Cikkek

George Lukács

George Lukács


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Lukacs György 1885 -ben született Magyarországon. Budapesten, Berlinben és Heidelbergben tanult, 1910 -ben jelentette meg első irodalomkritikai könyvét, a Lélek és a forma. Ezt követte A regény elmélete (1916).

1918-ban Lukacs csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz és támogatta a Kun Béla által 1919-ben létrehozott Tanácsköztársaságot. Horthy Miklós admirális, a császári és királyi flotta főparancsnoka 1919 novemberében visszatért Magyarországra, és vezette a Tanácsköztársaság megdöntését. .

Lukács száműzetésbe kényszerült, és tíz évig Bécsben élt. 1923 -ban publikálta a Történelem és osztálytudat című könyvet. 1930 -ban a Szovjetunióba költözött, ahol a második világháború utolsó szakaszáig maradt. 1944 -ben Lukács visszatért Magyarországra.

Lukács rendkívül kritikus volt Rakosi Mátyás kormányával szemben, és a Rajk László vezette reformerek támogatója lett.

A magyar felkelés október 23 -án a diákok békés megnyilvánulásával kezdődött Budapesten. A diákok követelték a szovjet megszállás megszüntetését és az "igazi szocializmus" megvalósítását. Másnap megbízottak és katonák csatlakoztak a diákokhoz Budapest utcáin. Sztálin szobrát ledöntötték, és a tüntetők azt skandálták, hogy "oroszok menjenek haza", "távol Gero -val" és "Éljen Nagy".

Október 25 -én a szovjet harckocsik tüzet nyitottak a tüntetőkre a Parlament téren. Az egyik újságíró a helyszínen 12 holttestet látott, és becslések szerint 170 -en megsebesültek. Az eseményektől megdöbbenve a Kommunista Párt Központi Bizottsága kényszerítette Erno Gerót, hogy mondjon le tisztségéről, és helyére Kádár János lépett.

Nagy Imre most a Kossuth Rádió műsorán jelentette be, hogy a Minisztertanács elnökeként átvette a kormány vezetését. "Azt is megígérte, hogy" a magyar közélet messzemenő demokratizálása, a szocializmushoz vezető magyar út megvalósítása " összhangban saját nemzeti sajátosságainkkal és magasztos nemzeti célunk megvalósításával: a munkavállalók életkörülményeinek radikális javításával. "

Nagy Lukácsot nevezte ki kulturális miniszternek. 1956. november 4 -én azonban Nyikita Hruscsov Magyarországra küldte a Vörös Hadsereget. Lukácsot Romániába deportálták, de 1957 -ben visszatérhetett Budapestre.

Lukács György 1971 -ben halt meg.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar nép minden árnyalatát és rétegét képviselő kormány alakuljon, amely haladást és szocializmust akar. Az előző rendszer nagy hibája volt, hogy elszigetelődött azoktól a kreatív elemektől, amelyek segítségével a szocializmushoz vezető magyar utat sikeresen meg lehetett volna tenni. Az új kormány fő feladata, hogy a legradikálisabb szakítást végezze el a szűklátókörű és kicsinyes irányzatokkal, és használjon fel minden megalapozott népi kezdeményezést, hogy minden igaz magyar a sajátjaként tekinthessen a szocialista hazára. A Népművelési Minisztérium feladata ezen fő célok megvalósítása a kultúra területén. A magyar népnek kivételesen gazdag hagyományai vannak a kultúra szinte minden területén. Nem a levegőből akarjuk felépíteni a szocializmust; nem importált cikkként akarjuk behozni Magyarországra. Azt akarjuk, hogy a magyar emberek szervesen, hosszú, dicsőséges és sikeres munkával dolgozzanak ki egy szocialista kultúrát, amely méltó a magyar nép nagy és ősi vívmányaihoz, és amely szocialista kultúraként még szélesebb körben helyezheti el a magyar kultúrát. még mélyebb gyökerekkel rendelkező alapítványok.

Természetesen azt képzeltem, hogy egy nap találkozom Lukács Györggyel. Ha megkérdeztem volna magamtól, hogy miről kell beszélnünk, gondolnom kellett volna - mit tudok én? - hegeli esztétika, vagy kritikai realizmus, vagy Thomas Mann. De soha nem gondoltam volna, hogy ilyen drámai körülmények között ismerkedünk Lukácsmal, vagy hogy az első szavak a szájából hangzanak el: "Hagyjuk félre a kultúrát, ugye? Vannak fontosabb kérdéseink, amelyeket rendezni kell." ... Lukács miniszter Kulturális ügyek a Nagy Kormányban.

A kényelmes apartman ablakai a Dunára néznek. Sokszínű könyvborítók falai vesznek körül bennünket .. .Ülünk egy nagy családi asztal körül, és a kultúránál fontosabb dolgokról beszélünk.

A professzor fia, egy mérnök, akit egy éve kiszorítottak a Magyar Tervezési Bizottságból, elmondja, hogyan ment tönkre Magyarország dicsősége és gazdagsága - szőlőskertjei. Majd elmagyarázza, hogy a Népi Demokráciákban a termelés növelésének mechanizmusa látszólag nagyon hatékony, de valójában steril és romboló.

Végül a beszélgetés a Párt problémájához fordul. Úgy tűnik, hogy a párt jelenlegi vezetésében keserű küzdelem folyik két irányzat között. Az egyik célja egy kissé mérsékeltebb vonal követése, de valójában ugyanaz a régi vonal. A másik forradalmi, teljesen szakítani akar a Magyar Munkáspárt sztálini hagyományaival, teljesen új marxista pártot akar létrehozni. Lukács professzor természetesen támogatja az utóbbi tendenciát.

"Ki más?"

"Nagy, Losonczy, Szanto, Donath, Kadar ..."

- A radar is? Én kérdezem ...

A professzor nem érti, miért kell kétségeket ébresztenie ebben a névben.

Az új párt nem számíthat gyors sikerre - a kommunizmus Magyarországon teljesen megszégyenült. A párt köré gyűlhetnek össze a haladó értelmiségiek, írók és néhány fiatal kis csoportjai. A munkásosztály inkább a szociáldemokratákat követi. A szabad választásokon a kommunisták a szavazatok öt százalékát, legfeljebb tíz százalékot szereznek meg. Lehetséges, hogy nem lesznek a kormányban, ellenzékbe kerülnek. De a párt továbbra is fennáll; megmenti az ötletet; szellemi központ lesz, és néhány év vagy évtized múlva ki tudja.

De pillanatnyilag még nem sikerült kialakítani. A helyzet felmérése érdekében szakadatlan viták folynak. A többi párt ma alkotja magát, és a kommunisták ismét legalább 24 órával le vannak maradva.


LUKÁCS MŰKÖDIK

1903 Az új Hauptmann (The New Hauptmann). Jüvendü [1903], augusztus 23: 29-32.

1906 A dráma formája (A dráma formája).Szerda [1906]: 340-343.

1907 Gaugin. Huszadik század [1907]: 559-562.

1908 Stefan George. Nyugat 2:202–211.

(1910) 1911 Die Seele und die Formen. Berlin: Fleischel. → Először közzétéve A lélek és a formák (kisérletek).

1911 A modern dráma fejlüdésének türtenete (A modern dráma fejlődésének története). 2 kötet Budapest: Kisfaludy Társaság.

1914 Soziologie des modernen Drama. Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 38:303–345, 662-706.

(1920) 1963 A Theorie des Romans. Új szerk., Enl. Neuwied am Rhein (Németország): Luchterhand.

1923 Geschichte und Klassenbewusstsein. Berlin: Malik. → Az esszéket tartalmazza, amelyeket először 1919 és 1922 között tettek közzé.

(1933) 1955 Mein Weg zu Marx. 225–231 oldal Georg Lukács zum siebzigsten Geburtstag. Berlin: Aufbau.

1934 Znachenie Materializma és empiriokrititsizma dlia bol’shevizatsii kommunisticheskikh partii (The Signignance of A materializmus és az empirokritika a kommunista pártok bolsevizálása érdekében). Pod znamenem marksizma 4:143–148.

(1935–1939) 1964 Tanulmányok az európai realizmusról. New York: Grosset és Dunlap. → Először magyarul és németül megjelent esszéket tartalmaz.

(1946 a) 1955 Goethe und seine Zeit. Berlin: Aufbau. & amp Először magyarul jelent meg.

1946 b Nietzsche és a fasizmus (Nietzsche és a fasizmus). Budapest: Hungaria.

(1947) 1965 A történelmi regény New York: Bölcsészettudomány. → Először könyv formájában jelent meg A történelmi regény. Az 1. és 2. rész először oroszul jelent meg 1937 -ben a 7., 9. és 12. kötetben Literaturnyi kritik. A Beacon 1963 -ban kiadott egy papírkötésű kiadást.

1948 Der junge Hegel: Über die Beziehungen von Dialektik und ökonomie. Zürich és Bécs: Európa.

(1953 a) 1954 Die Zerstörung der Vernunft. Berlin: Aufbau. → Elsőként közzétéve Az ész trónfosztása. A harmadik magyar kiadás 1965 -ben jelent meg.

(1953 b) 1954 Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. Berlin: Aufbau. → Először közzétéve Adalékok az esztetika történetéhez.

(1958) 1963 A kortárs realizmus jelentése. London: Merlin. → Elsőként közzétéve Zur Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus.

1961 Schriften zur Literatur’soziologie. Szerk .: Ludz Péter. Berlin: Luchterhand.

Werke. Vol.1—. Neuwied am Rhein (Németország): Luchter-hand, 1963—. → Egy tervezett 12 kötetes mű. Az 5., 6., 7., 9., 11. és 12. kötet 1966 -ra jelent meg.


Történelem és osztálytudat

E tanulmányok könyv formájában történő összegyűjtése és közzététele nem célja, hogy összességükben nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak nekik, mint amennyi külön -külön járna. Ezek többnyire a párt számára végzett tényleges munkából fakadó kísérletek, amelyek célja a forradalmi mozgalom elméleti problémáinak tisztázása a szerző és olvasói tudatában. Kivételt képez ez alól a két esszé A reformáció és a proletariátus tudata és A szervezési probléma módszertana felé amelyeket mindkettő kifejezetten ehhez a gyűjteményhez írt a kényszerített szabadidő időszakában. Ezek is a már meglévő alkalmi darabokra épülnek.

Bár ezeket most részben felülvizsgálták, nem tettek szisztematikus kísérletet. hogy eltüntessék azoknak a különleges körülményeknek a nyomait, amelyekben írták. Bizonyos esetekben egy esszé radikális átdolgozása azt jelentette volna, hogy megsemmisítettem azt, amit az igazság belső magjának tekintek. Így az esszében A történelmi materializmus változó funkciója még mindig hallhatjuk azoknak a túlzottan szangvinikus reményeknek a visszhangját, amelyeket sokan ápolunk a forradalom időtartamával és ütemével kapcsolatban. Az olvasónak ezért nem szabad ezekben az esszékben keresnie a teljes tudományos rendszert.

Ennek ellenére a könyvnek határozott egysége van. Ez megtalálható az esszék sorrendjében, amelyeket ezért a javasolt sorrendben érdemes elolvasni. Azonban a filozófiában meg nem fordult olvasóknak talán tanácsos lenne a végére halasztani az istenítésről szóló fejezetet.

Néhány magyarázó szó, ami sok olvasó számára felesleges, talán az is, hogy ezeken az oldalakon kiemelt szerepet kap Rosa Luxemburg elméleteinek bemutatása, értelmezése és megvitatása. Ezen a ponton először is azt mondanám, hogy Rosa Luxemburg, egyedül Marx tanítványai között, valódi előrelépést tett életének munkájában, mind gazdasági doktrínái tartalmában, mind módszereiben. Egyedül ő talált módot arra, hogy ezeket konkrétan alkalmazza a társadalmi fejlődés jelenlegi állapotára. Természetesen ezeken az oldalakon az általunk kitűzött feladat végrehajtása során ezeknek a kérdéseknek a módszertani vonatkozása lesz a legnagyobb hangsúly. Nem kerül sor a felhalmozás elméletének gazdasági tartalmának értékelésére, sem a Marx -féle gazdasági elméletekre mint olyanokra: a módszertani premisszákra és következményekre szorítkozunk. Mindenesetre nyilvánvaló lesz az olvasó számára, hogy a jelen író fenntartja tartalmuk érvényességét. Másodszor, a Rosa Luxemburg ’ -ek gondolatának részletes elemzése szükséges, mert annak alapvető felfedezései, legalább a hibái, döntően befolyásolták az Oroszországon kívüli marxisták elméleteit, mindenekelőtt Németországban. Ez a hatás bizonyos mértékig a mai napig megmarad. Bárki, akinek érdeklődését ezek a problémák keltették fel először, valóban forradalmi, kommunista és marxista álláspontot szerezhet csak meg, ha kritikusan szembesül Rosa Luxemburg elméleti életével és munkáival.

Ha ezt az utat megtesszük, rájövünk, hogy Lenin írásai és beszédei döntő fontosságúak, módszertanilag beszélő. Nem áll szándékunkban Lenin politikai eredményeivel foglalkozni. De csak azért, mert feladatunk tudatosan egyoldalú és korlátozott, elengedhetetlen, hogy folyamatosan emlékeztessük magunkat Lenin fontosságára mint teoretikus a marxizmus fejlődéséhez. Ezt sok ember számára elhomályosította a politikusként kifejtett elsöprő hatása. Minden egyes mondanivalójának azonnali gyakorlati jelentősége az adott pillanatban, amelyben elhangzik, mindig olyan nagy, hogy elvakít néhány embert attól a ténytől, hogy végső soron ő csak a gyakorlatban olyan hatékony a nagyszerűsége, mélysége miatt és a termékenységet elméleti szakemberként. Hatékonysága azon alapul, hogy kifejlesztette a gyakorlati lényege a marxizmustól a világosság és a konkrétság soha nem látott szintjéig. A marxizmus ezen aspektusát szinte teljes feledésből mentette meg, és ennek köszönhetően elméleti cselekvés ismét kezünkbe adta a marxista módszer helyes megértésének kulcsát.

Hiszen a mi feladatunk, és ez a könyv alapjául szolgáló meggyőződés, hogy megértsük Marx módszerének lényegét és helyesen alkalmazzuk. Semmilyen értelemben nem törekszünk arra, hogy ‘javítsuk ’. Ha Engels ’ bizonyos állításait számos alkalommal polémiás támadás tárgyává teszik, akkor ezt a rendszer egészének szellemében megtették, amint azt minden észlelő olvasó észre fogja venni. Ezekben a konkrét kérdésekben a szerző helyesen vagy helytelenül úgy véli, hogy védi az ortodox marxizmust maga Engels ellen.

Ragaszkodunk a Marx doktrínáihoz, anélkül, hogy megpróbálnánk eltérni tőlük, javítani vagy javítani. Ezen érvek célja egy értelmezés, a Marx -féle elmélet bemutatása ahogy Marx megértette. De ez a ‘ortodoxia ’ a legkevésbé sem törekszik arra, hogy megőrizze azt, amit von Struve úr a Marx ’s rendszer ‘ esztétikai integritásának nevez. Éppen ellenkezőleg, a mi alapfeltevésünk itt az a meggyőződés, hogy Marx ’ elméletében és módszerében a igaz módszer amellyel végre felfedezték a társadalmat és a történelmet. Ez a módszer végig történeti. Magától értetődő tehát, hogy folyamatosan önmagára kell alkalmazni, és ez az egyik esszéje ezeknek az esszéknek. Ezzel egyidejűleg a jelen sürgős problémáival kapcsolatban érdemi álláspontot kell foglalni, mivel a marxista módszer e nézete szerint kiemelt célja a jelen ismerete. Ezekben az esszékben a módszertannal való foglalkozásunk kevés teret hagyott a jelen konkrét problémáinak elemzésére. Ezért a szerző megragadja az alkalmat, és egyértelműen kijelenti, hogy véleménye szerint a forradalom éveinek tapasztalatai nagyszerű megerősítést nyújtottak az ortodox (azaz kommunista) marxizmus minden lényeges aspektusáról. A háború, a válság és a forradalom, nem zárva ki a forradalom és a Szovjet-Oroszország új gazdaságpolitikájának úgynevezett lassabb ütemű fejlődését, egyetlen olyan problémát sem vetett fel, amelyet dialektikus módszerrel nem lehetne megoldani — és azzal a módszerrel egyedül. Az egyes gyakorlati problémákra adott konkrét válaszok ezen esszék keretein kívül esnek. Az általuk javasolt feladat az, hogy tudatosítsuk a marxista módszert, rávilágítsunk rá, mint a végtelenül termékeny megoldások forrására az egyébként megoldhatatlan dilemmákra.

Ez a célja a Marx és Engels műveiből származó bőséges idézeteknek is. Néhány olvasó valóban túl bőségesnek találja őket. De minden idézet egyben értelmezés is. És a jelen író számára úgy tűnik, hogy a marxista módszer sok nagyon releváns aspektusát figyelmen kívül hagyták indokolatlanul, mindenekelőtt azokat, amelyek elengedhetetlenek e módszer koherens szerkezetének megértéséhez logikai és tartalmi szempontból is. Ennek következtében nehéz, ha nem is szinte lehetetlen megérteni e módszer életidegét, nevezetesen a dialektikát.

Nem tehetünk igazat a konkrét, történelmi dialektikának anélkül, hogy részletesen megvizsgálnánk e módszer alapítóját, Hegelt és Marxhoz való viszonyát. Marx ’ -es figyelmeztetése, hogy ne kezelje Hegelt halott kutyaként és#8217, még sok jó marxista sem vette figyelembe. (Engels és Plekhanov erőfeszítései is túl eredménytelenek voltak.) Marx azonban gyakran felhívta a figyelmet erre a veszélyre. Így írta Dietzgenről: “A balszerencséje, hogy sikerült nem tanulmányoznia Hegelt. ” (Levél Engelshez, 1868.7.) urak Németországban. úgy gondolja, hogy Hegel dialektikája halott kutya és#8217. Ebből a szempontból Feuerbach sokat foglalkozik a lelkiismeretével. Kritika Politikai gazdaságtudomány Hegel ’s újraolvasásából Logika. De itt nem a Marx és Hegel közötti kapcsolat filológiai oldalával foglalkozunk. Marx nézete Hegel dialektikájának fontosságáról itt kisebb jelentőségű, mint e módszer érdemi jelentősége a marxizmus szempontjából. Ezeket az állításokat, amelyek tetszés szerint megsokszorozhatók, csak azért idéztük, mert ezt a jelentőségét még a marxisták is alábecsülték. Túlságosan támaszkodtak a Tőke előszavának jól ismert szakaszára, amely Marx utolsó nyilvános nyilatkozatát tartalmazza az ügyben. Itt nem az ő beszámolójára gondolok kapcsolatuk valódi tartalmáról, amellyel teljes mértékben egyetértek, és amelyet ezeken az oldalakon igyekeztem módszeresen megfogalmazni. Kizárólag arra a kifejezésre gondolok, amely ‘ flörtölésről és#8217 Hegel ’s ‘ kifejezési módjáról ’ beszél. Ez gyakran félrevezette az embereket, hogy Marx számára a dialektika nem más, mint egy felületes stilisztikai dísz, és hogy a tudományos pontosság érdekében minden nyomát szisztematikusan fel kell számolni a történelmi materializmus módszeréből. Még az egyébként lelkiismeretes tudósok, például Vorlnder professzor is úgy gondolták, hogy be tudják bizonyítani, hogy Marx csak két helyen ‘ flörtölt hegeli koncepciókkal és#8216, majd ismét egy ‘ harmadik helyen ’. Mégis nem vették észre, hogy egy egész sor központi jelentőségű és állandó használatú kategóriák közvetlenül a Hegel ’ -ből származik Logika. Csak fel kell idéznünk a hegeli eredetet és annak lényegi és módszertani jelentőségét, hogy Marx számára ugyanolyan alapvető különbség, mint a közvetlenség és a közvetítés között. Ha ez mehetne észrevétlenül akkor ma is ugyanolyan igaznak kell lennie, hogy Hegelt továbbra is "halott kutyának" és#8217 -nek tekintik, és ezt annak ellenére, hogy az egyetemeken ismét persona grata és még divatos is. Mit mondana Vorlnder professzor, ha egy filozófiatörténész úgy gondolja, hogy nem veszi észre — Kant utódja munkáiban, legyenek azok bármilyen kritikusak és eredetiek, hogy az appercepció szintetikus egysége csak egy példa, a kritikából származik nak,-nek Tiszta Ok?

Ezen oldalak szerzője szakítani akar az ilyen nézetekkel. Úgy véli, ma gyakorlatilag e tekintetben fontos visszatérni az Engels által alapított Marx -interpretáció hagyományaihoz (aki a "német munkások mozgalmát" és a#8217 -et a klasszikus német filozófia örökösének tekintette) , és Plekhanov. Úgy véli, hogy minden jó marxistának Lenin szavaival és a hegeli dialektika materialista barátainak egyfajta társadalmát kell kialakítania.

De Hegel álláspontja ma a Marx sajátjainak a fordítottja. Marx problémája éppen az, hogy átveszi a módszerét és a rendszerét mint mi Találd meg őket és bizonyítani, hogy létrejöttek koherens egység, amelyet meg kell őrizni. Az Hegellel ellentétes. Az általa kitűzött feladat az, hogy elszakadjon az ötletek bonyolult hálójától, annak néha kirívó ellentmondásaival alapvető elemek gondolatából és megmenteni őket, mint a létfontosságú szellemi erő számára Jelen. Jövedelmezőbb és erőteljesebb gondolkodó, mint sokan képzelik. És ahogy látom, minél erőteljesebben állunk a feladat elé, hogy szembenézzünk ezzel a kérdéssel, annál világosabban fogjuk felismerni termékenységét és gondolkodói erejét. Ehhez azonban hozzá kell tennünk (és botrány, hogy ezt hozzá kell tennünk), hogy a Hegel ’ -es írások jobb ismerete teljesen nélkülözhetetlen. Természetesen már nem várjuk el, hogy teljes rendszerében felfedezzük a teljesítményét. A jelenlegi rendszer a múlthoz tartozik. Még ez a kijelentés is túl sokat enged, mert véleményem szerint egy igazán éles kritikusnak arra a következtetésre kellene jutnia, hogy nem egy hitelesen szerves és koherens rendszerrel kell foglalkoznia, hanem számos átfedő rendszerrel. A módszer ellentmondásai a Fenomenológia és maga a rendszer csak egy példa erre. Hegelt nem szabad "halott kutyának" és#8217 -nek tekinteni, de ennek ellenére le kell bontanunk a rendszer "#8216halott ’" architektúráját annak történelmi formájában, és fel kell szabadítanunk gondolata rendkívül releváns és modern oldalait, és ismét segítenünk kell. létfontosságú és hatékony erővé válni a jelenben.

Köztudomású, hogy Marx maga fogalmazta meg ezt a gondolatot a dialektika írásáról. “A dialektika valódi törvényei már Hegelben is megtalálhatók, bár misztikus formában. Szükség van arra, hogy megfosszuk őket ettől a formától, és írta Dietzgennek. Remélem, nem szükséges hangsúlyozni, hogy ezeken az oldalakon nem áll szándékomban a dialektika rendszerének legvázlatosabb vázlatát sem javasolni. Célom az ösztönzés vita és. mintha módszertani szempontból újra napirendre vennék a kérdést. Ezért minden alkalommal felhívták a figyelmet a lehető legpontosabban mind azokra a pontokra, ahol a hegeli kategóriák döntőnek bizonyultak a történelmi materializmus szempontjából, mind azokra a helyekre, ahol Hegel és Marx társaságban vannak. Így remélhető, hogy anyagot és lehetőség szerint iránymutatást adtak a probléma nagyon szükséges tárgyalásához. Ezek a megfontolások részben meghatározták a klasszikus filozófia részletes leírását is az újraegyesítésről szóló fejezet II. (De csak részben. Számomra ugyanolyan fontosnak tűnt, hogy a polgári gondolkodás ellentmondásait azon a ponton vizsgáljam, ahol ez a gondolat a legmagasabb filozófiai kifejezést kapta.)

Az ilyen jellegű vitáknak, amelyeket ezek az oldalak tartalmaznak, megvan az az elkerülhetetlen hiányosságuk, hogy nem teljesítik az — indokolható — követelést a teljesen szisztematikus elmélet iránt, anélkül, hogy bármilyen népszerűség ellenében kárpótolnának. Túlságosan is tisztában vagyok ezzel a kudarccal. Ezeknek az esszéknek a keletkezéséről és céljáról szóló beszámolója kevésbé bocsánatkérésként, mint ösztönzésként szolgál, és ez a munka valódi célja, hogy a dialektikus módszer problémája a vita középpontjába kerüljön, mint sürgős élet. probléma. Ha ezek az esszék a dialektikus módszer valóban jövedelmező tárgyalásának kezdetét vagy akár csak alkalmát adják, ha sikerül megismételniük a dialektikát általánosan ismertté, akkor tökéletesen betöltik funkciójukat.

Miközben ezeken a hiányosságokon rágódom, talán rámutatok a dialektikában járatlan olvasóra egy olyan nehézségre, amely a dialektikus módszer természetében rejlik a fogalmak és a terminológia meghatározásában. A dialektikus módszer lényege, hogy az absztrakt egyoldalúságukban hamis fogalmakat később meghaladják (zur Aufhebung gelangen). A transzcendencia folyamata elkerülhetetlenné teszi, hogy ezekkel az egyoldalú, elvont és hamis fogalmakkal működjünk. Ezek a fogalmak definíciójuk szerint kevésbé nyerik el valódi jelentésüket, mint funkciójuk szerint, mint olyan aspektusok, amelyek aztán felülmúlják a teljességet. Ezenkívül még nehezebb megállapítani a fogalmak rögzített jelentését a dialektika Marx javított változatában, mint a hegeli eredetiben. Ha ugyanis a fogalmak csak a történelmi valóságok intellektuális formái, akkor ezek a formák, egyoldalúak, elvontak és hamisak, ahogyan vannak, az igazi egységhez tartoznak, mint valódi aspektusai. Hegel ’s állításai a terminológia ezen problémájáról a Fenomenológia így még igazabbak is, mint azt Hegel maga gondolta, amikor ezt mondta: “Csak a szubjektum és a tárgy egysége ’, a ‘véges és végtelen ’, a ‘ lét és gondolkodás kifejezései stb. az a hátránya, hogy az ‘ objektum ’ és a ‘ tárgy ’ jelentése ugyanaz, mint amikor létezel azon az egységen kívül, szóval hogy az egységen belül mást jelentenek, mint a kifejezésük: így a hazugság sem mint hamis, már nem az igazság pillanata. #8216hamis ’ és ‘nem hamis ’. Amikor Marx professzionális bontói kritizálják fogalmi szigorának hiányát ’ és a képalkotást, és nem a#8216definíciókat, stb. Hegel ’s ‘logikus üvöltők ’ Hegel -kritikájában. Csak azt bizonyítják, hogy teljes mértékben képtelenek felfogni még a dialektikus módszer ABC -jét is. A dialektikus ebből a kudarcból nem azt a logikus következtetést vonhatja le, hogy konfliktusba kerül a különböző tudományos módszerek között, hanem abban, hogy jelen van egy társadalmi jelenség és hogy társadalomtörténeti jelenségként felfogva egyszerre cáfolhatja és dialektikusan meghaladhatja.


Georg Lukacs ’ Filozófia

Lukács a Történelem és osztálytudat című híres könyvében feltárja a marxizmus megértését és fejlődési irányát. Itt olyan fogalmakat és kategóriákat alakít, mint a teljesség, a közvetítés, az osztálytudat, a megigazulás, a forradalmi téma. Alapvető megközelítése a szubjektum-objektum azonosságán alapul, és az elmélet-gyakorlat egységként is nyilvánvaló.

Később Lukács elutasítja vagy megváltoztatja az általa itt bevezetett fogalmak és perspektívák némelyikét, de ennek ellenére Lukács munkája befolyásos volt mind a marxizmuson belül (különösen a nyugati marxizmusban), mind azon kívül (különösen az ideológia és az elidegenedés elméletében) viták).

Lukácsban a téma és a gyakorlat hangsúlyozása nyilvánvaló az értelmi fejlődés minden szakaszában. Kísérlete, hogy a marxizmust újraértékelje Hegel útján, bizonyos értelemben ennek az elmélet-gyakorlat egységnek a létezéséből és a szubjektum-tárgy azonosságából fakad, mint alapja Hegelben. Lukacs megpróbálja materialista helyzetbe hozni Hegel történelemelméletét Marxon keresztül. Nem lenne helytelen azt állítani, hogy Lukács megpróbálta megalapozni a történelem nem teleologikus megértését anélkül, hogy feladta volna a téma fogalmát.

A történelem és az osztálytudat után Lukács különösen Marx politikai gazdaságtan -kritikájára összpontosít, és reflektálni kezd rá. Tagadja a szubjektum-tárgy identitással kapcsolatos elképzeléseit egy új megérzésben, amelyet a könyvhöz írt a hatvanas években, ezzel kifejezve az extrém szubjektivizmus iránti hajlamát. Fő érveit a szubjektív gondolkodás hatása alatt látja. Kijelentik, hogy Lukácsnak materialistabb és objektívebb gondolkodási irányultsága van, és a Társadalmi lét ontológiája című könyvét, amelyet nem tudott befejezni, bár körülbelül 2000 oldal volt, ennek az irányultságnak a jeleként tekintik. Ezekkel a változtatásokkal és önkritikákkal meg kell jegyeznünk, hogy Lukacs és a marxista keresés fő kérdése az az erőfeszítés, hogy a történelem nem teleologikus elképzeléséhez jussunk el anélkül, hogy feladnánk a témát.


Georg Lukács újragondolva: Kritikus esszék a politikában, a filozófiában és az esztétikában

Michael J. Thompson (szerk.), Georg Luk és aacutecs felülvizsgált: Kritikus esszék a politikában, a filozófiában és az esztétikában, Continuum, 2011, 253 oldal, 130,00 USD (hbk), ISBN 9781441108760.

Értékelte: Max Pensky, Binghamton University

Ez az antológia Georg Lukról és aacutecsről (1885-1971) a magyar marxista teoretikusról, filozófusról és irodalomkritikusról szóló másodlagos irodalom jelenlegi hullámának része. Luk & aacutecs munkája és szellemi öröksége, mindig összetett és provokatív, valójában soha nem kívánt figyelmet, de az elmúlt években új lendületet adott a munkájával való újbóli elköteleződéshez az irodalomtudomány, ahol az irodalmi realizmus elmélete és az irodalmi modernizmussal szembeni mindenféle ellenállhatatlan ellenállás rezonál a neorealista esztétikával, valamint a társadalmi és politikai elméletekkel, ahol Axel Honneth közelmúltbeli újbóli kisajátítása a reifikáció központi koncepciójáról megújult kritikus beszélgetést kezdeményezett arról, amit Luk & aacutecs tett és nem az átstrukturálást jelentette, és azt, hogy a koncepció mennyire képes túlélni az átültetést olyan elméleti éghajlaton, amely messze más, mint Luk & aacutecs sajátja. [1] Az "újragondolás" (tehát Luk és aacutecs ' magyar diákok egy korábbi antológiája, amelyet "értékelni" választott [2]) ezért megfelelő kifejezés.

Thompson antológiája három részre oszlik. A Luk & aacutecs filozófiai örökségről szóló első rész Stephen Eric Bronner értelmes és kiterjedt Luk & aacutecs intellektuális és politikai pályájának bonyolult feltárásával kezdődik, ami egy megfelelő bevezető esszé, mivel Luk & aacutecs dialektikus olvasata a marxizmusról hatékonyan feltalálta A "nyugati marxizmus", hanem a Luk & aacutecs és a véget nem érő nézeteltérések alapvető feltételeit is lefektette gyakorlatilag minden marxista gondolkodóval, akivel a huszadik század folyamán kapcsolatba lépett. (Az egyik különleges Newton-Leibniz, Darwin-Wallace egyidejű incidensben, Luk & aacutecs ' Történelem és osztálytudat gyakorlatilag pontosan egybeesett Karl Korschéval A marxizmus és a filozófia ez utóbbit gyakorlatilag elfelejtik.) Míg Bronner fejezete rekonstruálja a Luk & aacutecs kommunizmus kalandjainak kérdéseit és személyiségeit, áttekintése nem foglalkozik mélyebben a filozófiai kérdésekkel - konkrétan nem foglalkozik filozófiai szinten Luk & aacutecs & #39 Hegel előirányzatát, még akkor is, ha jól rekonstruálja, hogy ez az előirányzat végleges volt Luk & aacutecs figyelemreméltó (és néha sajnálatos) politikai pályája szempontjából. Tom Rockmore & quot; Luk & aacutecs és Marx helyreállítása a marxizmus után & quot Az ész megsemmisítése feltárja kritikai válaszát a posztidealista német filozófia irracionalista áramlatára Nietzschétől Heideggerig. Végül Michael L & Oumlwy fejezete Luk & aacutecs fő filozófiai munkájának fogadtatásának történetét lebilincselő történetet tárja fel, Történelem és osztálytudat, a marxista munka- és osztályharc-elmélet magisztratív újraolvasása Hegel szemüvegén keresztül, amely a könyv kritikus elméletének felemelkedésére és a marxizmus filozófiai kisajátításának ötletére nézve oly befolyásosnak bizonyul, azonnal elítélte az ötödik Cominterm-kongresszus 1924-ben, évtizedekkel később maga Luk & aacutecs közismerten elutasította a mű filozófiai alapjainak nagy részét, különösen a könyv központi állításának dialektikus szívét: a globális proletariátust, mint a történelmi folyamat tárgyát. .

Évekig azonban felmerült az a kérdés, hogy miért tűnt Luk & aacutecs nemnek eppur si muove defense before Zinoviev's tribunal remained open. In 1996, Lukács' unfinished and voluntarily unpublished manuscript on Tailism and the Dialectic was published, documenting that he did indeed mount a vigorous defense of History and Class Consciousness against the Party's ideological enforcers. Löwy, among the great interpreters of Lukács, brilliantly explores this complex story. Löwy frames his reading of the rediscovered text with a detective's simple question: "Now that we know that Lukács found it necessary to defend History and Class Consciousness against his 'orthodox' Marxist critics . . . the obvious question, curiously not raised by the editors (both of the Hungarian and English edition) is why did he not publish it?" (66). The answer(s) Löwy develops to this question, while too complex to be summarized here, lead to a deep engagement with the trajectory of Lukács' post-History and Class Consciousness political theory. Löwy argues that Tailism and the Dialectic amounts to a declaration of faith to the core politikai commitment of Lukács' dialectics: that subjectivity, in the form of class-consciousness, had to be preserved against Party Marxism's deeply anti-intellectual faith in a jejune "objectivity" that would generate utopian outcomes if only intellectuals would follow behind it -- the 'tailism' that Lukács condemns in the unfinished manuscript.

The book's second section, "Extending Aesthetic Theory," reconsiders the multiple debates engendered by Lukács' attacks on aesthetic and literary modernism and his defense of realism in the course of his long post-war career as a sort of professional defender of socialist culture and aesthetics. Here we have an extended reflection on the famous Adorno-Lukács debates over aesthetic theory by the great literary theorist and historian Peter Uwe Hohendahl a study of Lukács' poetics of the novel by Werner Jung an engaging study of Lukács' theory of literary history by the Hungarian philosopher János Keleman, and a study of Lukács' fascination with the historical novels of Walter Scott by Norman Arthur Fischer.

In this section, Hohendahl's essay, "The Theory of the Novel and the Concept of Realism in Lukács and Adorno," stands out as the core of a bold reassessment of a by-now hackneyed personal enmity and philosophical gulf. Challenging the standard view that Adorno could find value (even negative) only in Lukács' work up to and including History and Class Consciousness, Hohendahl demonstrates that Adorno's own reading of the theory of the realist novel, and of literary and aesthetic realism as such, remains in profound dialogue with Lukács' work, and with the implications of that work for the deeper theoretical questions of the social context of literary representation, even as he dismisses Lukács' realist theory of the 1950s. In this way Hohendahl demands a revision of a confrontation that has become emblematic of the fate of Western Marxism: Lukács' work remained alive for readers of critical theory largely as a one-dimensional foil for Adorno's aesthetic theory, an undialectical posture that neither author could have condoned.

The anthology's third section, "Perspectives on Critical Theory," continues this contrastive work: Konstantinos Kavoulakos' opening essay, "Back to History? Reinterpreting Lukács' Early Marxist Work in Light of the Antinomies of Contemporary Critical Theory," refers to familiar criticisms of the shortcomings of Habermas' discourse-theoretical revision of the projects of critical theory in order to suggest that Lukácsian thought, mutatis mutandis, offers help in addressing the charges of formalism and proceduralism in Habermas's theory, and the resulting problem of a lack of traction on the substantive ethical context of modern life. Kavoulakos' chapter attempts to rescue Lukács' philosophy of history from the complementary misreadings of a no-longer tenable idealism on one side and an "empirically refutable futurology" (162) on the other. The revised version emphasizes an open history as the site of "a nonmechanistic emergence of a qualitatively new form of consciousness and a corresponding social practice as the concrete embodiment of effective human freedom," a claim that remains entirely indeterminate until some further claim is made of the precise subject or subjects of such a new form, which is just the question at hand. Absent a retrograde claim for the factual emergence of a global proletariat, an updated Lukácsian world history is left with

nothing but the classical idea of Enlightenment, the idea of enlightening people about their real conditions of existence and the application of this knowledge to the field of politics and the social practice of citizens. If today it strikes us as outrageous it is because -- despite the 'democratic' spirit of our age -- we have, to a great extent, lost faith in the power of deliberate agency. (162)

Maybe, but the recasting of Lukács' difficult philosophy of history into this anodyne version of Enlightenment (which I think few political theorists would find outrageous) also loses touch with the distinctive and productive problem of Lukács' approach, which is to identify a macro-subject of a 'new form of consciousness' in a way that is free both of the baggage of metaphysics and the inconvenient truth of the 'empirical consciousness' of the actual people involved. Kavoulakos' solution here is to claim that Lukács means by "proletariat" less a determinate class of actual persons than a "folyamat whereby the universal breaks forth in history" (163) a "theoretical mask" meant to denote how social processes open up objective possibilities for effective insight with practical implications on the part of a macro-subject to-be-determined. This solution -- and the request that we train ourselves to see social processes where we would prefer to see "mere" facts -- is one Lukács himself was perhaps excessively fond of. It's not clear to me whether such a reformulation advances the philosophical problem especially. But it certainly runs the risk of adopting the worst of both sides of this antinomy.

Andrew Feenberg's contribution, "Reification and its Critics," like Hohendahl's, stages a serious reformulation of the standard account of Adorno's critiques of Lukács. Just as Hohendahl obliges us to re-think the very concept of realism, so Feenberg presents us with a richer and stranger version of an already rich and strange concept: reification. Taken as the global, structural circumstance in which intersubjective relationships can only appear as relationships between objects while objects take on person-like qualities in their relation to one another, Lukács' concept captures both the large-scale and small-scale, both the structural and psychological qualities of what it is like to live in a wrong world. Of course, the problem as Adorno insisted was that a genuinely dialectical account of reification cannot simply arrest the interpenetration of subject and object at a normative Archimedean point of one's own choosing, as he claimed Lukács consistently did by 'siding with the subject.' Adorno always insisted that Lukács remained to the end an idealist, and that the concept of reification could only maintain the critical function Lukács ascribed to it through an idealist short-circuiting of a stringent dialectical reading.

Feenberg argues that this Adornian criticism overextends its credit, creating a straw man out of Lukács' original conception of reification. For Feenberg, reification offered Lukács a distinctive solution to a familiar problem: the fact-value distinction and its role in the production of critical social philosophy. As both a psychological state and a structural feature of capitalist societies, reification, as Feenberg deftly shows, is in fact dialectical through and through, as is its possible overcoming:

Reification is not overcome by its opposite -- will -- but by its determinate negation: 'the forms of mediation in and through which it becomes possible to go beyond the immediate existence of objects as they are given, [must] be shown to be the structural principles and the real tendencies of the objects themselves.' This is the resolution of the antinomy of fact and value that seems inevitable under the horizon of reification. The facts are no longer rigid barriers to the realization of values but have become fluid as values enter reality as a living force (181).

Honneth's well-known recent reconsideration of the concept of reification proposes to repurpose it as a tool for the larger project of overcoming the excessive proceduralism of Habermasian discourse theory. In Honneth's case, this demands a theory of social pathologies with real psychological and affective ramifications for persons, rather than a description of misfired communicative processes. In "Returning to Lukács," Timothy Hall analyzes Honneth's appropriation and chides him for an 'idiosyncratic' reading of the concept a familiar strategy that attempts to excise a useful conception from its context to repurpose it for aims foreign to it.

This is of course a criticism to which Honneth might reasonably reply that Bármi reconceptualization of Lukácsian reification will be idiosyncratic if it intends to strike out beyond the highly distinctive uses to which Lukács' critical theory puts it. For Hall, however, Honneth's conception of reification as a form of systemic 'forgetting of recognition' is so fixated on avoiding the Lukácsian discourse of the collective subject of domination that it unnecessarily deprives reification of much of its critical power by divorcing the concept from its place in a diagnosis of the crisis of political agency as such. (197) By "filleting" reification fromHistory and Class Consciousness and adapting it to the purposes of a theory of recognition, Hall argues that Honneth has effectively turned reification from a category of political domination to a negative concept in a moral philosophy, for which 'recognition' provides the foundational norm. And recognition is not a norm that Lukács would have been inclined to grant much in the way of practical power.

For Hall, Honneth's recognition-theoretical reformulation of Habermasian proceduralism does little to correct the underlying transcendental ambition of a critical theory: basing a norm of rationality in the most fundamental (read: unmediated) forms of human interaction, a fixed star that Lukács' open and improvisational conception of political praxis would hardly tolerate. Moreover, as Frederick Neuhouser points out in his review of Honneth's Reification in these pages,[3] Honneth's argument that reified relationships to self, others, and world are in some important sense conceptually interdependent and equivalent threatens to flatten reification into a mere negation of recognition in all its forms: where reification is at heart a radicalization of Hegelian epistemology, Honneth's appropriation implies that reification is simply an inability to care in the Heideggerian sense. Otherwise it is not possible to understand what Honneth could mean by "recognition" of objects in the world. What remains at issue -- and unresolved -- is therefore whether reification is in essence an intersubjective phenomenon of failed recognition that "carries over" in important ways toward our attitudes toward the objective world or -- what Lukács himself argues -- whether reification properly understood indicts as dominative the very possibility of generating a stable account of a subject-object relation given the implications of the commodity form both for objectivity and for subjects.

The section concludes with two final chapters: Katie Terezakis' chapter on "Living Form and Living Criticism" explores Lukács' early Soul and Form and finds in Lukács' philosophical romanticism a comportment toward his critical objects that carries through his work and that bears on the current situation of 'professional critics' within the academic institution finally, Thompson writes on "Ontology and Totality: Reconstructing Lukács' Concept of Critical Theory."

The editing of scholarly anthologies falls into that class of labor-intensive productive activities that disappear in the final product when done well. This is unfortunately not the case in Lukács Reconsidered. Editorial lapses, both on the part of the editor and the publisher, detract from the book's usefulness. Thompson's oddly perfunctory editor's introduction offers little in the way of perspective on emerging trends in Lukács scholarship of which it is so clearly a part. Indeed the introduction's opening statement, that "It is perhaps one of the greatest losses of contemporary intellectual life that the writings of Georg Lukács have fallen into almost total neglect," apart from its hyperbole, is patently incorrect, as the very essays and authors he anthologizes amply document. (The opening sentence of Timothy Hall's contribution to this anthology - "In recent years there has been a revival of interest in the social and political thought of Georg Lukács across a range of disciplines" -- might on its own have signaled the inappropriateness of Thompson's opening claim!)

How the reconsideration of Lukács on offer here relates to other recent projects -- Honneth's reappropriation, of course, as well as Timothy Bewes' Reification or the Anxiety of Late Capital from 2002 -- the reader must determine for herself.[4] In any case, evidence for an emergent new Lukács scholarship is available quite close by, since Continuum Press itself is the publisher of another Lukács anthology, also from 2011 and edited by Bewes and Hall, that tracks in close parallel to much of the work done here and can be read very profitably in tandem with the current work.[5] In fact, Bewes and Hall's excellent editors' introduction offers a lucid and comprehensive view of the recent reappropriation of Lukács' work that could be profitably consulted as an introduction to the present volume as well.

The absence of a perspective-granting introduction is not a fatal lapse in an anthology nor is the unevenness of the quality of the contributions. Not every essay can be a home run, and Lukács Reconsidered, despite the superb contributions of Löwy, Hohendahl, and Feenberg, contains chapters that ought to have been returned for shortening, clarification, or more. Again, this is hardly uncommon and not necessarily ruinous, as any anthology editor will likely agree. Far more serious are editorial lapses that compromise the scholarly usefulness of the book as a whole, a goal high on any list of an anthology's purposes, above all one aspiring to reconsider and rejuvenate the work of an unjustly marginalized author. Here I mention only the two most glaring of a number of editorial miscues. Jung's essay on "Time -- The Corrupting Principle: A Short Apology for Georg Lukács' Poetics of the Novel" is the victim of a translation from the German so bungled that a forensic reading is the only viable option for the reader attempting to wring meaning from it. Stanley Aronowitz's short chapter on Lukács Destruction of Reason, while staging an important argument for Lukács' status as a forerunner of criticisms of philosophical postmodernism, is so marred by typographical errors, misprints, elisions, and other flaws that it is difficult to believe that the essay was at any point actually copy-edited. Given the absence of notes, references, and bibliography, the chapter is rendered nearly useless as a scholarly resource.

Readers will have to cope with these infelicities while they profit from the considerable number of strong essays that make their way into the volume.

[1] Axel Honneth, Reification: A New Look at an Old Idea (Oxford: Oxford University Press, 2008).

[2] Agnes Heller (ed.), Lukács Revalued (Oxford: Basil Blackwell, 1983).


Making and Unmaking Capitalism

Fortunately, the job of criticizing reification does not depend solely on socialists: Lukács argued that every crisis is capitalism’s own self-criticism. The critique of reification reveals that capitalism is not a system of natural laws, but is in fact a historically contingent expression of the lifestyle of the bourgeoisie. If not natural, capitalism was made: what has been made can be unmade. The unmaking of capitalism, however, requires two things: firstly, a subject capable of re-making the world and secondly, a subject whose position allows it to tudni the world that it is re-making.

Like Marx in his early revolutionary writings, Lukács nominated the proletariat for this task. He did so for two reasons. Firstly, the proletariat termel value — thus, the reified labor power of the proletariat is the essence of capitalism’s dynamism. More than this, this labor produces everything, from the plastic in a riot cop’s shield, to the programming that underpins the internet, to medicine and housing. The proletariat — like no other class — is in a position to shut everything down.

Shutting everything down requires motivation. Lukács proposed that the germ of such a motivation exists in the experience of total objectification during the working day. Of course, there are many ways to reduce someone to an object. A slave is made an object by a brutally coercive social system. Women are objectified by sexism. Prisoners are treated as objects to be managed and controlled. What is different with the proletariat is that workers are agents in their objectification. We will ourselves to go to work. Thus, even in our deepest objectification, we preserve a remainder of subjective freedom. This was why Lukács described the proletariat as a class of self-conscious commodities.

This provides the precondition — but not the full conditions — for class consciousness. So, when Lukács described the proletariat as the “subject-object of history,” that is, as the collective subject that has the power to transform the world, he was not arguing that this is an actual fact. He was well aware that full class consciousness (i.e., the majority of the proletariat actively and knowingly transforming society) is an exceptional event that can only emerge in the context of deep crisis and tension.

The proof of a theory such as this can only be found in practice. Such a relationship between theory and practice explains the meaning, for Lukács, of philosophy the purpose of which is to foster revolutionary praxis.


György Lukács

György Lukács was a Hungarian Marxist philosopher, aesthetician, literary historian and critic. He is a founder of the tradition of Western Marxism, an interpretive tradition that departed from the Marxist ideological orthodoxy of the Soviet Union. He developed the theory of reification, and contributed to Marxist theory with developments of Karl Marx&aposs theory of class consciousness. He was also a philosopher of Leninism. He ideologically developed and organised Lenin&aposs pragmatic revolutionary practices into the formal philosophy of vanguard-party revolution.

His literary criticism was influential in thinking about realism and about the novel as a literary genre. He served briefly as Hungary&aposs Minister of Culture as part of the government o György Lukács was a Hungarian Marxist philosopher, aesthetician, literary historian and critic. He is a founder of the tradition of Western Marxism, an interpretive tradition that departed from the Marxist ideological orthodoxy of the Soviet Union. He developed the theory of reification, and contributed to Marxist theory with developments of Karl Marx's theory of class consciousness. He was also a philosopher of Leninism. He ideologically developed and organised Lenin's pragmatic revolutionary practices into the formal philosophy of vanguard-party revolution.

His literary criticism was influential in thinking about realism and about the novel as a literary genre. He served briefly as Hungary's Minister of Culture as part of the government of the short-lived Hungarian Soviet Republic.


What We’ll Lose

The Lukács Archívum is a unique research facility.

Visitors pass through the very rooms Lukács lived and worked in from 1945 until his death in 1971. The apartment — which ironically overlooks Szabadság híd (Liberty Bridge) on the banks of the Danube — holds not only his manuscripts but his entire library, complete with his annotations. The scholars who have worked at the facility throughout the years have collected more or less everything ever published on the great Marxist theorist.

But the archive will lose its most valuable asset when the MTA removes the manuscripts. One example offers us a glimpse of their value.

One of Lukács’s most significant theoretical accomplishments was his theorization of the social impacts of commodity production. Under this system, finished products are isolated from the workers who create them. Labor under capitalism is degrading and monotonous it turns workers into machines. The entire process is designed to maximize profit, transforming the qualitative dimension of human experience — labor — into a mennyiségi measure of time. “Here,” Lukács wrote in History and Class Consciousness, “the personality can do no more than look on helplessly while its own existence is reduced to an isolated particle fed into an alien system.”

Despite being a product of human labor, commodity production only expresses itself in inhuman social mechanisms — money, markets, capital, and wages. These take on lives of their own, appearing as natural, hostile, and law-abiding systems that no one can comprehend, let alone control.

Once it becomes universal, this logic subordinates all spheres of human existence to its mathematical rationality. An abstract, formal code designed to process thousands of cases governs a legal system charged with making life-and-death decisions. Politics, separated from everyday life, begins to appear unalterable. Giant chasms divide these worlds, and each sphere of existence seems independent from the other.

Lukács would later repudiate these positions under pressure from the Comintern — first, with Zinoviev at the helm, then later under Stalin. His radical views did not fit with the Thermidorian reaction taking place inside the both the Soviet Union and the international Communist movement.

To date, his clearest attempt to justify himself appears in the 1967 introduction to History and Class Consciousness. There, Lukács argues that he failed to distinguish between objectification (labor) and alienation (a mystified form of that labor).

When I visited, however, Mari Székely, the last remaining employee, informed me of a series of unpublished manuscripts from 1933, written during the early years of Lukács’s Moscow period. In one of these texts, Lukács begins to reassess some of his earlier claims in light of his encounter with Marx’s 1844 Economic and Philosophical Manuscripts. The publication of this essay in a forthcoming collection — along with other previously untranslated material from 1924–33 — will clarify and deepen the terms of this debate, shedding further light on Lukács’s theoretical shift and uneasy reconciliation with Stalinism.

This discovery represents just one untraveled path in a vast labyrinth that has yet to be fully explored.


György Lukács > Quotes

&ldquoيصف هيجل، في "علم نماذج الأعمار" الموقف العقلي للمراهقة بالطريقة التالية: "إن المراهقة تحل الفكرة المتحققة في العالم بطريقة تعزو بها إلى نفسها تحديد الجوهري الذي يخص طبيعة الفكرة – الحق والخير – في حين أنها تعزو العارض والطارئ إلى العالم".

إن وجود معظم الرومانتيكيين موسوم بخاتم الإرادة المأساوية-الهزلية في تأييد هذا الموقف العقلي للمراهقة. وأقصد بشكل خاص الذين أتيحت لهم الفرصة ليعيشوا، أثناء شبابهم، فترة بطولية، "أسطورية" من التاريخ. إن الرومانتيكيين يرفضون أن ينثنوا أمام الضرورة التي تريد أن يخلف نثرُ التحقيق والإنجاز شعرَ الانقلاب أو السرية البطولية. يشعرون بالقرف، وكأنهم كمراهقين على عتبة النضج – كما يثير هيجل في كتابه المذكور – من الاهتمام بالمشكلات المحددة التي يميل الواقع إلى فرضها عليهم.

&ldquoإن ثلاث زمر رئيسية تنتج عن هذا الموقف التاريخي [التطورات التاريخية التالية على الثورة الفرنسية واللاحقة على هزيمة ثورة 1848، لجهة علاقتها بالفلسفة]. فالبحث عن الموضوعية هو المسيطر في ميدان نظرية المعرفة، وهناك محاولة لإنقاذ الحرية والشخصية على صعيد الأخلاق، وأخيرًا فإن هناك شعورًا بالحاجة إلى آفاق جديدة في المعركة ضد العدمية، من وجهة نظر فلسفة التاريخ.

والصلة بين هذا الزمر الثلاث من المشاكل وثيقة جدًا ويتوجب فلسفيًا أن تحل معًا.

إن مفهوم تبادل التأثير المشترك ولا انفصال المطلق عن النسبي، هذا المفهوم الذي أنشأه هيغل وأقامه ماركس على أسس عادلة، هو وحده القادر على إيجاد حل لزمر المشاكل الثلاث. إن مشكلة موضوعية المعرفة لم تحل إلا بالنظرية الجدلية للوعي الإنساني العاكس لعالم خارجي موجود بشكل مستقل عن الذات، وهذا المذهب هو الذي يجيب أيضًا على المشكلة المطروحة في نظرية المعرفة من قبل وظيفة الذاتية والطابع المطلق لمعرفتها دون إلغاء موضوعية العالم الخارجي. ويظهر الطرح العيني، المادي-الجدلي للمسألة، علاوة على ذلك وظيفة الذاتية في التاريخ؛ باعتبارها وظيفة للفعالية الإنسانية العينية في تظور الإنسانية وخلقها الذاتي. وهكذا تظهر مشكلة الشخصية كعنصر من عناصر علم اجتماع تاريخي عام.

أما فيما يخص أخيرًا العدمية، فإنها مرتبطة أوثق الارتباط بجميع هذه المسائل [وتنحل ضمنًا بحلها]، و[ترتبط] قبل كل شيء بالوعي، الذي يميل التطور التاريخي أكثر فأكثر إلى فرضه على البشر؛ وعي الطابع الانتقالي لأسس وجودهم الاجتماعي والفردي. وهذا الوعي، المجرد من كل منظور عيني حقيقي هو الذي يولد العدمية. إن الضرورة الاجتماعية لولادة الأساطير تفسر، على الصعيد العقائدي، بعدم قدرة المفكرين على القطيعة الجذرية مع بقايا الفلسفة اللاهوتية. إن الإبقاء على هذه التصورات اللاهوتية في الأصل يشكل جزءً من الجهد - اللاواعي غالبًا - الذي يتوجب عليه أن يمنع تحقيق العقيدة لنتائج تنبع من الطابع الانتقالي للمقومات الاجتماعية للشخص الإنساني".

من مقدمة الكتاب (باقتطاع من سياق طرحه عن الوجودية دون إخلال بالمضمون).
ترجمة: جورج طرابيشي&rdquo
― György Lukács, ماركسية أم وجودية؟


Nézd meg a videót: La identidad humana - Jordan B. Peterson y Miklos Lukacs (Június 2022).


Hozzászólások:

 1. Venjamin

  No, it doesn't take off!

 2. Tasi

  Véleményem szerint elismeri a hibát. Meg tudom védeni az álláspontomat. Írj nekem a miniszterelnökbe, megbeszéljük.

 3. Harrington

  A legtöbb pontot érik el.Remek ötlet, egyetértek veled.

 4. Normand

  Jól sikerült, milyen szükséges kifejezés ..., a kiváló ötlet

 5. Xipilli

  Figyelemre méltó, nagyon jó információÍrj egy üzenetet