, all to the disadvantage of native species. Further, regulated flow destroys inner canyon beaches and is detrimental to spawning habits of native fish. The introduction of exotic fish posed a further threat to native fish. Four species of native fish are endangered in the Colorado River Basin.

A history of environmental neglect on the river and in many other areas throughout the United States signaled the need for protective measures. One such measure, the 1973 Endangered Species Act (ESA), greatly complicated Colorado River management. New criteria now were to be met. Harnessed to turn turbines and irrigate crops, the river now was viewed as part of an ecosystem, its flora and fauna to be protected and preserved. Controversy thus arose whether valuing a river as a vital part of an ecosystem would interfere if not actually conflict with using its waters for strictly utilitarian purposes. This controversy lingers today to fuel environmental debates about the river.

Who is to bear the cost of environmental protection is an unresolved issue. In a panel devoted to environmental concerns, John Leshy, solicitor, U. S. Department of the Interior, expressed concern that the costs of ESA environmental remedies are being unfairly borne by some water users. For example, Indians have been late in using their water due to a lack of capital to develop projects. The Upper Basin states also have been late in developing their water. They now must contend with ESA provisions that those who developed their water earlier avoided. Leshy questions whether it is fair that those who developed their water uses after the passage of the ESA should shoulder the major environmental cost for overall basin recovery.

Not to be ignored are environmental problems in Mexico resulting from this country's management of the Colorado River. Located in Mexico, the Colorado River Delta once was lush with vegetation and wildlife. But the construction of 29 dams and numerous up-river diversion projects during the past 60 years has deprived the delta of natural water flow, with its vital supply of silt and nutrients. As a result, the delta fell victim to Colorado River development. Delta wetlands now persist only where fed by agricultural drainage water or from groundwater seepage.

Arizona's Wellton-Mohawk Irrigation District's drainage flows now make up the primary source of water for the Cienega de Santa Clara, the delta's largest estuary. The district began channeling its highly saline drainage into the delta in 1977 to keep flows from draining into the mainstem of the Colorado River and adding to the river's water quality problems. If the Yuma desalting plant were to come fully on-line, Wellton-Mohawk's drainage would be treated for release into the mainstem of the river. The Cienega de Santa Clara would then be deprived of its vital water source.

The minimal Colorado River flow allocated to Mexico by the Law of the River is not sufficient to protect and preserve the delta. As a result, any preservation efforts must involve maintaining or increasing inflows, especially on a long-term basis. Officials note that this will require a cooperative bi-national effort, with basin states agreeing to an appropriate strategy, possibly involving a reduction of their Colorado River supplies.

Reviewing the compact and its effect on the environment broadens the study of history. Along with showing a connection between past, present, and future, a study of the Colorado River Compact also demonstrates how human and natural history interact. This awareness deepens and enriches the meaning of history.

Responding to natural forces, rivers have a history apart from humans. In seeking to use and control rivers, whether with a primitive, hand-dug irrigation ditch or the very complex Law of the River, humans impose their history on the river. Human history then affects and, in turn, is affected by the river's natural history. The workings of this process is very evident when examining environmental concerns along the Colorado River.

Future Uncertainties

History demonstrates the need of the compact and the Law of the River to be flexible in meeting new circumstances. Future situations no doubt will arise to further challenge the legal and institutional arrangements regulating the Colorado River.

One such occurrence briefly discussed at the conference is if the United States suffered an economic setback due to a prolonged period of inflation, recession or even a depression. A reordering of river management priorities might then occur. For example, support for recreational and environmental efforts might be questioned. The Grand Canyon Protection Act of 1992 requires that river managers consider recreational and fish and wildlife concerns. The act moderated somewhat the strategy of regulating river flow to maximize power generation. In the event of financial hardship would such a commitment be maintained? More broadly, what changes would a financial crisis impose on Colorado River management?

Another contingency that would affect river management is severe sustained drought. Again history, this time the history of Colorado River flows, can help set public policy directives. Historical records indicate that droughts of various severity occur periodically. Tree ring records show that 1584 to 1593 was a period of severe drought, with Colorado River flows averaging about 9.7 maf. More recently, the period from 1954 to 1963 averaged 11.826 maf. (See sidebar on page 9 for information on the effects of drought on the Colorado River.)

Water shortages were not on the minds of compact negotiators in fact, they seemed to believe that surpluses were more likely. As a result, the compact does not include provisions to deal with shortages due to drought.

Some strategies adopted pursuant to the Law of the River are efforts to cope with drought. Water storage facilities built by BuRec provide drought protection to the states, particularly the Lower Basin states. These facilities have a capacity of about four times the annual flow of the Colorado River and are capable of redistributing water from wet years to dry years, at least in response to normal climatic fluctuations.

A prolonged drought, however, would strain the entire system. Who then has priority water rights from a drought-stricken Colorado River? This is a debated issue. Reference to the compact and key elements of the Law of the River suggest someanswers. Interpretations, however, vary a different legal view might find fault with the following premises.

Recognizing the likelihood of a Colorado River treaty with Mexico the compact designated that water for that country would come from unallocated "surpluses" then thought to be available. Upper and Lower Basin states would equally make up any resulting "deficiency." A 1944 U.S-Mexico treaty allocated 1.5 maf of Colorado River water to Mexico. In the absence of surpluses, it would seem that the Upper and Lower Basin states, according to the compact, must each provide 750,000 af for Mexican use. Some say this would be a priority even during severe, sustained drought.

Meeting "present perfected rights" pre-dating the compact including tribal reserved water rights also might be a priority. The compact designated that its provisions would not affect such rights. At the time, this mainly referred to irrigators using Colorado River water. The 1964 Supreme Court decision California v. Arizona recognized tribal reserved water rights under the Winters Doctrine to be present perfected rights.

The compact directs the Upper Basin states to deliver 75 maf in any ten-year period to the Lower Basin states. To help the Upper Basin states make good this obligation, the Colorado River Storage Project Act of 1956 authorized four projects. In the event of a severe drought, the Upper Basin states might need to curtail water use to fulfill their delivery obligation.

With the occurrence of drought, various ambiguities and uncertainties no doubt would surface to challenge the Law of the River. Not securely in place are the necessary legal and institutional mechanisms to interpret the priories, define various options and devise strategies for dealing with drought.

Következtetés

A Greek philosopher once said a person never steps into the same river twice. Water flows and surges onward, replacing and replenishing itself. And, indeed, in philosophy and literature a flowing river often symbolizes change and the passing of time.

That a flowing river represents change might also be borne out in public policy matters. This is evident in a study of the Colorado River Compact. In "Future Scenario: On the Colorado River," a concluding session at the Santa Fe conference, Gary Weatherford, attorney with Weatherford & Taaffe, conveyed a sense of that change by chronologically listing various events.

Weatherford emphasized the relatively brief time span, 68 years, between when the compact became effective in 1929 to the present. He also mentioned that only 51 years have passed since the Upper Basin states submitted to Congress their Colorado River planning document. This was at about the same time that the Central Arizona Project was officially presented. Lake Powell was filled 35 years ago. Three years ago Arizona expected not to be using its full CAP allocation until 2040 last year Arizona amended its prediction, now expecting full use by 1998. Public policy changes occur swiftly along the Colorado River.

Not only does public policy run a swift course but it also broadens to cover new areas. Consider three issues not addressed by the compact: water quality, endangered fish, and recreation. As these issues emerged the need for regulatory action became apparent. In response, the 1974 Colorado River Basin Salinity Control Act was passed to deal with salinity and water quality the 1973 Endangered Species Act protected endangered fish and the 1992 Grand Canyon Protection Act recognized the recreational value of the Colorado River to Grand Canyon National Park.

Change and the Colorado River also can be viewed from another broader perspective, from one era to another. The Colorado River Compact was instrumental in inaugurating the age of great water projects, built to ensure that water supplies would be available and delivered when and where needed. That era has ended institutional and management strategies have replaced engineering feats in solving water supply problems. The compact is a monument to this change, a bridge from one era to another.

By reviewing history, the conference also was encouraging a look ahead, because what is true of the past may be true of the future. History shows that the compact and the Law of the River have evolved to confront emerging issues. This historical record lends confidence that further evolution will take place to meet future Colorado River priorities, whether urban growth, environmental goals or water marketing and transfer.


Nézd meg a videót: Biztonságpolitika -- A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában (Lehet 2022).