Cikkek

A sikító múmia rejtélye

A sikító múmia rejtélye


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Az ókori Egyiptomban a mumifikációt világosan meghatározott rutinok és vallási rituálék segítségével végezték. Az 1881 -ben talált azonosítatlan múmiát azonban nem a szokásoknak megfelelően készítették el. Sőt, amikor testét 1886 -ban kibontották, a régészek szembesültek a sikolyban eltorzult arc szörnyű, tátongó arcával. Az aktív kárhoztatásnak látszó férfinak a múmia olyan szarkofágban volt, amely nem viselt semmilyen nevet vagy azonosító jelet. Mivel nem lehetett tovább lépni, az „Ismeretlen ember E” -t, ahogy hívták, a kairói múzeumban tárolták. Több mint 100 évvel később egy egyiptológusok csapata a National Geographic kíséretében újra megnyitotta az Ismeretlen férfi E ügyét, aki „sikító múmia” néven vált ismertté.

1881 -ben rendkívüli leletre bukkantak egy feltűnő barlangban, DB320 néven, 483 km -re délre Kairótól Deir El Bahri -ban. Egy 45 láb (14 m) függőleges tengely és a végtelennek tűnő folyosók végén 40 múmiát fedeztek fel, köztük Unknown Man E. Abban az időben a Sikolyó múmiát alig vették észre, mivel ő volt Egyiptom leglegendásabb uralkodói között: Ramszesz II fáraó, I. Seti fáraó és Thutmose III, a hódító fáraó. "Ezek voltak az igazán nagy nevek az ókori egyiptomi történelemben" - mondta Dylan Bickerstaffe, a National Geographic által konzultált egyiptológus.

A DB320 helye Deir el Bahari -ban, ahol több mint 40 múmiát találtak

Mindegyiket együtt találták meg, eltávolították piramisaik pompájából a Királyok Völgyében. A szakértők úgy vélik, hogy a Ramesside -időszak végén a sírrablás komoly aggodalomra ad okot. Végül a fenyegetés olyan nagy lett, hogy maguk a királyi múmiák is veszélyben voltak. A főpapok tehát összegyűjtötték, milyen királyi családokat tudtak, és elküldték őket erre a távoli, kedvezőtlen temetkezési helyre. A múmiáktól megfosztottak bármi értékeset, azonban megtartották az ókori egyiptomiak számára legértékesebb vagyont: a nevüket. A név nélküli testnek nem volt identitása, és így soha nem juthatott el a túlvilágra. Emiatt egyes szakértők úgy vélik, hogy az Unknown Man E -t, akinek szarkofágja nem rendelkezik azonosító jelzőkkel, szándékosan átkozták, hogy az örökkévalóságot a pokolban töltse.

Az Ismeretlen ember múmiája (The Screaming Mummy)

Az Ismeretlen férfi E újbóli vizsgálata előtt három prominens elmélet létezett személyazonosságával kapcsolatban. Az egyik úgy vélte, hogy a férfi egyiptomi, aki meghalt, miközben kormányzóként szolgált külföldön valahol Egyiptom hatalmas birodalmában. Ha a férfit a kezdők csak részben temették volna el a megfelelő szokásokkal, az megmagyarázná azokat a sajátos tulajdonságokat, mint például az égetetlen mész használata a test kiszáradására. Ez megmagyarázza a kecske/juh bőrét is a testen. Az egyiptomiak számára a kecskék/juhok tisztátalan állatok voltak, a bőrüket pedig egy holttestre borítani szennyeződés volt, ami miatt az elhunyt nem tud belépni a túlvilágra. A világ más részein azonban annak idején a kecske/juhbőr borítása a temetkezési szokások gyakori része volt, mivel az ilyen bundákat gyakran használták ruházathoz és takarókhoz az élők körében. A dokumentumfilm végére ez az elmélet hiteltelenné válik, mivel az Ismeretlen ember E jelen van a királyi családban, és mert az azonosító jelzők hiánya szándékosnak tűnik.

Egy másik, hasonló elmélet szerint az Unknown Man E külföldi herceg volt, aki Egyiptomban halt meg. Az eltérő nemzetek háborúja miatt nem tudták időben biztonságosan hazaszállítani, így Egyiptomban temették el. Ez azonban nem magyarázza a múmia elhelyezését és a név sértő hiányát. A dokumentumfilm azt mutatja, hogy a csontváz maradványainak CT -vizsgálata azt jelzi, hogy a férfi határozottan egyiptomi volt, és koponyáján még az egyiptomi királyi család néhány jellegzetes vonása is volt, mint például az alak, az arányok, a koponya nagy távolsága a homloktól a fej hátsó részéig, és mélyedés a koponya tetején.

A dokumentumfilm arra a következtetésre hajlik, hogy az Ismeretlen férfi E a királyi család tagja volt, aki Ramszesz III halála körül kiesett a kegyelemből. Ez arra utal, hogy a Sikoly ember nem más, mint Pentewere herceg, a fáraó megszégyenített fia, akit azzal vádoltak, hogy megtervezte apja meggyilkolását.

„Két erő hatott erre a múmiára: az egyik, hogy megszabaduljon tőle, a másik pedig, hogy megpróbálja megőrizni” - mondta Bob Brier, a New York -i Long Island Egyetem régésze, aki idén megvizsgálta a holttestet.

Mummy of the Unknown Man E („The Screaming Mummy”) a DB320 -ban, talán Pentawer herceg, a 20. dinasztia III. Ramesses fáraó fia.

A papirusz dokumentumai egy tárgyalásról szólnak, amelyet valamikor 12 körül tartottak th században Ramszesz III feleségét, Tiye -t azzal vádolták, hogy összeesküdött a fáraó meggyilkolására és fiának, Pentewere -nek a trónra helyezésére. Tiyét és társszerzőit kivégezték. Királyi fiaként Pentewere -nek meg kellett ölnie magát, és inkább mérget ivott. Egyesek úgy vélik, hogy Tiye volt Ramszesz III első felesége, akit félretoltak egy fiatalabb, szebb feleség javára. A második feleség fia, Ramszesz, IV. Ramszesz halála után fáraóként fog uralkodni. Csak homályos történelmi bizonyítékok vannak arra, hogy valaha is létezett egy másik fiú. A jelöletlen sír kiegészítő, örök büntetésként szolgált volna az áruló számára.

Ez csak egy elmélet, de sokan úgy vélik, hogy az Ismeretlen Em -nek befolyásos barátai voltak, akik biztosították volna, hogy halál után megkapja esedékességét, ha csak sietve. „Valamilyen oknál fogva megpróbálták megbizonyosodni arról, hogy nincs túlvilági élete, és egy másik kísérletben valaki törődik vele, és megpróbálta felülbírálni” - mondta Brier.

Megdöbbentő megjelenése miatt ezt a múmia kilétét olyan szigorúan kutatták. A legtöbb egyiptológus azonban egyetért abban, hogy a szörnyű kép csak az eredménye, hogy az elhunyt fej a halál után hátraesett. A régészek DNS -tesztet kívánnak végezni, hogy megerősítsék az Ismeretlen Em és a Ramszesz III közötti családi kapcsolatot.


Pentawer

Pentawer (is Pentawere és Pentaweret) a 20. dinasztia ókori egyiptomi hercege, III. Ramesses fáraó fia és másodlagos felesége, Tiye. [1] Részt vett az úgynevezett "hárem-összeesküvésben", egy cselekményben, amely megöli apját és a trónra helyezi. A tárgyalást követően megölte magát. [2]

Ennek a hercegnek a neve ismeretlen, a "Pentawer" álnév, amelyet a torinói bírói papiruszon kaptak. [3] Ő lett volna a harem haszonélvezője a harem -összeesküvésnek, amelyet valószínűleg édesanyja, Tiye kezdeményezett a fáraó meggyilkolására. [4] Tiye azt akarta, hogy fia a fáraó utódja legyen, annak ellenére, hogy a kiválasztott örökös Tyti királyné fia volt. [5] A bírói papirusz szerint Pentawer azok közé tartozott, akiket bíróság elé állítottak az összeesküvésben való részvételük miatt. Kénytelen volt megölni magát:

Pentawere, akinek ezt a másik nevet adták. Azért hozták be, mert összejátszott Teye -vel, az anyjával, amikor a harem asszonyaival megbeszélte az ura elleni lázadás ügyét. A komornyikok elé helyezték, hogy megvizsgálják, bűnösnek találták, otthagyták, ahol volt, életét vette. [2]: 156

James Henry Breasted azzal érvelt, hogy Pentawer "minden valószínűség szerint csak szerencsétlen eszköz" volt az összeesküvésben. [3] Susan Redford azt feltételezi, hogy Pentawer nemes lévén lehetőséget kapott arra, hogy mérgezéssel megölje magát, és így megmeneküljön néhány más összeesküvő megalázó sorsától, akiket élve elégettek volna, ha hamvaikat az utcára szórták volna. Ez a büntetés erőteljes példának bizonyult, mivel hangsúlyozta árulásuk súlyosságát az ókori egyiptomiak iránt, akik úgy vélték, hogy csak akkor lehet túlvilági életet elérni, ha testét mumifikálják és megőrzik - ahelyett, hogy elpusztítaná a tűz. Más szóval, nemcsak a bűnözőket ölték meg a fizikai világban, hanem nem jutottak túlvilági élethez sem. Esélyük sem lett volna tovább élni a következő világba, és így teljes személyes megsemmisülést szenvedtek. Azzal, hogy megölte magát, Pentawer elkerülhette a második halál súlyosabb büntetését. Ez lehetővé tette volna számára, hogy mumifikálódjon, és továbblépjen a túlvilágra. [6] Egy nemrégiben készült tanulmány az „Ismeretlen férfi E” maradványairól, amelyek jelöltjei lehetnek, azt sugallja, hogy fojtogatás vagy akasztás következtében halt meg. Ha a maradványok valóban az övéi, akkor körülbelül 18-20 éves lehetett halálakor. [7]

Az utóbbi időben Bob Brier egyiptológus újjáélesztette azt a régi hipotézist, hogy a Deir el-Bahari gyorsítótárban (DB320) található "Ismeretlen ember E" híres múmiája valóban Pentawer lehet. [8] A múmia nagyon szokatlan, mert úgy tűnik, hogy gyorsan bebalzsamozott, anélkül, hogy eltávolította volna az agyat és a zsigereket, és egy cédrusdobozba tették, amelynek belsejét durván feltörték, hogy kiszélesítsék. Brier feltételezi, hogy Pentawert nagyon gyorsan mumifikálták, és egy rendelkezésre álló koporsóba helyezték, valószínűleg egy hozzátartozója, hogy megfelelő temetést kapjon. [9]

A későbbi DNS-elemzés alátámasztja azt az elméletet, miszerint a múmia Ramesses fia volt, mivel mindketten osztoznak az apai Y-DNS E1b1a haplogrupban és a felükben. [7]


Ez egy klassz történelmi rejtély, amelyről a mai napig nem hallottam. Az írás eredeti.

1886-ban hihetetlen múmiák tárolót fedeztek fel egy kicsi, figyelemre méltó sírban Deir el-Bahri-ban. Összességében több mint 50 múmiát találtak az egyiptomi királyság tagjaiból, még mindig kidolgozott szarkofágjaikban, szó szerint egymásra rakva a zsúfolt sírban. Az ott talált múmiák alkotják a leghíresebb fáraókat: Seti, Ramesses III, Ahmenhotep és mások.

Hogyan kerülhettek ezek a tisztelt emberek ebbe a kis, többnyire rejtett sírba? Úgy gondolják, hogy i. E. 1000 körül költöztettek oda, hogy megvédjék a királyi halottakat a sírboltozástól. Az Egyiptomi Birodalom hanyatlása során a sírrablások általánossá váltak. Az ókori egyiptomi vallás úgy vélte, hogy egy testét egészben kell tartani, hogy létezzen a túlvilágon (innen ered a mumifikáció kialakulása). Így az ókori Egyiptom papjai legszentebb halottaikat áthelyezték erre a figyelemre méltó sírra, messze a saját sírjaik gazdagságától a Királyok völgyében, hogy rejtve és biztonságban tartsák őket.

A Deir el-Bahri gyorsítótárban található összes múmia közül az egyik különösen szokatlan. Beceneves & quotthe sikoltozó múmia, & quot vagy Ismeretlen férfi E., ez a múmia meglehetősen hátborzongató megjelenéséről nevezetes, szája tátva az örök sikolynak. Tudjuk, hogy férfi volt, és hogy körülbelül 20 éves korában meghalt. Nincs bizonyíték arra, hogy erőszakosan halt meg.

Amikor ezt a múmiát 1886 -ban először kibontották, a vizsgáztatókat megdöbbentette a látottak. A múmiát vastag, fehér paszta borította, később megállapították, hogy natron és oltatlan mész. A Natron egy természetben előforduló só, amelyet a mumifikáció korai szakaszában használt testek kiszáradására használtak, de az égetett mész rendkívül furcsa volt. Valójában az égetett mésznek van soha egy másik egyiptomi múmián találták meg.

Ezenkívül az 1886 -os vizsgáztatók megállapították, hogy a múmia még mindig a birtokában van minden belső szerve (ezt 2012 -ben CT -vizsgálat is megerősítette). Ez is rendkívül furcsa. A belső szerveket mindig eltávolították a hamarosan születő múmiáktól, vallási okokból és azért is, mert a testek belülről kifelé rothadnak, így a baktériumokkal teli belek balzsamozó anyaggal történő helyettesítése elősegíti a múmia megőrzését. De az Ismeretlen ember E összes szerve még ép volt.

Harmadszor, az Unknown Man E -t egy drága cédrusfa koporsóban találták teljesen mentes a jelöléstől, és juh- vagy kecskebőr borítja. Az ókori egyiptomi vallásban egy személy nem léphetett névtelen élet utáni életbe-hihetetlenül fontos volt, hogy a név szerepeljen a sírban és a szarkofágban. Amikor az embert üres koporsóba temették, a papok lényegében elítélték, hogy soha ne lépjen be a túlvilágba. A juh vagy kecske bőrét „tisztátalannak” tekintették, így a bőr borítása a végső sértés.

Lényegében tehát van egy múmiánk, akit valaki nagy költségekkel temetett el, de ennek ellenére helytelenül balzsamozott, és nyilvánvalóan szégyen és elítélés céljából temették el.

Számos elmélet létezik arról, hogy ki lehet a sikító múmia.

Először is: ő lehet a múmia a a királyi család tagja, aki külföldön halt meg. A különös fiakat gyakran küldték háborúba idegen országokban, vagy felügyelőként újonnan meghódított területekre. Ha egy nagyon fontos személy meghal valahol messze, az ottani helyiek megpróbálhatják balzsamozni ugyanúgy, mint az egyiptomiakat, de hiányoznak a megfelelő ismeretek. Ez megmagyarázná a belső szervek helyben maradását és az égetett mész alkalmazását. Ez azonban nem magyarázza meg az üres koporsó és a juhbőr látszólagos méltatlanságát.

Másodszor: ő lehet a idegen herceg, a hettita király fia, aki állítólag Egyiptomba utazott, hogy feleségül vegye a drága távozott Tutanhamon frissen megözvegyült feleségét. Az egyiptomi és a hettita birodalom rivális volt, és gyakran háborúztak hosszú történelmük miatt. Egy ilyen házasság békét teremthetett, és biztonságban tarthatta az utódlást. A történet azonban azt mondja, hogy a herceg hamarosan meghalt, miután belépett Egyiptomba, és ez feldühítette a hettita királyt, aki bosszúból megtámadta Egyiptomot. Ez megmagyarázhatja a furcsa mumifikálási eljárást és a látszólagos elhamarkodott temetést. De egyszer nagyon erős bizonyíték van arra, hogy ezt megcáfolja:

Az Unknown Man E -t DNS -sel tesztelték, és azt találták Ramesses fáraó fia III.

Hogyan lehet végül egy királyi herceg ilyen bizarr temetkezése? A válasz egyenesen a Trónok harca.

Az ősi bírósági dokumentumok szerint III. Ramesses fiát és anyját bíróság elé állították amiért összeesküvést szerzett annak a fiának a trónra helyezésére IV. Ramesses, a kiválasztott örökös helyére. Amióta Ramesses III -at nyilvánvalóan meggyilkolták, ez az összeesküvés sikeres lehetett. A herceget a bírósági iratok Pentawer -ként emlegetik, bár nem ez volt az igazi neve. A dokumentum szerint a herceget bűnösnek találták, és öngyilkos lett.

A Pentawer értelmezi leginkább az elméleteket. Tudjuk, hogy III. Ramesses fia volt, és a királyi család tagja, ami megmagyarázza a drága temetést bűnei ellenére. A furcsa mumifikálási folyamatnak lehet valami jelentősége, ami most elveszett, vagy nagyon gyorsan balzsamozhatták, talán titokban, hogy megakadályozzák anyja sorsát: a test megégett, és a hamvak szétszóródtak, vagyis elveszett örökké, és soha ne lépj be a túlvilágba. Még a halálban is elítélték a herceget üres koporsójával és juhbőr borításával.

Ezt a rejtélyt valószínűleg megoldottnak tartom. Mivel azonban a múmiát azonosítás nélkül találták meg, soha nem lehet véglegesen megoldani. Ha Pentawerről van szó, nem valószínű, hogy eredetileg a királyi család többi tagjával együtt temették el. De 200 évvel később, amikor el-Bahri-ba költöztették, összekeveredett a többi múmiával. Csodálatos irónia, hogy ugyanabban a sírban kötött ki, mint apja, akit valószínűleg meggyilkolt.


A régészek felfedezik a válaszokat a „sikító múmia” mögött

Ez egy rejtély az ókori Egyiptomból, amely évek óta zavarba ejti a szakértőket, de most a régészek azt állítják, hogy megvannak a válaszok a kísérteties „sikító múmia” mögött.

Tutanhamon - A feltárt igazság.

Tutanhamon - A feltárt igazság

Megoldódott az Egyiptomból kiáltó „sikító múmia” rejtélye. Kép: mellékelve Forrás: szállított

Az ókori Egyiptomból származó „sikító múmia” rejtély évek óta zavarba ejti a szakértőket, de a szörnyűséges maradványok titka végre megoldódott.

Amikor a régészek először felfedezték a mumifikálódott holttestet, meglepődve tapasztalták, hogy a rég halott egyiptomi arc eltorzult a kíntól, és úgy tűnik, csendben sikoltoznak. A nap.

Az évek során különféle elméletek hangzottak el annak érdekében, hogy feltárják, ki ez a férfi, és miért tűnt úgy, hogy kínok között halt meg.

Úgy gondolják, hogy a Múmia Pentewere herceg lehet. Kép: Egyiptomi Régiségügyi Minisztérium Forrás: szállított

Az egyik népszerű elmélet szerint Pentewere herceg, III. Ramszesz fáraó és egyik felesége, Tiye fia.

A herceg sikertelenül tervezte, hogy megöli apját, és elfoglalja trónját, és az ősi feljegyzések szerint a terv kudarca és a bíróság elé állítása után öngyilkosságot követelt el.

De a legújabb elmélet kétségbe vonja ezt a magyarázatot.

Dr. Bob Brier, a New York -i Long Island -i Egyetem régésze, aki megvizsgálta a holttestet, azt mondta: “Két erő hatott erre a múmiára: az egyik, hogy megszabaduljon tőle, a másik, hogy megpróbálja megőrizni. ”

Dr. Zahi Hawass, az Egyiptomi Régiségtanács legfelsőbb tanácsából úgy véli, valószínű, hogy a múmia olyan herceg volt, aki szégyent hozott a családjára.

Más királyi családok mellett temették el, de báránybőr borította.

A „sikító múmia” rejtélye régóta zavarba ejti a régészeket. Úgy gondolják, hogy a múmát vagy élve temették el, vagy megmérgezték. Kép: Egyiptomi Régiségügyi Minisztérium Forrás: szállított

Dr. Hawass, a régiségek egykori minisztere azt mondta: “ Az ókori egyiptomiak elméjében, hogy báránybőrrel takarják el, azt jelenti, hogy nem volt tiszta, és rosszat tett az életében.

“Sosem láttunk ilyen múmiát szenvedni. Ez ’ nem normális, és azt mondja, hogy valami történt, de nem tudtuk pontosan, hogy mi. ”

Brier hozzátette: “ Valamilyen oknál fogva megpróbálták megbizonyosodni arról, hogy nincs túlvilági élete, és egy másik kísérletben valaki törődött vele, és megpróbálta felülbírálni. ”

A “Kiabáló múmia ” a héten először látható a kairói Egyiptomi Múzeumban.

Elham Salah, a Régiségek Minisztériumának közleménye szerint ez az első alkalom, hogy a múmiát kiállították, mióta áthelyezték a múzeumba.

Egészen a héten a maradványokat a koporsóban tartották a múzeum tárolójában.


A régészek felfedezik a választ a „sikító múmia” rejtélye mögött

Több mint 100 évvel később az egyiptológusok egy csoportja a National Geographic kíséretében újra megnyitotta az Ismeretlen férfi E ügyét, akit „Sikoly Múmiarejtély az ókori Egyiptomból évek óta értetlenül áll a szakemberek előtt, de a szörnyűséges maradványok titka végre megoldódott.

Amikor régészek először leleplezték a mumifikált testet, és meglepődve tapasztalták, hogy a rég halott egyiptomi arca eltorzult a fájdalomtól, és úgy tűnik, csendben sikoltozva.

Az év folyamán különféle elméletek hangzottak el, hogy kiderüljön, ki ez a férfi, és miért tűnt úgy, hogy kínok között halt meg.

1881 -ben rendkívüli leletre bukkantak egy feltűnő barlangban, amelyet DB320 néven ismernek, 483 km -re délre Kairótól Deir El Bahri -ban. Egy 45 láb (14 m) függőleges tengely és a végtelennek tűnő folyosók végén 40 múmiát találtak, köztük az Unknown Man E.

Abban az időben a Sikoly Múmia alig vették észre, mert valószínűleg Egyiptom leglegendásabb uralkodói közé tartozott: II. Ramszesz fáraó, I. Seti fáraó és III. Thutmosz, a hódító fáraó. "Ezek voltak az igazán nagy nevek a régi egyiptomi történelemben" - mondta Dylan Bickerstaffe, a National Geographic által konzultált egyiptológus. A DB320 helye Deir el Bahari -ban, ahol több mint 40 múmiát találtak

Mindannyian voltak felfedezték együtt, eltávolítva piramisaik pompájából a Királyok völgyében. A szakemberek úgy vélik, hogy a Ramesside -időszak végén a sírrablás komoly aggodalomra ad okot.

Végül a fenyegetés olyan nagy lett, hogy maguk a királyi múmiák is veszélyben voltak. A főpapok tehát összegyűjtötték, milyen királyi családokat tudtak, és elrepítették őket erre a távoli, kedvezőtlen temetkezési helyre.

A múmiáktól jelentős értéket vontak el, azonban megtartották az ókori egyiptomiak számára legértékesebb vagyont: a nevüket. A név nélküli testnek nem volt identitása, és így soha nem érné el a túlvilágot. Emiatt kevés szakértő hiszi, hogy az Ismeretlen Ember, akinek szarkofágja nem rendelkezik azonosító jelzőkkel, szándékosan átkozott volt, hogy az örökkévalóságot a pokolban töltse. /> Az ismeretlen ember múmiája E („The Sikoly Múmia”)

Az Ismeretlen ember E újjáéledt vizsgálata előtt 3 prominens elmélet létezett személyazonosságával kapcsolatban. Az egyik úgy vélte, hogy a férfi egyiptomi, aki meghalt, miközben kormányzóként szolgált külföldön valahol Egyiptom hatalmas birodalmában.

Ha a férfit a kezdők csak részben temették volna el a megfelelő szokásokkal, az megmagyarázná azokat a sajátos tulajdonságokat, mint például az égetetlen mész használata a test kiszáradására.

Ez megmagyarázza a kecske/báránybőr testen való elterjedését is. Az egyiptomiak számára a kecskék/juhok tisztátalan állatok voltak, a bőrüket pedig egy holttestre borítani szennyeződés volt, ami miatt az elhunyt nem tud belépni a túlvilágra.

Az akkori világ különböző részein azonban a kecske/báránybőr borítás a temetkezési szokások tipikus része volt, mivel az ilyen bundákat gyakran használták ruházathoz és takaróhoz az élők körében.

A dokumentumfilm végére ez az elmélet hiteltelenné válik, mivel az Ismeretlen ember E jelen van a királyiaknál, és ennek következtében szándékosnak tűnik az azonosító markerek hiánya.

Egy másik, hasonló elmélet szerint az Unknown Man E külföldi herceg volt, aki Egyiptomban halt meg. Az eltérő országok háborúja miatt nem tudták időben biztonságosan hazaszállítani, így Egyiptomban temették el.

Ez azonban nem tisztázza a múmia elhelyezését és a név sértő hiányát. A dokumentumfilm azt mutatja, hogy a csontváz maradványainak CT -vizsgálata azt jelzi, hogy a férfi minden bizonnyal egyiptomi volt, és koponyáján még az egyiptomi királyi család néhány jellegzetes vonása is volt, mint például az alak, az arányok, a koponya nagy távolsága a homloktól a fej hátsó részéig, és mélyedés a koponya tetején.

A dokumentumfilm arra a következtetésre hajlik, hogy az Ismeretlen férfi E a királyi család egyénisége, aki Ramszesz III halála körül kiesett a kegyelemből.

Ez arra utalna, hogy a Sikoly Az ember nem más, mint Pentewere herceg, a fáraó megszégyenített gyermeke, akit azzal vádoltak, hogy megtervezte apja meggyilkolását.

„Két erő hatott erre a múmiára: az egyik, hogy megszabaduljon tőle, a másik, hogy megpróbálja megőrizni” - mondta Bob Brier, régész a New York -i Long Island Egyetemen, aki idén megvizsgálta a holttestet. Az ismeretlen ember múmiája E („The Sikoly Múmia”) Megtalálható a DB320 -ban, talán Pentawer herceg, a 20. dinasztia III. Ramesses fáraó fia

A papirusz feljegyzések egy tárgyalásról szólnak, amelyet valamikor i. E. Ramszesz III feleségét, Tiye -t azzal vádolták, hogy összeesküdött a fáraó meggyilkolására és gyermeke, Pentewere trónra helyezésére.

Tiyét és összeesküvőt kivégezték. Királyi fiaként Pentewere -nek meg kellett ölnie magát, és inkább mérget ivott. Egyesek úgy vélik, hogy Tiye volt Ramszesz III első házastársa, akit félretoltak egy fiatalabb, szebb feleség javára.

A második házastárs fia, Ramszesz, IV. Ramszesz halála után fáraóként fog uralkodni. Csak homályos történelmi bizonyíték van arra, hogy valaha is létezett egy másik fiú. A jelöletlen sír az áruló további, örök büntetéseként töltötte volna be.

Ez csak egy elmélet, bár sokan úgy vélik, hogy az Ismeretlen Em -nek befolyásos barátai voltak, akik biztosították volna, hogy halál után megkapja esedékességét, ha csak sietve. „Valamilyen oknál fogva megpróbálták megbizonyosodni arról, hogy nincs túlvilági élete, és egy másik kísérletben valaki törődik vele, és megpróbálta felülbírálni” - mondta Brier.

Megdöbbentő megjelenése miatt ezt a múmia kilétét olyan szigorúan kutatták. A legtöbb egyiptológus azonban egyetért abban, hogy a szörnyű kép csak az eredménye, hogy az elhunyt fej a halál után hátraesett. Régészek DNS -tesztet kívánnak végezni, hogy megerősítsék az Ismeretlen férfi E és Ramszesz III közötti családi kapcsolatot.


A sikoltozó Múmia ősi rejtélye

Az 1886 -ban felfedezett múmia kínzó arckifejezéssel régóta találgatások tárgya. Ennek a múmiának minden szerve sértetlen, ami nem szokás a mumifikációnál. Sok érdekes elmélet született, bár egyik sem bizonyult helyesnek vagy helytelennek.

Bob Brier, a Long Island -i Egyetem régésze azt feltételezte, hogy két fél felelős a múmia kínos kifejezéséért. Az egyik a gyilkos volt, míg a másik biztosította a test teljes megőrzését (valószínűleg az áldozathoz fűződő személyes kapcsolat miatt). Más kutatók és régészek olyan elméleteket állítottak elő, amelyek a hidegvérű gyilkosságtól a mérgezésen át az eleven temetésig terjednek.

Egy 2008 -as National Geographic dokumentumfilm külön vizsgálta annak lehetőségét, hogy a múmia Pentewere herceg (Ramszesz III. Fáraó fia) lehet, akit azzal gyanúsítottak, hogy megtervezte apja meggyilkolását. A 12. századból származó ősi dokumentumok azt állították, hogy Ramszesz III fáraó egyik feleségét megpróbálták megölni, mert Pentewere akarta átvenni a trónt.

Úgy gondolják, hogy amikor ezt a tervet felfedezték, büntetésként megmérgezte Pentewere -t, és mumifikálása után báránybőrbe tekerte. Ha ez így volt, akkor a „sikoly” a lenyelt méreg okozta fájdalom miatt következhetett be. A sikító múmiáról azonban csak CT -vizsgálat készült, és tiszta találgatások maradnak, hogy a múmia valójában Pentewere herceg volt -e.

A kevésbé szenzációs elméletek azt sugallják, hogy a múmia állkapcsa egyszerűen nyitva van, mert a feje nagy valószínűséggel hátrafordult a halál bekövetkezése után. De még ez a realizmus is olyan jó találgatás, mint bárki másé.


KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

Míg más testeket fehér vászonba csomagoltak és gondosan mumifikáltak, a Sikolyó múmiát egyszerűen hagyták száradni nátriumsóban, néhányat a nyitott szájába öntöttek, és báránybőrrel borították

Az egyiptomi régiségügyi minisztérium szerint a múmia nyakán lévő jelölések azt mutatják, hogy az illetőt valószínűleg felakasztották.

Ez egybevág a Harem -összeesküvésről szóló ősi szövegekkel, amelyek részletezik Pentawere herceg és Tiye királyné - a fáraó fia és második felesége - cselekményét Ramszesz III megölésére.

Az „Ismeretlen ember E” néven is ismert holttest most először látható a kairói Egyiptomi Múzeumban

Az azonosítatlan múmia és Ramszesz III csontjaiból kivont DNS azt jelzi, hogy a Sikító múmia Ramszesz III fia - írja az Ahram Online.

„Az Ismeretlen ember E szörnyű múmiája, más néven„ Sikító múmia ”régóta zavarba ejti a tudósokat”-mondta Zahi Hawass egyiptológus, az egyiptomi múzeumok egykori minisztere, aki az egyiptomi múmiák projektjét vezette.

„Az ilyen szokatlan mumifikáció megzavarta az egyiptológusokat, és senkinek sem sikerült megtudnia egy ilyen múmia mögött rejlő történetet, amíg az egyiptomi múmiaprojekt néhány évvel ezelőtt elindult az irányításom alatt, hogy létrehozzon egy teljes adatbázist az egyiptomi múmiagyűjtéssel kapcsolatos törvényszéki információkról. Múzeum.'

Ramszesz III halála szörnyű volt, és sok rejtély övezi még mindig a gyilkosság részleteit.

A CT -vizsgálatok azt mutatták, hogy a torkát elvágták és a nagylábujját levágták, valószínűleg több támadó támadása miatt.

Bár a papirusz azt sugallja, hogy az összeesküvőket letartóztatták, a tárgyalás eseményeit nem számolták el - és a régiségügyi minisztérium szerint nem mondták el, hogy Ramszesz III valóban meghalt -e a terv következtében, vagy sem.

A holttestet először 1886-ban fedezték fel az egyiptomi Deir El-Bahari halotti templomokban (a képen)

MI TÖRTÉNETT A RAMSES III MEGÖMÍTÉSE KÖZÖTT?

Az új királyság III. Ramesses fáraó, szintén Ramszesz betűvel, uralkodott Egyiptom felett ie. 1186 és 1155 között.

Az ősi dokumentumokból kiderül, hogy egyik felesége, Tiye meg akarták gyilkolni, hogy fia Pentawere -t trónra juttassa.

Pentawere második volt féltestvérén, Amun-khepeshefnél, de egy cselekményben, amelyben szolgák, adminisztrátorok és a királyi ház többi tagja vett részt, Tiye azt tervezte, hogy megöli III.

Ramesses III fáraó meggyilkolása borzalmas ügy volt. A királyi múmiával kapcsolatos új kutatásokból kiderül, hogy a fáraót egyszerre több támadó is meggyilkolta, és minden oldalról különböző fegyverekkel támadtak rá. A képen Ramszesz III (ie 1182-1151) 2006. április, az egyiptomi Kairói Múzeumban

A fáraót megölték, és az összeesküvőket bíróság elé állították a gyilkosság miatt.

Mindent - köztük Tiye -t és Pentawere -t - kivégeztek.

Amikor kinevezték a fáraónak, Amun-her-khepeshef Ramesses IV lett.

A királyi múmiával kapcsolatos legújabb kutatásokból kiderül, hogy a fáraót egyszerre több támadó is meggyilkolta, és minden oldalról különböző fegyverekkel támadtak rá.

Amellett, hogy elvágták a torkát, a fejlett képalkotó technikák azt mutatták, hogy a fáraó nagylábujját levágták.

Míg a papirusz dokumentumok részletezik a III. Ramesses fáraó meggyilkolására vonatkozó terveket, addig nem volt bizonyíték annak sikerére, amíg a 2012 -es CT -vizsgálatok során kiderült, hogy a torkát elvágták.

A sérülést pedig szándékosan titokban tarthatták az egyiptomi balzsamozók.

Zahi Hawass egyiptológus és Sahar Saleem, a Kairói Egyetem radiológusának új könyve, a „Scanning the Pharaohs: CT Imaging of the New Kingdom Royal Mummies” címmel írja le a legújabb eredményeket.

Számítógépes tomográfia (CT) segítségével a csapat új bizonyítékokat talált a Ramesses III megölésére vonatkozó ősi tervhez kapcsolódóan - írja a Live Science.

Ramesees III nagylábujját valószínűleg baltával vágták le - mondta Sahar Saleem a WordsSideKick.com -nek, amely a törött lábcsont alakja alapján határozható meg.

A szöveg csak egy rejtélyes kifejezést tartalmaz, amely azt jelenti, hogy „a királyi csónak felborult”.

Függetlenül attól, hogy a holttest valóban Pentawere hercegé, vagy sem, a szakértők szerint a temetése szokatlan körülmények között történt.

„Két erő hatott erre a múmiára: az egyik, hogy megszabaduljon tőle, a másik pedig, hogy megpróbálja megőrizni” - mondta Bob Brier, a New York -i Long Island Egyetem régésze a National Geographicnak, miután 2008 -ban megvizsgálták a holttestet. .

A holttest egy aranyozott maszk és egy gyöngyös lepel mellett látható az Egyesült Államok által a közelmúltban visszatért múzeumba.

A holttestet a királyi családok közelében temették el a Deir El-Bahari sírhelyén, a Nílus nyugati partján-közölte az egyiptomi régiségügyi minisztérium.


A „sikoltozó” múmiák rejtélye végül megoldódott

MISTERY WIRE (AP) — A szája tátva marad, örökre kiabálva a sikolyban. És most kiderül ennek az ősi múmiának a titkai.

Egyiptom híres régésze, Zahi Hawass és Dr. Sahar Saleem, a Kairói Egyetem radiológusa tanulmányozták az úgynevezett "sikoltozó múmia" nő testét.

1881-ben találták a luxori Deir el-Bahari-ban, ahol a 21. és a 22. dinasztia papjai elrejtették a királyi tagokat a korábbi dinasztiák elől, hogy megvédjék őket a sírrablóktól.

Another ‘screaming’ mummy was also found there – a male. But the two figures suffered very different fates.

“It was a mystery for everyone, who could be this lady? The lady is turning her head to the right and her leg is bending,” says Hawass.

“We found out that this lady, she had thrombosis in her legs, the blood was everywhere and suddenly she had a heart attack that she screamed and died while she was turning her head to the right and her leg was bending. The screaming mummy is a major important discovery and we found out that this mummy is for a princess, her name was Meret Amun.”

The story of the male mummy is an even darker tale.

CT scans and DNA proved that it belongs to Prince Pentawere, son of King Ramses III and the study states that he was forced to commit suicide by hanging as a punishment for his involvement in the killing of his father.

“The first mummy of the boy, we found out that he died in the age of 18 and we have a papyri called the “Harem Conspiracy”. The second wife of Ramses III and his son Pentawere tried to kill him,” explains Hawass.

“The mummy is not mummified and also covered with goat skin and goat skin was dirty for the ancient Egyptian and this is a sign of hell because he killed his father, Ramses III.”

21st century technology has solved mysteries that are thousands of years old.

Copyright 2020 The Associated Press, though the copyright in some contents and materials incorporated herein may be owned by third parties where so indicated. Minden jog fenntartva.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. Minden jog fenntartva. Ezt az anyagot nem lehet közzétenni, sugározni, átírni vagy újra terjeszteni.


Egyptian scientists unravel the mystery of the ‘screaming mummy’

In 1881 the remains of a mummified woman were found. Since her discovery, the expression on her face that seemed to scream surprised several experts for not having seen anything like it before and remained an enigma until scientists managed to discover the possible reason that led the woman to scream before she died.

Since its discovery, the mummy awoke an enigma due to the particular expression on its face that led scientists to carry out a study to understand what caused the woman to have an apparent gesture of pain when she died.

Scientists subjected the mummy to computerized tomography scans, which revealed that the woman died of a heart attack. According to the authors of the study, the pain would have caused the expression on her face and hardened because it was found after having developed rigor mortis hours after her death.

Egyptologist Zahi Hawass and Cairo University radiologist Sahar Saleem also discovered that the woman was in her 60s at the time of death and suffered from degenerative disease, severe arteriosclerosis of the coronary arteries, leading to her death with cardiac arrest.

Hawass explained to Egyptian media Ahram Online that the woman was probably embalmed with her body contracted before decomposition occurred, so they were unable to close her mouth.

The mummy was found wrapped in linen with writing that reads: “The royal daughter, the royal sister of Meret Amon” in 1881 when the DB320 tomb was discovered in Luxor where the mummified bodies of the royal members of the XXI and XXII dynasties lay.


The Archaeological Mysterious Case Of The Ancient Egyptian ‘Screaming Mummy’

An ancient mummy with its mouth agape and tensed visage, almost frozen in time that sadistically captures its terror and pain, is that the stuff of nightmare.

And as most of people would agree, from the visual angle, the moniker of the Screaming Múmia does the above specimen its fair share of justice. but, beyond the sense of dread, the mystery surrounding the Screaming Múmia relates to its actual identity harking back to the olden times.

To that end, this person otherwise known as Unknown Man E – currently displayed at the Egyptian Museum in Cairo, was probably responsible for murdering ruler Ramesses III (who ruled from 1184-1155 BC).

The debate in the academic circles pertains to the fate of Unknown Man E when he committed his crime. According to some scholars, he went on to take his own life (during the trial) by either poisoning or hanging himself. Others believe he may have been sentenced to hanging due to his part in the conspiracy to Murdered the pharaoh.

In any case, the sequence of events alludes to the chance that the mummy belongs to Prince Pentawere the son of the pharaoh – whose death sentence was confirmed by contemporary papyri that documented the total affair.


The hypothesis of Prince Pentawere is rather strengthened by the DNA evidence that links Unknown Man E and Ramesses III in a father-son relationship.

And interestingly enough, careful analysis of the Screaming Mummy also revealed marks around his neck that suggests death by hanging (either by suicide or by the order of the judiciary). moreover, in spite of Unknown Man E’s own violent death,

His assassination attempt was also successful, as proven by slash marks on the neck of the pharaoh’s mummy. These scars were found during an investigation conducted by a team of scientists in 2012.

Coming to the historical aspect of affairs, the Judicial Papyrus of Turin (as termed by modern Egyptologists) pertains to the set of ancient Egyptian manuscripts that documented the murder trial of King Pentawere.

According to the text, the incredible trial was conducted by a group of royal butlers who remained loyal to Ramesses III. The judiciary method soon transformed into a sensational scope that targeted a large number of people – both men and women, several of whom were condemned to death or mutilation.

The conspirators in themselves usually hailed from the elite background, thus including members of the military, administration, and the royal harem.

The part relating to Pentawere in the Judicial Papyrus of Turin reads like this (as translated by A. de Buck) –

[Prince Pentawere] was brought in because he had been in collusion with Tiye, his mother, once she had plotted the matters with the women of the harem. [Pentawere] was placed before the butlers in order to be examined they found him guilty they left him wherever he was he took his own life.

Relating to the last part of the statement, it yet again brings us to the debate concerning Prince Pentawere and his ‘method’ of demise.

Anyhow, from the archaeologic perspective, the Screaming Múmia was originally found in the Deir el-Bahari tomb complex, way back in 1886. And in spite of the site being a part of the royal burial site of Thebes, the mummy in itself was rather unceremoniously mummified, an act that symbolically mirrored the disgraced life of the deceased.

To that end, the embalmers intentionally didn’t use preserving fluids or remove any of the inner organs, while leaving the corpse to dry in natron (and also pouring some resin into the open mouth).

At the same time, they wrapped the body in sheepskin, a material thought be ceremonially impure by the ancient Egyptians.

In any case, historians still do not know why the visage took a ‘screaming’ turn in the first place.

Finally, outlining the mystery of the Screaming Mummy, Egyptologist Zahi Hawass told Al-Ahram Weekly –

Such uncommon mummification has perplexed Egyptologists and no one has succeeded in knowing the story behind such a mummy until the launch of the Egyptian Mummy Project several years ago under my direction to create a complete database of forensic information related to the mummy collection at the Egyptian Museum.


1 The Pyramid Of Hellinikon

It seems strange to think that there are pyramids in Europe, but there are quite a few of them. In Greece alone there are 16 pyramids, of which the most well-known is the Hellinikon pyramid in Argos.

First mention of the pyramid was made in the writings of ancient Greek geographer Pausanias. Ban ben Description of Greece, he describes the structure as &ldquoa building made very like a pyramid, and on it in relief are wrought shields of the Argive shape.&rdquo He then mentions a battle that took place at the pyramid and the reconciliation that took place afterward. A &ldquocommon tomb&rdquo was built here for those that fell during the battle.

Not much is known known about the pyramid other than its estimated date of construction, which was first thought to be 3000 B.C., but was changed in the &rsquo90s to 2720 B.C. (with an error margin of 720 years). If this date is correct, then the Hellinikon pyramid might well be older than even the oldest Egyptian pyramid.

But the greatest mystery about this pyramid isn&rsquot its age&mdashit&rsquos that no one knows who built it or what it was actually used for. The biggest mystery seems to be that all excavation efforts have been abandoned, despite the significance that the structure may hold in understanding ancient history.


Nézd meg a videót: Adéle és a múmiák rejtélye teljes film (Lehet 2022).